radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Kalištrof je jur prik 30 ljet domovina umjetnika Hanzija Miletića. Rodjeni Cindrofac, ki je pred sedmimi ljetio dobio nagradu za liriku Energije Gradišće, je poznat za svoje humoristične i provokantne tekste i inštalacije, u ki kritično komentira zbivanje u Gradišću. Hanzi Miletić će povidati kako doživljala vrime kot umjetnik u času korone:

Kulturni tajedan 3.8.2020. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Današnja emisija stoji u znaku Olivera Dragojevića ki je umro 29. julija pred dvimi ljeti. Pokopan je u Veloj Luki na otoku Korčuli. Dan pred pogrebom su se oprostili od Olivera različni interpretei u komemoraciji. Uz drugo su i klape jačile Oliverove hite.

Rub i sredina 3.8.2020. on demand

utorak: Plava raca

U centru posebne emisije u prazniki stoji povidajka, ka nosi naslov „Mudra žena, tojkav otac i sin“.

Plava raca 4.8.2020. on demand

srijeda: Širom barom

U okviru naše serije o seoski portreti s imenom „Pogledi u selo“ ćemo vas danas otpeljati u sridnje Gradišće, i to u Mučindrof. Selo skoro 50 ljet dugo pripada veleopćini Frakanava-Dolnja Pulja. U njem je javljeno 200 ljudi. Ča su osebujne atrakcije sela, kako se je selo razvilo u poslidnji desetljeći i odakle potiče ime Mučindrof.

Ovako na večer se iz različnih vrtov zdiže duha mesa, slanine, kobasic i drugih jilišev, ki se peču na ražnju. I u Vulkaprodrštofu bi mogli zadupati kako Štefan Mariel grila. On će na vrućo rešetka peći srninje i govedje meso. Štefan Mariel je pravi stručnjak za divljinu, ar je lovac. Ali on je i kotrig vulkaprodrštofskoga društva za grilanje.

Širom barom 5.8.2020. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Monsinjore Jožef Hirschl umro je subotu u 86. ljetu života. U Petrovom Selu rodjeni Hirschl je po raspušćenju sjemenišć u Ugarskoj pobignuo u Austriju. U Željeznu je 1961. ljeta zaredjen za duhovnika. Kot dušobrižnik je poslovao u Velikom Petarštofu, zatim u Štikapronu, onda u Illmitzu i na zadnje u Cindrofu.Po umirovljenju živio je u Illmitzu, ali pomagao je još u Rušti, Velikom Borištofu kot i u Ilmitzu. Kot jedan od prvih duhovnikov je Hirschl počeo organizirati shodišća u Medjugorje.

Poslušajte priliku 6.8.2020. on demand

petak: Živo srebro

Pri sedmom naticanju za najlipšu Hrvaticu u narodnoj nošnji je Undanka Nikolett Gati položila drugo mjesto. 27-ljetna odgojiteljica za dicu je aktivna u folklornoj grupi Veseli Gradišćanci. Naticanje su ljetos zbog korone održalo u malo drugačijem obliku.

Živo srebro 7.8.2020. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 8.8.2020. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 8.8.2020. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 2.8.2020. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail