radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Pred 450. ljeti su se Hrvati doselili u Novo Selo na Hati. A danas pred osmimi dani je Radoslav Janković pri redavanju otkrio, da Novo Selo leži u središću podrućja, ko su Gradišćabski Hrvati naselili pred skoro pol tisućljeća. U centru serije o 100 ljetnici Gradišća ćedu danas stati dogodjaji, ki su peljali do striljanja u Šundrofu 1927. ljeta

Kulturni tajedan 12.4.2021. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Rub i sredina 12.4.2021. on demand

Radovan Grahovac je uspješan režiser i novinar i živi jur desetljeća dugo u Beču. Rodjeni Zagrepčan povida iz svojega mnogovrsnoga djela u različni mediji. Umirovljeni 73-ljetni novinar je, koliko je moguće, i za vrime pandemije aktivan i vidi sadašnji žitak u lockdownu dosta trizno.

utorak: Plava raca

Sestre Lara i Hana Buranić iz Mjenova pohadjaju osnovnu školu u susjedskom selu u Filežu. Mama i tata moraju u djelo – tako da one moraju u školu. Od ukupno 36 školarov i školaric ide pet do osam dice redovito u školu na podvaranje. Testirati se moraju tri pute u tajednu. Ako je test negativan, onda smu biti u razredu s drugom dicom, su povidale Hana i Lara.

Plava raca 13.4.2021. on demand

srijeda: Širom barom

Lani u ovoj dobi smo se otpravili na put i se upitali kod starije generacije, kako joj ide u prvom korona-lockdownu. Danas, ljeto dan kašnje, imamo četvrti lockdown – barem u istočnoj Austriji. Bili smo u Uzlopu i Klimpuhu i se upitali kod seniorov, ča se je kod njih preminilo i pred svim kako im sada ide.

Broj biguncev, ki išće u Austriji novu domovinu raste. Zbog koronavirusne pandemije se na granični prelazi širom Europe ali oštrije kontrolira. Sada postoji nova ruta, ka pelja prik takozvane zelene granice u Austriju. Od toga su pogodjene i hrvatske općine. One trpu pred svim zbog otpatkov i dugovanja, ke bigunci ostavu u svoji prenoćišći.

Širom barom 7.4.2021. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Iako korona jur ljetodan vlada, je nažalost još i drugih pogblenih betegov. Pokidob je prvi lockdown lani u protuliću otežavao i pohode kod vračiteljev, su ljudi manje iskali njevu pomoć. Ljudi su za vrime korone reducirali i redovite preventivne preglede kot na primjer koloskopiju, mamografiju ili preglede na srcu. To je ustanovio i internist i kardiolog, Johannes Mikl.

Poslušajte priliku 8.4.2021. on demand

petak: Živo srebro

Coffeeshock Company, ki svoj muzički miks stilov zovu „Super Skunk Rock Reggae“ ćedu dojdući petak objaviti novi videoklip jačke „Made in Austria“. Jačkar Coffeeshocka, Manuel Bitinger, povida o intenzivnom snimanju. Čut morete i prve note nove jačke.

Živo srebro 9.4.2021. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 10.4.2021. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 10.4.2021. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 11.4.2021. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail