Marijana Wagner peče kardinal-šnitu prez gluten i laktoze
ORF
ORF

Živiti, doživiti, oživiti i uživati

Na ovoj strani morete najti različne recepte, tanače odnosno savjete, ki Vam moru olakšati, poboljšati ili polipšati Vaš svakidanji žitak. Ali na ovoj strani morete najti i različne druge teme, s kimi se je Hrvatska redakcija bavila u svoji svakodnevni radiomagazini.

90 ljet kardinal-šnita i recept iz Pinkovca

Recept za kardinal-šnitu si je izmislio bečanski slastičar pred točno 90imi ljeti. Povod mu je bio Dan katoličanov 1933. ljeta. Ovo slatko jilo je u medjuvrimenu daleko poznato prik austrijanskih granic i se načinja u različni varijanta. Marijana Wagner iz Pinkovca redovito peče kardinal-šnite, a to s mukom prez glutena i mličnimi produkti prez laktoze.

Marijana Wagner peče kardinal-šnitu prez gluten i laktoze

Recept za „Metrski pejgl“ iz Jandrofa

U Hrvatskom Jandrofu su pred kratkim prezentirali prvu kuharsku knjigu. „Jandrofska kuharica“ se zove publikacija, ku su sastavile sestre Alena Jankovičova i Zuzana Žiakova. Fotografijami ilustrirano djelo u tvrdi korica sadržava 102 recepte. Jedan od njih opisuje kako se načinja „Metrski pejgl“.

Recept za „Metrski pejgl“ iz Hrvatskoga Jandrofa

Cindrofci pri prvenstvu grilanja

Sezona grilanja je u punom toku i kot svako ljeto priredjuju u ovoj dobi Austrijansko prvenstvo u grilanju. U Kaindorfu u Štajerskoj je ljetos sudjelivao i team iz Cindrofa. Rodjeni Uzlopac Hannes Štefanić i njegovi pomagači su pod imenom Stoffi´s Barbecue bili jedan od ukupno 38 teamov.

Državno prvenstvo u grilanju  Štefanić Cindrof

Recepti od slanutka za svaki ukus

U Filežu Mario Kirchknopf i Danijela Janković sadu jur tri ljeta na površini od osam hektarov slanutak. Ne samo kotrige svojih obitelji su mogli jur osvidočiti od ovoga zdravoga povrća nego i čuda drugih – a to ne na zadnje zbog receptov, kimi pokazuju, da se od slanutka more već načinjiti nego samo humus.

Salata od slanutka

Zbirka „Biblijskih kamenov“ u Vorištanu

Farnik Štefan Raimann je strastveni sabirač fosilov, poludragih i dragih kamenov. On je lani u augustu, kad je iz Vorištana prošao u tri nove fare, darovao općini oko 200 eksponatov. Uzrok tomu je 750. obljetnica imenovanja sela, ko ljetos svečuje.

„Biblijski kameni“ Vorištan Štefan Raimann

Bazgovi pupki imaju ljekovite sastojke

Za vračenje svakoga betega postoji trava, veli stara poslovica. Ali ne samo ljekovite trave i biljke moru pomoći pri zdrastveni problemi. Certificirane pedagogice za biljke Angelika Ambruš iz Novoga Sela i Silvia Beck iz Gojze se bavu s pozitivnim efektom pupkov.

Angelika Ambruš pedagogica za biljke

Recept grofljov iz Gerištofa

Iako fajšinjak ljetos zbog koronavirusa mora ostati prez balov, prez ophodov i mesopusnih zabavov – kulinarski špecijalitet ove dobe nam ipak ne mora faliti – to su pravoda groflji ili frite. Morebit još i pravi domaći groflji, kot oni od Gabike Kuzmić iz Gerištofa, ka je jur ljeta dugo sama načinja.

recept groflji Gerištof mesopust

HKDC izdao kuharicu s recepti iz Žamara

Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC) je publicirao 17. izdanje knjige iz serije Hrvatski kulinarijum. Ov put predstavljaju 110 receptov iz Žamara, ke je od svojega ditinstva sabrala Marija Čandl.

recepti iz kuharice

Fermentiranje s Jorgosom Kostomirisom

Proces, kim u povrću ostanu svi vitamini, kim povrće nastane dugotrajno i zbog koga se povrće lako probavi – se zove fermentiranje. Cogrštofski kuhar Jorgos Kostomiris nam je pokazao nekolike načine, kako more fermentirati povrće ali i sadje.

Fermentiranje povrća