radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Paneuropski piknik na granici kod Svete Margarete 19. augusta 1989. ljeta je u minuli 30 ljet prerastao u simbol za početak raspadanja DDR-a, za združenje Istočne i Zapadne Nimške i za raspadanje cijeloga Istočnoga bloka. Ali četire dane pred tim glasovitim piknikom su nekoliko kilometrov dalje u Koljnofu Istočni Nimci pokusili pobići u Zapad.

Kulturni tajedan 19.8.2019. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U ljetni miseci stoji u ovoj emisiji muzika na programu. Ov put su to obljubljeni hrvatski hiti i šlageri.

Rub i sredina 19.8.2019. on demand

utorak: Plava raca

U ljetnom izdanju dičje emisije Plava raca morete čuti svaki tajedan dvi štorice štroka Klepija. Ov put povida Klepi kako kani jahati na krava i na svinja i kako ide u cirkus.

Plava raca 20.8.2019. on demand

srijeda: Širom barom

Roza Domnanić iz Šuševa je nedavno svečevala svoj stoveti rodjendan. Jubilarka, ka ima dvi kćere, tri unuke, tri praunuke i dva prapraunuke, je još pri bistroj pameti. Nje muž je jur 43 ljeta na pokoju. Kad joj zdravlje već nije služilo, je najprvo tri ljeta živila kod svoje mladje kćere Tilde u Željeznu. Sada stanuje nedaleko od nje u domu za seniore.

Pod geslom „jačke, zbori i solisti“ je društvo za očuvanje ruševine na Landžeru nedavno pozvalo na prvi koncert pod vedrim nebom na tvrdjavi. Sudjelivalo je deset različnih sastavov i solistov, zvećega iz gornjopuljanskoga kotara. Pri tom su prezentirali različne muzičke stile, kulturno dobro i muziku narodnih grup.

Širom barom 21.8.2019. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

19. augusta 1989. ljeta, ada točno pred 30imi ljeti su na granici med Šopronom i Svetom Margaretom priredili takozvani Paneuropski piknik. Ča je spočetka bilo predvidjeno kot protest protiv Berlinske zidi je rezultiralo u tom, da je oko 600 ljudi iz bivše Nimške Demokratske Republike (DDR) pobignulo u Austriju. Ljuba Palatin-Wild iz Klimpuha i bivši komandant žandarov željezanskoga kotara, 80-ljetni Štefan Biric rodom iz Velikoga Borištofa su bili svidoki historičnih dogodjajev 1989. ljeta.

Poslušajte priliku 22.8.2019. on demand

petak: Živo Srebro

Hraniti se zdravo i gledati na okolicu i na vlašći konzum. Pred svim mladi ljudi su inspirirani i motivirani, da ča minjaju u aktualnom sistemu hrane i konzuma. Jedan koncept trajnoga poljodjelstva je takozvana permakultura, ka bazira na balanci med različnimi ekološkimi sistemi. Luka Zeichmann je nedavno Sari Karall u svojem vrtu predstavio tehniku permakulture.

Živo srebro 16.8.2019. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 17.8.2019. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 17.8.2019. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 18.8.2019. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail