Dobar dan Hrvati

ORF svaku nedilju producira novo izdanje televizijskoga magazina na hrvatskom jeziku. Na ovoj stranici si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati - emisija od nedilje

Dobar dan Hrvati 9.12.2018.

Sa sljedećimi prinosi: Klaus l. Kerstinger izlaže u Hrvatskom centru u Beču, 100-ljetna Šuševka u staračkom dom u Filežu, izbori za načelnika u Čajti i drugi CD Harmonije iz Velikoga Borištofa.

Dobar dan Hrvati u TVteki

„Dobar dan Hrvati“ 16.12.2018.

Sa sljedećimi prinosi: 70 ljet HAK, prezentacija knjige Silvije Bucolić „Vile i viške kod Gradišćanskih Hrvatov“, naticanje u istočni jeziki, 15 ljet grupa Elektrikeri kot i nova biblioteka u Kugi.

„Dobar dan Hrvati“- uživo

nedilju, 16. decembra u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće

„Dobar dan Hrvati“ - repriza

pandiljak, 17. decembra u 5.00 (VPS 5.00), ORF 2

utorak, 18. decembra u 7.55 (VPS 7.55), ORF III

Prezentacija knjige „Vile i viške“

„Vile i viške kod Gradišćanskih Hrvatov - U svitlu pismenih izvorov, usmene predaje i etimološkoga promatranja“. Ovako se zove dvojezična knjiga, ku je napisala Mjenovka Silvija Bucolić na temelju svojega diplomskoga djela na bečanskoj Slavistiki. Pred kratkim je knjigu prezentirali u Hrvatskom centru u Beču.

Nova biblioteka u Kugi

U Kugi u Velikom Borištofu su otvorili javnu biblioteku, i to u prostorija za seminare na prvom katu. Momentano imaju u biblioteki blizu 700 knjig kot i CD-e, DVD-e i muzičke kazete. Najveći dio knjig je iz fundusa Kuge a čuda knjig su darovali velikoborištofska općina i ambasada Republike Hrvatske.

70 ljet Hrvatski akademski klub

Hrvatski akademski klub je svečevao 70. obljetnicu postojanja. Kratica kluba hrvatskih študentov i akademičarov HAK je svenek bila sinonim za aktivno manjinskopolitičko i neodvisno društvo. Cilj utemeljiteljev je bio, djelovati na kulturnom, manjinskopolitičkom i društvenom polju za opstanak hrvatske narodne grupe.

Naticanje u istočni jeziki

„Podupirati učnju jezikov gradišćanskih narodnih grup i susjedov, smanjiti jezične barijere i forsirati većjezičnost“. To si je nakanio organzator naticanja u govoru istočnih jezikov, Zemaljski referat za mladinu za naticanje na hrvatskom, ugarskom i ruskom jeziku. Nedavno su u Gospodarskoj komori u Željeznu održali 16. jezično naticanje.

15 ljet Elektrikeri

U Kugi u Velikom Borištofu su Elektrikeri velikom feštom svečevali svoj 15. jubilej postojanja. Elektrikeri su jačkar Marko Blažeta, basist Nikola Zeichmann, gitarist Luka Zeichmann i bubnjar Michael Schreiber. Muzičari su uspješno sudjelivali pri različni naticanji. Hrvatski centar im je dodilio nagradu za angažiran naraštaj „Mini Metron 2010“.

Dobar dan Hrvati - Prošle emisije

Dobar dan Hrvati 2.12.2018.

Sa sljedećimi prinosi: Zbor i Tamburica Frakanava su prezentirali dva CD-e, smart meteri u Klimpuhu, predstava „Hanna i Käthe“ u Kugi i 55 ljet Tamburica Cindrof.

Dobar dan Hrvati 25.11.2018.

Sa sljedećimi prinosi: prezentacija CD-a „Sound of Pannonia - Zvuk Panonije“, portret umjetnice Christine Grafl, gala „Pomoć od srca“, prezentacija knjig Jožefa Klačke i 30 ljet Mali Poljanci.

Dobar dan Hrvati 18.11.2018.

Sa sljedećimi prinosi: Spomentabla u kaštelu Šuševo, Štefan Kokošić je 40 ljet kantor u Celindofu, Terezija Stoišić svečuje 60. rodjendan, emisija „Dobro jutro Austrija“ iz Pinkovca i koncert i skeči na Martinju u Štikapronu.