Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 19.8.2018. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Filež je prošli vikend bio čvrst u ruka muzičarov. Mjesno folklorno društvo „Graničari“ je prilikom seoskoga kiritofa na Lovrenču pozvalo na svečevanje 60.-toga rodjendana. Tim fileški tancoši i tamburaši broju med najstarije hrvatske folklorne grupe Gradišća. Aktivni i bivšii kotrigi društva kot i gosti iz Hrvatske su sa šarolikim programom zabavljali goste.

Kulturni tajedan 20.8.2018. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U ljetni izdanji stoji na programu ove emisije hrvatska muzika različnih interpretov i grup. Ovput su to grupe iz Hrvatske, ke ćedu biti za ćuti na Danu mladine u Cindrofu - i to Bosutski Bečari, Učiteljice i Prljavo Kazalište.

Rub i sredina 20.8.2018. on demand

utorak: Plava raca

Nikola i Adam Kolnhofer iz Fileža su dva brati iz Fileža. Nikola kani kada koč biti seljak. Na sriću ima svojega mladjega brata Adama, ki će mu pak pomagat pri svakom djelu. Ovi dvimi skoro sve skupa djelaju. Skupa su nam pravoda i poslali svoje kipe za našu akciju ORF i Ti. A ča su nam namoljali, ćedu uvaditi u emisiji.

Plava raca 14.8.2018. on demand

srijeda: Širom barom

U Filežu su Graničari na svoj kiritof skupa s Djelatnom zajednicom hrvatskih komunalnih političarov priredili pop-rok festival. Uz tamburaške zvuke sastava Šarmeri su pohodniki koncerta mogli doživiti nastup poznate hrvatske pop-zvijezde Petra Graše.

Pred kratkim su u Štikapronu održali prvi triatlon i aquatlon. Petak su se hobi-športaši naticali u takozvanom aquatlonu u teamu i pojedincev a subotu dopodne su bila dica u različni kategorija na red. Sam triatlon je počeo subotu napodne. Sve skupa je oko 300 ljudi sudjelivalo pri ovom eventu.

Širom barom 15.8.2018. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Ljetna izdanja ove emisije su posvećena muziki. I ov put se morete muzikalno okripiti.

Poslušajte priliku 16.8.2018. on demand

petak: Živo Srebro

Hanna Daraboš je završila svoj študijum germanistike i španjolskoga jezika na sveučilišću u Beču. Potom je bila na praktikumu u Španjolskoj, kade je podučavala dicu u nimškom jeziku. Osam misec dugo je živila u varošu blizu Valencije.

Živo srebro 17.8.2018. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 18.8.2018. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 18.8.2018. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 19.8.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail