Retrospektiva Retro 2019, crikva
ORF
ORF
Vjera

Retro 2019: crikva

Svakoljetna retrospektiva se bavi sa zanimljivimi i važnimi zbivanji 2019. ljeta, ov put na crikvenom polju. Biškupija je na Martinju otvorila jubilarno ljeto a Hrvatska sekcija ima novo ime i je svečevala 40 ljet postojanja.

Dva jubileji dijeceze Željezno

Prilikom jubileja je biškup Egidije Živković u oktobru proglasio Hrvatsku sekciju novim Hrvatskim vikarijatom, koga pelja biškupski vikar i farnik Uzlopa i Trajštofa, kanonik Željko Odobašić. On je i urednik hrvatskih crikvenih novin „Glasnik“, ke su dostale novi dizajn. A na Martinju je otvoreno jubilarno ljeto prilikom 60. obljetnice postojanja dijeceze Željezno.

40 ljet Hrvatska sekcija biškupije Željezno
ORF
Hrvatska sekcija se sada zove Hrvatski vikarijat i svečuje 40 ljet postojanja

100 ljet Fileška buna i smrt Antona Semelikera

U Filežu su se mašom i igrokazom spomenuli 100. obljetnice bune protiv komunističkoga režima u tadašnjoj Ugarskoj. Pri tom su u Filežu i Mjenovu umrli tri ljudi a mjesnoga farnika Antona Semelikera su egzekutirali po krivoj osudi u Šopronu, kade su mu ljetos podignuli spomentablu. I u rodnom selu Vulkaprodrštof kot i u Juri su Semelikeru na čast otkrili spomentable. Ugarska biškupska konferencija podupira molbu Jurske biškupije, da iniciira postupak beatifikacije, ada progašenja blaženim mučenika Antona Semelikera.

Antun Semeliker
privat
37-ljetnoga fileškoga farnika Antona Semelikera su egzekutirali 10. aprila 1919. ljeta u Šopronu

Mlada maša Andreasa Stipšića u Vulkaprodrštofu

Andreas Stipšić je u domaćem Vulkaprodrštofu služio svoju mladu mašu. 31-ljetni se je stoprv po študijumu tonske tehnike odlučio, da će nastati duhovnik. On je kapelan u Jeništrofu.

Mlada maša Andreasa Štipšića u Vulkaprodrštofu
ORF
31-ljetni Andreas Stipšić je u juliju svečevao svoju mladu mašu u domaćem mu Vulkaprodrštofu

Ante Kolić svečevao zlatu mašu u Undi

Ante Kolić, bivši farnik Ratištofa, je u Undi svečevao svoju zlatu mašu. Njega su pred 50 ljeti na Istri posvetili za duhovnika, vrijeda potom je došao u Gradišće. U mirovini živi jubilar u Lučmanu.

Zlata maša Ante Kolića u Undi
ORF
Ante Kolić je u Undi svečevao svoju zlatu mašu

Ivan Schneller pred 60 ljeti zaredjen za duhovnika

Bivši farnik Petrovoga Sela, Ivan Schneller, je u juliju svečevao svoju dijamantnu mašu. U Hrvatski Šica rodjenoga Schnellera su zaredili pred 60 ljeti za duhovnika u Sambotelu, kade sada živi u domu za svećenike.

Ivan Schneller
ORF
Ivana Schnellera su zaredili za duhovnika 1959. ljeta u Sambotelu

Crikva u Štikapronu je dostala tri nove zvone

Crikva u Štikapronu je u augustu dostala tri nove brončane zvone s natpisom na nimškom, latinskom i hrvatskom jeziku. Dva stare zvone su prodali a jednoga licitirali na licu mjesta.

Posvećenje zvonov u Štikapronu
ORF
Nove zvone je blagoslovio mjesni farnik Ignac Ivančić

Blagoslovili su renoviranu crikvu u Stinjaki

Prilikom 200. jubileja farske crikve Stinjaki su božju hižu zvana i znutra temeljno renovirali. Pri svetačnoj maši je crikva od dijeceze i biškupa Egidija Živkovića dostala novi zvon, kalež i relikvije. U posebnoj ceremoniji je biškup posvetio ambo, tabernakel i oltar.

crikva stinjaki kirche stinatz innen znutra
ORF
Renovirana crikva u Stinjaki se zvana i znutra prezentira u novom sjaju

Crikveni zbor Klimpuh je 60 ljet star

Crikveni zbor Klimpuh je svečevao 60 ljet postojanja. Utemeljio ga je bivši farnik Klimpuha, Štefan Geošić. Na početku su u zboru jačile žene, kašnje je nastao mišani zbor.

60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
Silvija Ivančić pelja crikveni zbor u Klimpuhu