Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 21.10.2018. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

A capella sastav Basbaritenori je predstavio svoj prvi CD s naslovom „hometown records“. Sastav ima pet kotrigov, ki interpretiraju jačke u neobični aranžmani. Kotrig prve ure je Villi Rešetarić.

Kulturni tajedan 15.10.2018. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Miro Gavran je najuspješniji suvrimeni dramatičar Hrvatske. Napisao je oko 50 dramov i komedijov, ke igraju ne samo kazališća u Hrvatskoj nego u prevodu na 40 jezikov u različni zemlja svita. Nedavno je njegov kusić „Zabranjeno smijanje“ doživio nimšku praizvedbu u Beču.

Rub i sredina 15.10.2018. on demand

utorak: Plava raca

Novo školsko ljeto je jur u toku a kot u svakoj drugoj školi se i u Uzlopu dica marljivo uču. Med njimi su Kristina, Nika, Dimitri, Elias i Johannes, ki povidaju čuda zanimljivoga iz školske svakidašnjice kot i druge štorice.

Plava raca 16.10.2018. on demand

srijeda: Širom barom

25. septembra 2013. ljeta se je po prvi put sastala mala grupica ljudi na skupno bižanje u Trajštofu. Ta sastanak i danas još postoji a iz male grupice je u toku od pet ljet narasao krug od prilično 20ljudi. Kotrigi „trajštofskoga sastanka trkačev“ organiziraju od 2015. ljeta svako ljeto narodnu trku na trajštofski kiritof u augustu.

U Terezijanumu u Željeznu su prezentirali kuharicu hrvatskih službenov. Nositelj projekta je Hrvatski kultuni i dokumentarni centar, čiji kotrigi su u okviru rešeršov o gradišćanskohrvatski dijalekti došli do originalnih receptov nekadašnjih hrvatskih službenov. Helene Tschandl iz Žamara je sakupila bezbroj receptov a školarice Terezijanuma s direktoricom Edithom Straussberger su predjelali recepte i kuhali jiliše povida.

Širom barom 17.10.2018. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Zasluge Ferija Sučića za gradišćanske Hrvate su bezbrojne, početo od tamburaštva i hrvatske zabavne muzike do novinarstva i književnosti. Ljetos bi rodjeni Velikoborištofac, ki je umro pred šestimi ljeti, svečevao svoj 100. rodjendan. U Poslušajte priliku morete čuti drugi dio intervjua iz arhiva, koga smo s Ferijem Sučićem snimili prilikom njegovoga 90. rodjendana pred desetimi ljeti.

Poslušajte priliku 18.10.2018. on demand

petak: Živo Srebro

U okviru svojega maturalnoga djela su Dora Divoš i Katja Domšić priredile u Filežu dobrotvornu akciju za Vukovar. Pomoćnoj akciji su se pridružili fileški Graničari, Hajdenjaki iz Dolnje Pulje i grupa Harmonija iz Velikoga Borištof, ki su oblikovali folklorno otpodne. Nabranimi pinezi ćedu podupirati inicijativu Pomoć Vukovaru, ku su Feri Krizmanić i Petar Palatin pokrenuli pred trimi ljeti za siromašne ljude, ki još svenek trpu od posljedic boja u Vukovaru.

Živo srebro 19.10.2018. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 20.10.2018. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 20.10.2018. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 21.10.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail