Pregled zbivanj 2017. ljeta

Hrvatska redakcija je sastavila retrospektivu 2017. ljeta. Glavne dogodjaje smo saželi u šest kategorijov, i to politika i školstvo, ličnosti i odlikovanja, publikacije, muzika i mladina, crikva, kronika i šport. Sažetak morete najti ovde.

Ovo su bila zbivanja 2017. ljeta u različni područji: