60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
ORF
Jubilej

Klimpuški crikveni zbor svečuje jubilej

Crikveni zbor Klimpuh je nedilju svetom mašom, ku je služio mjesni farnik Tome Kroje skupa s dijakonom Georgom Vukovićem, svečevao svoju 60. obljetnicu postojanja. Crikveni zbor je 1959. ljeta utemeljio Štefan Geošić, bivši farnik Klimpuha.

Geošić je utemeljio zbor jedno ljeto po svojem dolasku Klimpuh.

60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
Utemeljitelj zbora, Štefan Geošić

Na početku su u zboru jačile žene tamburašice. Kašnje su se pridružile divojke. One da su jačile u prvoj, ranoj maši, a žene pri velikoj maši, je rekla sadašnja peljačica zbora, Silvija Ivančić.

60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
Sadašnja peljačica zbora Silvija Ivančić

Crikveni zbor oblikuje svete maše po nedilje i svetke, a nastupa po želji i na druge prilike.

Zbor je jačio jur mašu ku je prenosio ORF, a jačio je i u Radiju Marija.

Za posvećenje nove klimpuške crikve 1976. ljeta je kompozitor Štefan Kočiš napisao svetu mašu, za ku su bili potribni i jačkari, tako da su muži počeli jačiti u zboru. Ali stoprv kad je Silvija Ivančić preuzela peljanje je od ženskoga zbora nastao mišani zbor. Sada u zboru jači sedam muži i oko 14 žen. Ali pomlatka da nimaju, je rekla peljačica zbora. Najmladji kotrig da je isto jur prik 30 ljet star.

Pri svečevanju 60. obljetnice zbora je kanonik Tome Krojer peljačem i kotrigom zbora predao odlikovanja biškupije. Primili su je Gabriela Vlašić, Agnjica Štiglic, Silvija Ivančić kot i mnogobrojni kotrigi pjevačkoga zbora.

Fotostrecke mit 10 Bildern

60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF
60 ljet crikveni zbor Klimpuh
ORF