Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 22.2.2019. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

„Quo vadis Vulka“ se zove filmski projekt, koga su realizirali kotrigi Prijateljev prirode fotoklub Panonija sa sidišćem u Vulkaprodrštofu. Kotrigi su tokom dvih ljet sakupili fotografije, videosnimke i intervjue u prošli dvi ljeti. Kot kulise odnosno motivi su služili interesantne zgrade, ke ležu na Vulki isto tako kot i impresije iz prirode krez sve četire ljetne dobe.

Kulturni tajedan 18.2.2019. on demand

Kennwort Hrvati su se zvale prve emisije za Gradišćanske Hrvate, kad su je upeljali pred 40imi ljeti. Danas morete čuti dijele emisije iz 19. marca 1979. ljeta. Pokojni peljač redakcije, Ewald Pichler, se je zato razgovarao s Ferijem Sučić o utemeljenju Tamburice Klimpuh. Feri Sučić je umro 2012. ljeta u starosti od 93 ljet. Njegove zasluge za gradišćanskohrvatsku scenu, pred svim za muziku, su bezbrojne.

Rub i sredina 18.2.2019. on demand

utorak: Plava raca

Bižati krez lozu, igrati se i se pri tom još i čuda naučiti. To su doživila dica iz Klimpuha u prirodnom parku u Marcu. Veljek na početku su dica u loznoj huti doznala ke živine živu u lozi i ke od njih u zimskoj dobi spavaju. Po upoznavanju živin u loznoj huti su se dica spravila na put u lozu. S njimi je bila peljačica ka im je pokazala kade živine spu i kako izgleda loza u zimi.

Plava raca 19.2.2019. on demand

srijeda: Širom barom

Kod Sunčane terme u Lučmanu postoji za sve, kim je nutri prevruće, mogućnost da se ohladu u zimskom zraku na umjetnom klizališću. Onde imaju i dvi staze za kegljanje na ledu. Pri ljetošnjem prvenstvu kegljanja na ledu sudjeljuje 18 momčadov, ke su podiljenje u tri grupe. Uz dvi ekipe općine Frakanava Dolnja-Pulja i ekipe obiteljskoga renča Meršić ov put sudjeljuje i momčad hobišportašev iz Fileža.

U športskoj i kulturnoj dvorani Agora u Sambotelu su održali Hrvatski bal. Ovo je jedna od vrhunskih priredab gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj ali i varoša Sambotela. Organizaciju bala preuzme svako ljeto neko drugo hrvatsko selo iz okolice. Ljetos je imala Hrvatska samouprava iz Prisike tu čast.

Širom barom 20.2.2019. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

U Beču su dodilili Austrijansku filmsku nagradu za najbolji film produkciji „Murer - Anatomie eines Prozesses“ redatelja Christiana Froscha. U filmu tematiziraju proces protiv Franza Murera. Murer je za vrime Drugoga svitskoga boja bio odgovoran za zločine i umorstva u židovskom ghettu u varošu Vilniusu u Litvi. Štajerac Murer je od 1933. do 1938. ljeta bio upravitelj na marofu grofovske obitelji Zichy u Filežu. O Francu Mureru će povidati povjesničar Michael Schreiber od Gradišćanskoga društva za istraživanje.

Poslušajte priliku 21.2.2019. on demand

petak: Živo Srebro

Ana Mikula iz Novoga Sela študira Sociologiju na sveučilišću u Beču. Napisala je svoje bachelor djelo na temu: muški I ženski lik u reklami od 1950ih ljeto do danas. Istraživala je razvitak muške i ženske uloge u reklami u prošli 70 ljeti.

Živo srebro 22.2.2019. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 16.2.2019. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 16.2.2019. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 17.2.2019. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail