radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Ovput morete čuti Gerištofca Franju Kröpfla. U poslidnji ljeti si je stekao ime kot umjetnik. Počeo je slikanjem portretov i akvarelov a kašnje je nastavio apstraktnim slikanjem. Poznat je i kot ilustrator različnih knjig. Druga strast Franje Kröpfla je muzika. Jur od samoga početka pripada kot bubnjar ne samo u Gradišću poznatoj pop grupi Pax. I probiranje i muziciranje s Paxi je sada još prepovidano a isto valja i za tamburaški ansambl Zelenjaki iz Gerištofa, čiji predsjednik je Franjo Kröpfl. Čujte sada ča nam on u ovoj situaciji ima za poručiti.

Kulturni tajedan 25.5.2020. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Latinskoamerikanskimi ritmi, muzičkim putovanjem u Australiju i u neke europske varoše ćemo se spomenuti slobodnoga putovanja u različne zemlje širom svita, ča je sada zbog koronavirusne pandemije ograničeno, dijelom još i nemoguće.

Rub i sredina 25.5.2019. on demand

utorak: Plava raca

Po tajedne dugoj karanteni su smila dica opet u školu. Pravoda je sada sve drugačije nek prije. Mi smo si pogledali, kako zahadjaju dica s novom situacijom.

Plava raca 26.5.2020. on demand

srijeda: Širom barom

Prilikom pandemije koronavirusa i zbog ograničenja javnoga žitka je Hrvatsko štamparsko društvo pokrenulo posebnu akciju knjig pod geslom „Uzmi tri, plati jednu“. Akciju su nadopunili osebujnom ponudom literature za dicu. Inicijativa je krenula po ideji učitelja za hrvatski jezik i tjelovježbanje Ivana Rottera.

S teplijimi temperaturami je došao i čas za grilanje na ražnju. Mnoge familije su počele čistiti svoje roštilje, grile i se pripravljaju na ljetošnju sezonu. U maloj seriji prezentiramo različne špecijalitete na roštilju i različne tehnike grilanja. Seriju otvara strastveni kuhar na ražnju Heini Herczeg u Štikapronu.

Širom barom 27.5.2020. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

U emisiji morete čuti osmi dio serije o sedamdeseti ljeti, ku smo počeli pred devetimi tajedni. U centru emisije će stati 1977. ljeto. Uzato morete doznati ča se je dogodilo med Hrvati i širom svita, morete čuti top-hite u Austriji kot i hrvatske jačke ke su nastale u spomenutom ljetu. U 1977. ljetu su Bruji izdali svoju prvu ploču, obradu narodne jačke Rozmarija raste.

Poslušajte priliku 28.5.2020. on demand

petak: Živo srebro

Sigurno ste i vi vidili jur snimke ke su brojne grupe načinile sada za vrime korone, kade svaki muzičar snima sam sebe i onda se to složi na skupnu snimku ili video. Ovakov video je napravio i Tamburaški orkestar Pinkovac – kratko TOP. Neki muzičari su nam pokazali i povidali, kako su oni producirali takov video.

Živo srebro 29.5.2020. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 30.5.2020. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 30.5.2020. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 31.5.2020. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail