radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Nekoliko tisuć arheoloških nalazov iz sridnjega Gradišća se more najti u glavnom gradu Štajerske, u Gracu. Mjenovac i hobiarheolog Leo Kuzmić, ki živi u Gracu, se naime jur davno posvećuje arheologiji svoje domovine i ima u medjuvrimenu bogatu privatnu zbirku. Marijana Palatin je pohodila Lea Kuzmića u Gracu i sprohodila na laptu u Mjenovu.

Kulturni tajedan 8.8.2022. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Folklorni ansambl Kolo Slavuj i zagrebački duo Folklorelektro su producirali online-album „kolectrified“, ki sadržava deset gradišćanskohrvatskih jačak kot i dvi moravske a to u eksperimentalnoj elektronskoj verziji. Jačke kot „Ja roža“, „Jutro rano“ i „Ribari“ zaglušu u zanimljivom, neobičnom formatu.

Rub i sredina 8.8.2022. on demand

utorak: Plava raca

Urednica Claudia Fellinger se je strefila s trimi divičicami i to s Petrom, Larom i Majom. A divičice su joj povidale, ča u prazniki svega rado djelaju. Devet tajedan prez škole gluši dugo, ali ako se ima čuda planov kot Petra iz Cogrštofa, Maja iz Fileža i Lara iz Mjenova onda je i tih devet tajedan skoro prektratko.

Plava raca 9.8.2022. on demand

srijeda: Širom barom

25 ljet dugo kuru Filešci jur termocentralom. A to na bazi posičkanoga driva iz sela, ko i ostane u selu. U dobi nestabilnoga energetskoga sektora je to jedan način kurenja, koga cijeni sve već stanovnikov. A od samoga početka 890 kvadratnih metrov solarskih panelov na krovu produciraju dodatnu energiju.

U Plajgoru su pred kratkim pozvali na Dan sela. Pri tom su imali nekoliko točkov za svečevati kot na primjer 250. obljetnicu izgradnje seoske crikve i svetačno otvaranje renovirane dvorane u Meršićevoj hiži. Blagoslovili su i obnovljenu Belovićevu kapelu, ka leži izvan sela na brižuljku. Kapela je skoro 300 ljet stara i je značajna za cijelu regiju.

Širom barom 3.8.2022. on demand

Poslušajte priliku

U centru ovoga magazina stoji „jačka“, i to konkretno jačka iz Hrvatskoga Jandrofa iz Slovačke. S njom se jur ljeta dugo bavi stravstveni jačkar i muzičar Radoslav Janković. Pred kratkim je izdao „Jandrofski jačkar“ u dvi sveski.

Poslušajte priliku 4.8.2022. on demand

petak: Živo srebro

U Novom Gradu prikazuju ljetos u okviru igar pod tvrdjavom igrokaz „Dracula“ po poznatom romanu autora Brama Stokera. Kusić je i ovo ljeto inscenirala i na potriboće novogradskoga ansambla adaptirala režiserka Sabine James. U ansamblu je opet 23-ljetna Ana-Marija Sagmeister iz Stinjakov. Ona glumi ulogu Mine Harker.

Živo srebro 5.8.2022. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 6.8.2022 on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 6.8.2022. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 7.8.2022. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail