radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Gdo je ne pozna – zvijanoga Asterixa, prijatelja Obelixa i galsko selo, ko se suprotstavlja rimljanskim okupatorom. „Asterix“ – ov klasični strip je dosle prevodjen u 107 jezikov. 24 sveske Asterixa su sastavili pisac René Goscinny i karikaturist Albert Uderzo. A po Goscinnyjevoj smrti 1977. ljeta je Uderzo pisao sam i tekste za još deset episodov. Pred dvimi tajedni je umro Uderzo, ilustrator i suautor, ki je kreirao Asterixa 1959. ljeta.
Pred 25 ljeti je pak Hrvatsko kulturno društvo počelo izdavanjem gradišćanskohrvatskih Asterixov. Prezentacija prvoga broja: „Asterix gladijator“ je bila na protuliće 1995. ljeta u Mjenovu. Pitali smo prevoditelju Agnjicu Čenar-Schuster iz Uzlopa, ke su bile poteškoće i ki su bili izazovi pri prevadjanju Asterixa.

Kulturni tajedan 6.4.2020. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Velika dama hrvatske estrade, Tereza Kesovija je pred desetimi ljeti objavila svoju autobiografiju, a pred kratkim je na Hrvatskoj televiziji govorila, kako joj je znamda propala hollywoodska karijera, kad u Bejrutu nije namjesto švedsko-amerikanske glumice Ann-Margret skočila u bazen. U aktualnoj emisiji morete čuti Terezine jačke, a morete doznati i već o pjevačici, ku da prašćići vežu s Arsenom Dedićem.

Rub i sredina 6.4.2019. on demand

utorak: Plava raca

U osnovnoj školi u Borti postoji roboter, ki se zna po hrvatsku, nimšku, englesku i po ugarsku pominati. Marijana si ga je bila pogledati i je izvidila ča ta roboter zna. Tomu je sada jur par tajedan, i onda još nisu valjale ove oštre mjere, to znači da je onda bio obični školski dan.

Plava raca 31.3.2020. on demand

srijeda: Širom barom

U prošli tajedni se je naš žitak minjao kot si to nikada ne bi bili predstavili. Zbog dobavljivosti koronavirusa su se u Austriji smanjili socijalni kontakti na minimum, a ljudi smu samo za najvažnije potriboće van iz stana. Dokle su stanovniki varoša više manje ograničeni na svoje četire zidi, se seoski ljudi barem moru gibati i u svoji vrti. Ipak je pred svim za stariju generaciju teško izdržati situaciju, ka uprav za nju predstavlja najveću pogibel. Julija Hamedinger je u Klimpuhu i Uzlopu na cesti pitala ljude, kako im ide u ovoj iznimnoj situaciji.

Kako moremo najbolje prebaviti čas u ovo vrime, kada svi moramo ostati doma? Korisno je za neke od nas, da imaju hobije, ke moru obaviti od doma. Neki rado štrikaju, drugi čitaju knjige a treti kuhaju ili peču. Med ove broji i rodjeni Uzlopac, Štefan Robitza. Vinogradar je pred dvimi ljeti spekao svoj prvi kruh, a od onda ne more prestati. Kolegica Judith Herceg je Štefana Robicu pohodila u njegovoj domaćoj pekariji.

Širom barom 1.4.2020. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Ov put nastavljamo seriju od ukupno deset emisijov o sedamdeseti ljeti. Svakomu ljetu toga desetljeća će biti posvećeno po jedno izdanje. S jačkom „Proplakat će zora“ je Mišo Kovač 1971. ljeta dobio Splitski festival zabavne muzike. Gabi Novak je s jačkom „Gazi, dragi srce moje“ dobila Festival zabavne glazbe u Zagrebu, takozvani Zagreb 71.

Poslušajte priliku 2.4.2020. on demand

petak: Živo Srebro

Konstantin Vlašić je autor i žurnalist iz Velikoga Borištofa. U prošloj jeseni je 27-ljetni asistirao u Burgtheateru u Beču pri produkciji „Die Edda“. Aktualno Konstantin živi i študira u Beču. Povidajku „Svit je igrališće u Kaisermuehlenu“ je napisao kot oproštaj od gradskoga kvarta, u kom je neki čas živio. Njegov tekst stoji u centru aktualnoga izdanja Živoga srebra. Tiskanu verziju teksta morete kot i druge najti na internet-stranici Konstantina Vlašića.

Živo srebro 3.4.2020. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 4.4.2020. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 4.4.2020. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 5.4.2020. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail