radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

U Uzlopu su petak predstavili novi CD „Za srce i dušu“. Kompaktna ploča sadržava 12 medjunarodnih i austrijanskih hitov, ke je Štefan Jagšić iz Otave presadio na hrvatski jezik.

U seriji o 100-ljetnoj povijesti Gradišća je Michael Schreiber prošli tajedan govorio o tendenciji asimilacije, ku je forsirao Fric Robak, a Hrvatsko kulturno društvo s juristom Ivanom Müllerom se je tomu suprotstavljalo. Danas će se povjesničar baviti sa Zakonom o narodni grupa iz 1976. ljeta. I ovde su se nastavila natezanja med Fricom Robakom i Hrvatskim kulturnim društvom.

Kulturni tajedan 20.9. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Aktualna emisija stoji u znaku jačkarice Severine, ka će petak u Kugi u Velikom Borištofu nastupiti – uz tamburaši sastav Koprive iz Petrovoga Sela – u okviru „Pop-rok-festivala“.

Rub i sredina 20.9.2021. on demand

utorak: Plava raca

Pri dičjem otpodnevu u okviru Dana mladine u Mjenovu su imala dica šarolik program. Ov trodnevni festival je završio nedilju. Ljetos je bio Dan mladine malo drugačiji nego obično, naime ne samo u jednom, nego u tri seli. Petak u Mjenovu, subotu u Stinjaki i nedilju u Štikapronu. A u Mjenovu su priredili i dičje otpodne s različnimi aktiviteti.

Plava raca 14.9.2021. on demand

srijeda: Širom barom

Po jednoljetnoj pauzi su ljetos seoska društva i mladi Hakovci opet pozvali na Dan mladine. Lani je to pandemija nažalost neomogućila. Posebnost je bila, da su trodnevni festival po prvi put u povijesti održali u tri seli, i to u sjeveru, sredini i jugu. Prva štacija putujućega festivala je bila u Mjenovu.

Ljetošnji Dan mladine je završio u Štikapronu tradicionalnim folklornim programom. A ča je bila premijera je bilo to, su po prvi put gostovali Danom mladine u ovom selu.

Širom barom 15.9.2021. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Svejedno je li se veli šementulj, metepulj, lepud, letvac, leptir ili metulj – definitivno jako čuda prik ovih inzektov, od kih je prilično 4.000 različnih u Austriji, zna rodjeni Mjenovac Leo Kuzmić. On se jur prik 50 ljet strastveno bavi s metulji, je čuva i uzgaja.

Poslušajte priliku 16.9.2021. on demand

petak: Živo srebro

Prošli vikend je Hrvatski akademski klub skupa sa seoskimi partneri priredio osebujno izdanje Dana mladine. Ljetos je naime najveća manifestacija hrvatske mladine izgledala malo drugačije, održala se je svaki dan u drugom selu. Prvi dan je bio u Mjenovu a zadnji u Štikapronu. Subotu su pozvali u Stinjake, kade je program obuhvaćao diskusiju, tancanje i zabav.

Živo srebro 10.9.2021. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 18.9.2021. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 18.9.2021. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 19.9.2021. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail