radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio & Podcast

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand, sve podcaste Hrvatske redakcije kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

Sve prinose iz hrvatskih radio-emisijov vam nudimo i kot podcast. To znači, da si pojedine prinose po vašem izboru morete poslušati 30 dani dugo. Morete i abonirati ORF Hrvati Podcast na odredjeni platforma. Najt je morete na novoj ORF-platformi Sound:

pandiljak: Kulturni tajedan

Stoprv lani u juliju je Petrovo Selo svečevalo 800. jubilej prvoga imenovanja sela. Sada su Petrovišćani opet imali priliku za svečevanje. Pred kratkim su se spomenuli, da je selo 9. marca 1923. ljeta iz Austrije opet najzad došlo Ugarskoj.

Kulturni tajedan 20.03.2023. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Povodom ORF-težišća „Svisno zdravi“ stoji emisija u znaku našega srca. Tomu slišu neki zanimljivi detalji u vezi sa srcem kot i jačke različnih interpretov i interpretic o srićnoj i nesrićnoj ljubavi, u ki je srce kot znak ljubavi važna tema. ORF-težišće „Svisno zdravi – naše srce“ sa šarolikom programom dura do subote, 25. marca.

Rub i sredina 20.03.2023. on demand

utorak: Plava raca

U juniju prošloga ljeta je zemaljska vlada Gradišća nazvistila, da će svako dite drugoga razreda osnovne škola besplatno dostati frulu. Tim kanu kod dice zbuditi zanimanje za muziku. Mi smo si pogledali, ča su se dica u osnovnoj školi Fileža do sada sve naučila.

Plava raca 21.3.2023. on demand

srijeda: Širom barom

Da jačenje more prouzrokovati emocije od tuge do veselja, svejedno je li to činiš sam ili društvu, to će vjerojatno čuda ljudi potvrditi. Takorekuć poseban čar im jačenje u zboru. Kako obljubljeno je to, se je potvrdilo pri prvoj uspješnoj zbornoj djelaonici pod geslom „Zboruje se“ u Kugi Velikom Borištofu.

Značajan problem za seljake more nastati divljina. Pred svim blizu lozov išće zvirje rado žeralo na lapti i prouzrokuje veliku škodu. Alternativne metode protiv toga, kot na primjer posebne tekućine ili sviće nisu svenek dost hasnovite. U Filežu su lovci sada seljakom dilili električne plote, ki neka čuvaju lapte pred divljinom.

Širom barom 15.3.2023. on demand

Poslušajte priliku

1961. su mladi člani jačkarne grupe u Štikapronu imali želju da stvoru tamburašku grupu. Med njimi je bio i Hanzi Palković. Po svetačnoj maši zahvalnici Tamburice Štikpron, pri koj su u januaru predstavili nove kusiće iz narodne maše Željka Bradića, nam je Hanzi Palković povidao kako je on svoj čas doživio utemeljenje tamburaškoga društva Šitakpron.

Poslušajte priliku 16.3.2023. on demand

petak: Živo srebro

U Ferenc Liszt gimnaziji u Gornjoj Pulji imaju od ovoga školskoga ljeta novo težišće za školare i školarice tretih razredov. Zove se „Priroda i tehnika“, po nimšku hasnuju kraticu Natech. Ukupno 62 školari i školarice su najavljeni za ovo novo težišće.

Živo srebro 17.3.2023. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 18.3.2023. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 18.3.2023. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 19.3.2023. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail