stolna crikva Željezno Martinja 60 ljet biškupija Željezno
ORF
ORF
Crikva

Početak jubilarnoga 60. ljeta biškupije

Svetačnom svetom mašom u stolnoj crikvi se je pandiljak jutro biškupija Željezno spomenula zemaljskoga patrona sv. Martina. U isto vrime je biškupija otvorila svetačno jubilarno ljeto prilikom 60. obljetnice postojanja dijeceze. Vrhunac svečevanj će biti na Duhovski pandiljak, 1. junija 2020. ljeta.

Onda ćedu u dvorcu i u parku Esterhazy u Željeznu svečevati mašu i pozvati na sastanak svih Gradišćancev. Biškup Željezna, Egidije Živković je rekao o jubilarnom ljetu, da neka ovo bude ljeto skupnoga slavlja, kade kanu pogledati najzad u prošlost i se zahvaliti svim, ki su izgradili željezansku biškupiju i ju danas svojim znanjem, sposobnosti i talenti nosu i za nju djelaju. Pogledati kanu i kako neka skupno idu dalje u budućnost, kako moru biti kršćani i crikva i kako to moru u svakidanjem žitku ostvariti, tako Živković.

Tokom ljeta su predvidjene različne svetačnosti od sjevera prik sredine do juga. Postoji i mogućnost, da relikvija svetoga Martina ide od fare do fare. Priredit ćedu i veliko skupno shodišće u oktobru 2020. ljeta u Rim, je nazvistio biškup Egidije Živković.

Egidije Živković Martinja 60 ljet biškupija Željezno
ORF
Biškup Željezna, Egidije Živković je treti biškup dijeceze Željezno
biškup Paul Iby
ORF
Živkovićev prethodnik, biškup Pavao Iby je prodikovao pri svetačnoj maši na Martinju

Hrvati važan fakor u povijesti biškupije

Biškupiju Željezno da su jur pred utemljenjem vlašće dijeceze, onda kad je regija slišila jurskoj i šopronskoj biškupiji, svenek odlikovale narodne grupe – ar da su Nimci, Hrvati, Ugri, Romi i drugi svenek dobro skupa živili, je naglasio biškup Živković.

Biškupiju Željezno si ne more zamisliti prez Hrvatov, ki su joj pečat ostavili ar je većina Gradišća koč pred 500 ljeti bila hrvatska, premda se je to po nekoliki pokoljeni opet zgubilo, je rekao Egidije Živković ki si želji to opet nekako počvrstiti i ojačati. Zbog toga su postavili Hrvatski vikarijat, da se hrvatske fare i jezik obdržu i dalje pelja ča to od toga jerbinstvada, da se nadalje čuje hrvatska rič na ovom prostoru, tako biškup Žejezna Egiidje Živković.

Martinja 60 ljet biškupija Željezno
ORF
Pri svetačnoj maši na Martinju su sudjelivali vrhovni kotrigi drugih vjerskih zajednic…
Martinja 60 ljet biškupija Željezno
ORF
…a nazoči su bili i vrhovni zastupniki gradišćanske zemaljske vlade

Dom susretov svečuje 50. obljetnicu

Pandiljak otpodne prilikom Martinje je svetačni akt u Domu susretov prilikom 50. obljetnice postojanja Doma susretov, a podvečer je svetačna vešpera u stolnoj crikvi.