Dobar dan Hrvati

ORF svaku nedilju producira novo izdanje televizijskoga magazina na hrvatskom jeziku. Na ovoj stranici si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati - emisija od nedilje

Dobar dan Hrvati 14.4.2019.

Teme emisije su: 12. Recital, 60. rodjendan načelnika Pinkovca Lea Radakovića, korizmena vešpera u Dolnjoj Pulji, Radiomaša iz Vulkaprodrštofa kot i svečevanje prilikom 30. obljetnice televizijskoga magazina „Dobar dan Hrvati“ i 40 ljet hrvatskoga radio-programa.

Dobar dan Hrvati u TVteki

„Dobar dan Hrvati“ 21.4.2019.

Teme emisije su: Priredba u čast Antonu Semelikeru i 100 ljet fileška buna, spomenploča za Antona Semelikera u Šopronu, gostovanje tenora Garića u Gradišću i 100-ljetna Pandrofka Terezija Rümelein.

„Dobar dan Hrvati“- uživo

nedilju, 21. aprila u 13.05 (VPS 13.05), ORF 2 Gradišće

„Dobar dan Hrvati“ - repriza

pandiljak, 22. aprila u 4.45 (VPS 4.45), ORF 2

utorak, 23. aprila u 9.00 (VPS 8.50) u ORF III

100-ljetna Terezija Rümelein iz Pandrofa

Terezija Rümelein, rodjena Vičić, iz Pandrofa je 9. aprila svečevala nesvakidanji jubilej, i to svoj 100. rodjendan. Jubilarka je cijeli svoj život prebavila u Pandrofu, kade ju još svenek podvara nje kći.

Priredba u čast Antonu Semelikeru

U Velikom tajednu 1919. ljeta su stanovniki Fileža, Mjenova i cijele regije doživili burne dane. Onda je naime izbusnula buna protiv novoga komunističkoga režima u tadašnjoj Ugarskoj. U okviru ove bune su umrle tri peršone iz Mjenova i Fileža, a tadašnjega fileškoga farniku Antonu Semelikeru su egzekutirali. Prilikom 100. obljetnice smrti četirih peršon i fileške bune je Literarno i kulturno društvo Filež organiziralo osebujnu kazališnu predstavu i spomenpriredbu-

Spomenploča za Antona Semelikera u Šopronu

U Šopronu su 10. aprila otkrili spomenploču farniku Antonu Semelikeru. Točno na dan pred 100 ljeti (10. aprila 1919. ljeta) je dao ondašnji komunistički režim Bele Kuna ustriljiti onda 37-ljetnoga fileškoga farnika.

Gostovanje hrvatskoga tenora Garića

Pred kratkim je hrvatski tenor Vladimir Garić gostovao u Austriji. Poznat je u Hrvatskoj kot solist ali i kot prvi tenor klape Cambi. U škadnju lokala P2 u Matrštofu je dao Garić, ki je i jedan od Četirih hrvatskih tenorov svoj debi u Gradišću.

Dobar dan Hrvati - Prošle emisije

Dobar dan Hrvati 7.4.2019.

Teme osebujne emisije: nastajanje Hrvatske redakcije, početak od Dobar dan Hrvati, markantni dogodjaji, mišljenja gledateljev i važnost emisije za narodnu grupu. Muzičke grupe Pax, Bruji, Koprive i kantautor Helmut Radaković nastupaju uživo.

Dobar dan Hrvati 31.3.2019.

Teme emisije su: gradišćanske loze se sušu, Katarina Dihanić svečuje 100. rodjendan, pesto od divljega luka Katarine Krizmanić i „Gibtim“ se redovito giblje.

Dobar dan Hrvati 24.3.2019.

Teme emisije su: fire-cup ognjogascev u Frakanavi, dobrovoljni pomagači u Filežu, 100. rodjendan Agice Mikula, irska noć u Kugi u Velikom Borištofu i kup hobi-kegljašev u Malom Borištofu.