radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Lani u oktobru je UNESCO proširio zapis nematerijalnoga kulturnoga jerba iz Austrije za devet novih elementov. Po prvi put su u dokumentaciju zapisali i navadu Gradišćanskih Hrvatov, i to svadbu u Stinjaki. Potribovala i konačno dostignula je to Kulturna inicijativa Stinjaki.

Kulturni tajedan 25.1.2021. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Buduća socijalna pedagogica Henrieta Dorner iz Borte djela u dičjem domu pomoćne organizacije Pro Juventute u Gornji Šica, u kom angažiran štab nudi dici u stiski novu domovinu. Podvaraju dicu, ka iz bar kakovih uzrokov ne moru stalno ili privrimeno živiti kod vlašće familije.

Rub i sredina 25.1.2021. on demand

utorak: Plava raca

Doroteja, Laurenc i Tristan povidaju u emisiji, kako izgleda njeva svakidašnjica u času pandemije i učnje doma prik interneta. Dici se zapravo vidi, da se moru malo kasnje stati i se s roditelji učiti pred kompjutorom ili laptopom. Iako ima učnja doma neke prednosti, im je zapravo meru dugčas, ar nisu skupa s družicami ili tovaruši.

Plava raca 26.1.2021. on demand

srijeda: Širom barom

Ljudi u regiji Petrinje, Gline i Siska u Hrvatskoj još svenek trpu od posljedic potresa. Za nje su ognjogasna društva Pandrofa i Novoga Sela bila inštalirala poseban konto. Darovanimi pinezi su kupili potribno dugovanje za žrtve potresa. Subotu jutro se je ganuo pomoćni transport u Hrvatsku.

Sela u južnom Gradišću su ljeta dugo trpila od odseljavanja stanovnikov, pred svim i mladih i dobro izobraženih ljudi. Ov trend se u prošli ljeti pravoda malo zaustavlja, a to pred svim zbog toga, ar se doseljavaju gradjani iz zapadne Austrije, pretežno Tirola i Vorarlberga.

Širom barom 27.1.2021. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Klapa Dičaki je osnovana koncem 2015. ljeta od Andrije Benčića, direktora Sridnje muzičke škole Veliki Petarštof s hrvatskim težiščem. Ončas je uz peljača Benčića sudjelivalo pet junakov iz Čembe u starosti od 12 do 18 ljet. Danas ima Klapa 17 kotrigov u starosti od 17 do 70 ljet. Oni su iz Čembe, Čajte, Vincjeta, Narde, Čatara i Kisega. Pred Božići je izašao prvi CD muškoga vokalnoga sastava s naslovom „P(a/e)rva klapska veza Gradišće-Hrvatska“. Kako je došlo do prvoga CD-a razlaže Andrija Benčić, muzički peljač, aranžer i osnivač Klape Dičaki u ovoj emisiji.

Poslušajte priliku 21.1.2021. on demand

petak: Živo srebro

S 12-imi ljeti je sudjelivao u dičjem televizijskom programu ORF-a kot moderator i glumac. Ali jur ončas je Čan Gollmann-Tepeköylü, ki ima korijene u Cogrštofu, naglašavao, da zapravo ima čisto drugačiji životni plan, da kani nastati vračitelj. Danas 34-ljetni djela kot srčani kirurg i nagradjen znanstvenik u Innsbrucku.

Živo srebro 22.1.2021. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 23.1.2021. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 23.1.2021. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 24.1.2021. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail