Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 18.12.2018. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Povjesničar Jožef Klačka iz Devinskoga Novoga Sela je ljetos svečevao svoj 80. rodjendan. Umirovljeni ravnatelj Središnjega arhiva Slovačke akademije znanosti je napisao nekoliko knjig o povijesti Gradišćanskih Hrvatov u Slovačkoj. Nedavno su predstavalili dvi njegovih knjig („Novo selo voljkada“ i „Dolazak Hrvata u Devinsko Novo Selo“) u ki se bavi i s dolaskom Hrvatov u Devinsko Novo Selo u 16. stoljeću.

Kulturni tajedan 17.12.2018. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U misecu hrvatske knjige, ki svenek počine 15 oktobra i dura do 15. novembra u Koljnofu priredjuju književne susrete. Onda se sastaju gradišćanskohrvatski književniki iz Ugarske i Austrije s književniki iz Hrvatske. Ljetos su u Koljnofu priredili 10. takove susrete. U aktualnom izdanju morete čuti razgovore s ljudi, ki su sudjelivali pri svi deseteri dosadašnji koljnofski susreti, s glavnim organizatorom kot i s jednim gradišćanskohrvatskim piscem.

Rub i sredina 17.12.2018. on demand

utorak: Plava raca

U Novoj sridnjoj školi u Velikom Borištofu je pred kratkim gostovao putujući planetarij. U velikom šatoru, ki je zrakom napuhnut, je stručnjakinja planetarija pomoću videoprojekcije predstavila planete sunčenoga sistema kot i druge galaksije. Sudjelivalo je oko 80 dice iz osnovnih škol Veliki Borištof, Mjenovo i Filež i dvojezične Nove sridnje škole Veliki Borištof.

Plava raca 18.12.2018. on demand

srijeda: Širom barom

Pred 100 ljeti je bio konac Prvoga svitskoga boja i utemeljili su Prvu Republiku Austriju. U istom ljetu, ada 1918. se je narodila Katarina Beofšić iz Šuševa, onda još pod imenom Ratašić. Kripka jubilarka živi u socijalnom centru u Filežu, kade je i obiljno svečevala svoj 100. rodjendan. Marijana Palatin je pohodila jubilarku po nje rodjendanu u fileškom domu i ju sprohadjala nekoliko uri pri nje svakidašnjici.

Politika, gospodarstvo, kultura, crikva i kazališće su neke od temov, ke je tematizirao povjesničar Nikola Benčić prilikom ljetošnje stovete obljetnice konca Prvoga svitskoga boja u Gerištofu. U krčmi Teveli su mladi i stariji u velikom broju bili zainteresirani za dogođaj, ki je podijelio Gradišćanske Hrvate u tri držav. Predavanje je stalo pod geslom „1918. konac Prvoga svitskoga boja i posljedice za Gerištof“.

Širom barom 12.12.2018. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Filežac Micheal Schreiber je povjesničar i djela od početka 2018. ljeta u Gradišćanskom društvu za istraživanje kade se pred svim bavi s posvjesću Židovov u Gradiću. U ljetošnjem spomenljetu, je 30-ljetni predavao o situaciji gradišćanskih Hrvatov za vrime nacijonalsocijalizma. Tako je i na hakovskom večeru u Hrvatskom centru u Beču u razgovoru s Konstantinom Vlasićem tematizirao on čas. Čudakrat nepoznato je da je jur pred priključkom 1938. ljeta nacionalsocijalistička partija NSDAP ilegalno postojala i u gradišćanskohrvatski seli, i to pred svim u otporu protiv austrofašizma.

Poslušajte priliku 13.12.2018. on demand

petak: Živo Srebro

U okviru 70. jubileja je Hrvatski akademski klub (HAK) održao generalnu sjednicu, pri koj su odibrali Veru Buranić iz Mjenova za novu predsjednicu kluba. 19-ljetna je naslijedila Vulkaprodrštofku Martinu Špiranec, ka je jedno ljeto dugo stala na čelu društva.

Živo srebro 14.12.2018. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 15.12.2018. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 15.12.2018. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 16.12.2018. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail