crikva stinjaki kirche stinatz aussen zvana
ORF
ORF
vjera

U Stinjaki blagoslovili renoviranu crikvu

U Stinjaki je nedilju u okviru svetačne maše prilikom 200. jubileja fare Stinjaki biškup Egidije Živković blagoslovio zvana i znutra temeljito obnovljenu farsku crikvu, oltar kot i novi zvon koga je biškup darovao fari Stinjaki.

crikva stinjaki kirche stinatz biškup Egidije Živković novi zvon glocke Zsifkovits
ORF

Blagoslovljen zvon su veljek kranom zdignuli u turam. Zvana toga je biškupija Željezno fari Stinjaki darovala kalež i relikvije svetoga Petra i Pavla, kim je crikva posvećena, kot i relikvije Alojzija Stepinca.

crikva stinjaki kirche stinatz innen znutra
ORF

Pred 200 ljeti bilo potribno izgraditi novu crikvu

Egidije Živković, ki potiče iz Stinjačkoga Vrha, je rekao o stinjačkoj crikvi, da je selo pred 200 ljeti bilo tako naraslo da su ončas odlučili crikvu novo izgraditi.

Tri ljeta dugo, naime od 1815. do 1818.ljeta su crikvu gradili, a posvetili su ju početkom 1819.ljeta.

Pokidob da on ima posebnu vezu k crikvi u Stinjaki je on počeo istraživati povijest fare, tako biškup Živković. U arhivi u Sambotelu i u Budimpešti su našli originalne nacrte gradnje crikve, ke su im crikvene i državne vlasti iz Ugarske prepustile.

Tako čuvaju sada originalne nacrte stinjačke crikve u dijecezanskom arhivu u Željeznu, a kopiju tih nacrtov su predali fari Stinjaki, tako Živković u razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a Gradiće.

crikva stinjaki kirche stinatz innen znutra dica jaču
ORF

Pojedini elementi crikve sada bolje harmoniraju

Crikvu u Stinjaki su obnovili tokom pet misec, projektiranjem su počeli jur lani. Tokom renovacije su preminili nutarnji izgled crikve tako da sada dominira črljena farba.

Polag riči farnika u Stinjaki, Štefana Jahnsa sada bolje harmoniraju tlo, obloki i drugi dijeli crikve, a i fasadu su potpuno obnovili,tako Jahns.

crikva stinjaki kirche stinatz gläubige vjerniki
ORF

Stroške si dilu biškupija, fara i općina

Stroške za obnavljanje crikve u Stinjaki od skoro 900.000 eurov si tretinski dilu fara, biškupija i zemlja.

Fara je platila svoj udio svojimi rezervami, sredstvi iz lonca crikvenih prinosev i dari vjernikov.

Općina Stinjaki je za ov projekt stavila na raspolaganje 50.000 eurov.

Svetu mašu prilikom blagoslovljenja 200 ljet stare crikve u Stinjaki su oblikovali Stinjačko kolo, zbor Stinjadeum i Šara Klapa.

Fotostrecke mit 16 Bildern

crikva stinjaki kirche stinatz aussen zvana
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz jahns
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz aussen zvana
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz biškup Egidije Živković novi zvon glocke Zsifkovits
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz novi zvon glocke
ORF
Stinjačka crikva
ORF
Marko Kölbl dirigira stinjačku Šaru klapu
ORF
Marko Kölbl dirigira Šaru klapu
Stinjačko kolo
ORF
Stinjačko kolo
Stinjački zbor Stinadeum
ORF
Zbor „Stinjadeum“
crikva stinjaki kirche stinatz biškup Egidije Živković Zsifkovits
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz jahns
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz innen znutra
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz innen znutra dica jaču
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz  innen znutra dica jaču
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz  innen znutra dica jaču
ORF
crikva stinjaki kirche stinatz gläubige vjerniki
ORF