radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Samo kratko je durao mehki lockdown, u kom su poduzetniki imali ufanje, da ćedu moći nadalje prodavati svoje dugovanje, tako i Trudica Domnanović. Ona je 12. novembra otvorila božićnu izložbu i sajam u svojoj galeriji u Velikom Borištofu. Pokidob je projdući utorak stupio u valjanost oštri lockdown, je morala opet zatvoriti svoj izložbeni prostor.

Na svakom cimitoru se moru najti novi i stari grobi. Ali zaistinu jako stare grobne ploče imaju u farskoj crikvi Pandrof. Onde se moru u romanskom dijelu crikve viditi četire grobne ploče iz 16. stoljeća, na ki su uklesana hrvatska imena. Ove grobne ploče su dokaz za to, da su se Hrvati jur skoro 40 ljet pred oficijelnim datumom doseljenja doselili u Pandrof.

Kulturni tajedan 23.11.2020. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U centru emisije stoji jačkarica Lidija Bajuk, ka se je 23.11.1965. ljeta, ada točno pred 55 ljeti, narodila u Čakovcu, sada živi u Zagrebu. Hrvatska pjesnikinja i kantautorica je jedna od peljajućih ličnosti hrvatske etno glazbe. Kotrig je Društva hrvatskih književnikov i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnikov. U emisiji morete čuti snimke iz 2001. ljeta, kade Lidija Bajuk uživo interpretira narodne jačke iz panonske Hrvatske.

Rub i sredina 23.11.2020. on demand

utorak: Plava raca

Sestre Ilvi i Ina živu skupa sa svojom mamom i tatom u Pinkovcu, u južnom Gradišću. U svojem vrtu ima obitelj tri zece, cijeli šereg kokoš i pivca Hermanna. Ina je sada pet ljet stara i ide u čuvarnicu, a Ilvi je jur u sedam ljet i je od septembra školarica.

Plava raca 24.11.2020. on demand

srijeda: Širom barom

U seriji „naše jačke“ ćemo vam ov put predstaviti bogatstvo jačak iz Stinjakov. Julija Hamedinger je daleko pred lockdownom bila na putu, da snima u ovom južnogradišćanskom selu.

Širom barom 25.11.2020. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Gost aktualne emisije je Joško Vlašić, ki je prošli tajedan svečevao svoj 70. rodjendan. On je zvećega poznat kot glava Brujev, jedan od utemeljiteljev Kuge i kot političar Zelenih. Ča rodjenoga Velikoborištofca još sve interesira, čim se još sve bavi i kako je on zapravo privatno – tu priliku morete čuti u ovom izdanju.

Poslušajte priliku 19.11.2020. on demand

petak: Živo srebro

Bruji su naime snimili dvi nove jačke, od kih ćemo u današnjoj emisiji jednu čuti. Jedno morem jur sada uvaditi – novi sound Brujev je, kot u prošlosti i još danas top.

Živo srebro 20.11.2020. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 21.11.2020. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 21.11.2020. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 22.11.2020. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail