radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je sa svojimi oko 3.500 kotrigov najveća organizacija Gradišćanskih Hrvatov. Ideja za utemeljenje društva se je rodila jur 1919. ljeta, ali stoprv 10 ljet kašnje su ju mogli realizirati. Konačno su pak u augustu 1929. ljeta u Vulkaprodrštofu utemeljili Hrvatsko kulturno društvo. Prošli tajedan je HKD u Kugi u Velikom Borištofu pozvao na svečevanje 90. obljetnice postojanja.

Kulturni tajedan 14.10.2019. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U Hrvatskom centru u Beču momentano kažu izložbu o povijesti plemićke obitelji Pejačević i o kulturno-povijesni veza med Hrvati i Slovaki. Familija Pejačević je igrala ključnu ulogu pri naseljenju slovačke manjine u Hrvatskoj, koncem 70-ih ljet 19. stoljeća. Centar slovačke manjine u Hrvatskoj je varoš Našice i okolica u Slavoniji.

Rub i sredina 14.10.2019. on demand

utorak: Plava raca

Osnovna škola Klimpuha je priredila takozvani kompost-parti. Kot je rekla direktorica Doris Lipković škola nije samo ovde da se školari u njoj nauču računati i pisati nego da se nauču i drugo, ča će im pomoći u pravom životu. Zbog toga su si pozvali stručnjaka od Saveza za odstranjenje smetlja ki je dici kazao, kako na domaćoj gomili nastaje kompost.

Plava raca 15.10.2019. on demand

srijeda: Širom barom

Gerhard Domnanović ima poseban hobi, on je amaterski funker. U svojem stanu si je napravio štaciju, s kom more pomoću funka komunicirati s kolegi širom svita. Kot je izvidila Sarah Karall je znanje funkanja već nego hobi.

U Kugi u Velikom Borištofu je Hrvatsko kulturno društvo prilikom svečevanja svojega 90. jubileja pozvalo na 8. Festival klapov. Kot izgleda ne samo jačkarni sastavi rado koristu mogućnost, da predstavu publiki ča su se zavježbali nego i dost ljudi prati predstave vokalnih ansamblov. Ov put su došli ansambli iz Gradišća, Ugarske, Slovačke i Štajerske. Judith Herczeg se je zamišala med pohodnike klapskoga festivala.

Širom barom 9.10.2019. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

U ovom izdanju magazina Poslušajte priliku morete čuti izvatke iz koncerta, koga je dao medjunarodni zbor Gradišćanskih Hrvatov iz Austrije, Ugarske i Slovačke „Pax et bonum“ pod peljanjem Ive Šeparovića u Zagrebu. Pri ovom dobrotvornom koncertu u korist multietničke čuvarnice u Vukovaru su sudjelivale i brojne zvijezde hrvatske muzičke scene. HRT je uživo prenosio koncert na radiju i televiziji.

Poslušajte priliku 17.10.2019. on demand

petak: Živo Srebro

Mladina Filež ovo ljeto svečuje 20. obljetnicu postojanja. Za krugli jubijel su priredili feštu pod geslom „vrag ne spi – a i mi ne “. Pozvali su si Koprive iz Petrovoga Sela i tamburaški sastav „Tim“ iz Markuševca, je izvidila Sarah Karall.

Živo srebro 11.10.2019. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 12.10.2019. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 12.10.2019. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 6.10.2019. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail