15 ljet zbor Danica Bike

kultura 15.08.– 14:08 Uhr

15 ljet zbor Danica u Bika

U Bika u Ugarskoj su na vikend priredili 16. hrvatski dan. Prilikom festivala je zbor Danica svečevao svoju 15. obljetnicu postojanja. Svečevanje su uz jubilare oblikovali i pjevački zbor iz Bika Clemens kot i HKD Četarci. Već od 300 ljudi je uživalo jubilarni program i se je pak zabavljalo uz muziku grupe Pinka Band.   već …

UNUO ljudi s invaliditetom Hrvatsko veleposlanstvo Beč benefic

socijalno 15.08.– 12:56 Uhr

Gala vičera za ljude s invaliditetom

Po prvi put su u Beču uspješno priredili beneficijsku Gala vičeru za osobe s invaliditetom i poteškoć u razvitku. Prilično 50 ljudi je bilo pri vičeri, ku je priredilo pet mladih invalidnih kuharov skupa s profesionalnimi kuhari.   već …

daljnje visti

Pelješki most ilustracija

gospodarstvo 15.08.2018 14:29 Uhr

Gradit kanu most na poluotok Pelješac

Pred kratkim su zastupniki Hrvatskih cest dali naprik dokumente o gradnji mosta na poluotok Pelješac delegaciji kineskoga poduzeća, ko će graditi most. Ako bi zaistinu realizirali ov dugotrajni projekt u Hrvatskoj, bi južna Dalmacija s Dubrovnikom već ne bi bila teritorijski odvojena od ostale Hrvatske.  već …

Schuldnerberatung Maly Kredite Konkurs

Gospodarstvo 15.08.2018 13:21 Uhr

Već privatnih konkurzov u prvoj polovici ljeta

U prvoj polovici ljeta je jako narastao broj privatnih insolvencijov. To javlja KSV, Udruženje za čuvanje kreditov. U Gradišću je u prvoj polovici ljeta bilo 136 prijavov privatnoga konkurza, to je za 97 slučajev već nego lani u to vrime.  već …

SV Pinkovac nogometno društvo prestalo

šport 15.08.2018 12:42 Uhr

Gradišćanska liga: Rasporak i Cindrof dobili

U Gradišćanskoj ligi u nogometu je Cindrof čer utorak dobio protiv Bad Sauerbrunn 4:3. I Rasporčani su doma osvojili tri bode. Dobili su protiv Vimpasa 3:1. U peti otpodne će se danas srijedu igrati Pandrof II. protiv Ricinje. U 2. ligi sredina Filešci srijedu čekaju Štamperak. Utakmice je u pol osmoj navečer. U 2. jug se Novogorci igraju u Eberavi od petih otpodne.

14.08.18 orf doku o shodišći schneller

14.08.2018 16:48 Uhr

ORF-doku o gradišćanski hodočasniki

Shodišća i hodočašćenje su tema aktualne televizijske dokumentacije zemaljskoga študija ORF-a Gradišće, ka će se na svetak Velike maše navečer emitirati širom Austrije. Urednik Erich Schneller je sastavio 30 minut dužičku dokumentaciju u koj predstavlja gradišćanske hodočasne pute.  već …

Weintrauben

14.08.2018 15:23 Uhr

Političari potribuju više cijene za grojze

Gradišćanska seljačka komora potribuje bolje cijene za domaće grojze. Momentano dostaju vinogradari kih 30 centov za kilu - to da je premalo i nije fer, kritizira predsjednik Komore Niki Berlaković.  već …

Cselley Mühle

Umjetnost 14.08.2018 12:13 Uhr

„Respekt“ tema eu-art-networka

U Čelajevom malinu u Uzlopu će se po 18. put održati medjunarodni umjetnički simpozij eu-art-network. Pri spravišću ćedu od 23. augusta do 1. septembra sudjelivati umjetniki iz sedam držav, med njimi i Velikoborištofac Klaus Ludwig Kerstinger. Tema je ov put respekt, je nazvistio kurator Wolfgang Horwath.  već …

Polumaraton

Šport 14.08.2018 11:59 Uhr

Održali su 23. polumaraton u Stinjaki

U Stinjaki je subotu bio tradicionalni polumaraton. Sudjelivalo je već od 400 športašev iz brojnih držav, ki su se naticali u različni kategorija. Polumaraton ada dužinu od malo već od 21 kilometra je dobio Viktor Starodubtsev iz Ukraine.  već …

60 ljet Graničari

Jubilej 13.08.2018 23:55 Uhr

Graničari iz Fileža postoju 60 ljet

Fileška folklorna grupa Graničari je pri seoskom kiritofu na Lovrenču svečevala svoju 60. obljetnicu postojanja. Pod vedrim nebom su nedilju uz crikvu priredili jubilarnu svetačnost pri koj su predstavili novu koreografiju podravskih plesov kot i jubilarni CD s trimi jačkami.  već …

Triatlon Štikapron

Šport 13.08.2018 23:03 Uhr

Prvi triatlon i aquatlon u Štikapronu

300 ljudi je sudjelivalo pri 1. štikapronskom triatlonu i aquatlonu koga su priredili na vikend. Petak su se održavala naticanja za aquatlon u teamu i pojedincev. Pri tom su hobby-atleti morali pluti 300 metrov u Štikapronskom jezeru i bižati štreku od 3 kilometrov.  već …

Chronik 13.08.2018 16:42 Uhr

Trajštof: mladi stukli muža i ga teško naranili

U Trajštofu je pri tučnji u noći od subote na nedilju teško ranjen 26-ljetni muž. Muž je po fešti u šatoru bio na putu domom, kad je opazio grupu mladih ki su randalirali. 26-ljetni se je zamišao u situaciju, ali mladi su ga pak stukli i teško naranili na glavi. Zatim su protekli, je izjavila policija ka sada išće nepoznate počinitelje. Ranjenoga su otprimili u bolnicu u Željezno.

Blaulicht

Promet 13.08.2018 16:25 Uhr

Prometne nesriće po cijelom Gradišću

Na B50 kod Željezna se je oko podneva dogodila prometna nesrića pri koj su tri peršone lako ranjene. Dvoja vozila su se u smjer Vulkaprodrštofa frontalno zabila jedno u drugo. Na licu mjesta su pomagali Črljeni križ kot i ognjogasci iz Željezna i Male Holovajne sa sedmimi vozili.  već …

Franziska Bauer

Radio 13.08.2018 15:49 Uhr

Franciska Bauer bila gost u emisiji Mahlzeit

Bivša pedagogica gimnazije Kurzwiese Franciska Bauer iz Novoga Grada je bila današnji gost u radio-magazinu ORF-a Gradišće „Mahlzeit Burgenland“. Sada u mirovini pelja tečaje nimškoga jezika za prositelje azila. Majka autorice Theodore Bauer piše i sama pjesme i tekste. Iz interesa se je jur u mladi ljeti počela učiti hrvatski u školi, je rekla Franziska Bauer.

Otvaranje izložbe Trajštof "Slikanje krajolika"

umjetnost 12.08.2018 19:28 Uhr

Zadnji dan izložbe „Krajoliki“

Još samo danas nedilju se more pogledati izložba „Krajoliki“ u farskom škadnju u Trajštofu. Izloženo je kih 80 slik austrijanskih i hrvatskih umjetnikov iz zbirke Infeld. Med njimi su na primjer umjetnine od Karla Koraba, Christiana Ludwiga Attersea, Friedensreicha Hundertwassera ili od Eda Murtića i Claudia Franka.  već …

kronika 12.08.2018 16:57 Uhr

Policija zaustavila divljaka na motornom biciklu

S 209 kilometrov na uru se je vozač motornoga bicikla vozio krez niuzaljski kotar. Med Novim Selom i Raušerom je policija mogla zaustaviti vozača. Muža su prijavili, pokidob je bio duplo tako ljuto na putu nego dozvoljeno.

Werner Gruber

kronika 12.08.2018 12:31 Uhr

Pred desetimi ljeti je umro Werner Gruber

Danas nedilju pred desetimi ljeti je nenadijano umro farnik Werner Gruber u starosti od 45 ljet. Rodjeni Vorištanac je bio duhovni savjetnik i na zadnje vršio dušobrižničku službu u Piringštofu, Koglu i Dolnjem Ramcu. Promovirani teolog je bio apsolvent renomiranoga instituta katoličanske crikve, Germanicuma u Rimu.  već …

Leithaauen werden Naturschutzgebiet

priroda 11.08.2018 15:39 Uhr

Lajtanski gaji neka budu zaštićena regija

Lajtanski gaji neka nastanu zaštićeni prirodni parki. Predvidjeno je područje na veličini od 94 hektarov u sjevernom Gradišću na granici prema Dolnjoj Austriji u bližini Pandrofa i Raušera. Areal na strani Dolnje Austrije je jur deklariran kot Europska zaštićena regija.  već …

Putujuća Celjanska Marija u Hrvatskom Jandrofu

crikva 11.08.2018 13:38 Uhr

PCM će dojti u fare Pinka doline

Prilično za dva tajedne će biti Hrvatsko shodišće u Celju. Grupa hodočasnikov iz Cogrštofa će tom prilikom piše otprimiti štatuu Putujuće Celjanske Marije u štajersko hodočasno mjesto. Štatuu ćedu preuzeti nedilju, 26. augusta vjerniki iz hrvatskih sel Pinka doline, i to iz Hrvatskih Šic, Petrovoga Sela, Čatara i Narde.  već …

Labda

šport 11.08.2018 12:56 Uhr

Nogomet: Zbog nevrimen su morali otpovidati igre

U Gradišćanskoj ligi u nogometu su petak zbog jakoga nevrimena morali otpovidati dvi utakmice. Tako su po prvom poluvrimenu morali završiti igru Borta protiv Rasporka. Stalo se je 2:0 za Bortu. Utakmicu ćedu nastaviti na drugi termin. Cindrofci su mogli završiti svoju igru, su ali zgubili u Lajtaprodrštofu 0:1.  već …

Blaulicht der Feuerwehr

Kronika 10.08.2018 17:47 Uhr

Zbog vrućine zbusnuo oganj na polju

U Pandrofu je petak otpodne gorilo polje u blizini željezničkih prugov. Uzrok je polag vicekomandanta Hansa Petra Samwalda naredno bila iskra, ka je nastala kad se željeznica vozi po šina.  već …