Pregled zbivanj 2015. ljeta

Hrvatska redakcija je i ljetos opet sastavila retrospektivu minuloga 2015. ljeta. Glavne dogodjaje smo saželi u šest kategorijov, i to politika i narodne grupe, školstvo i mladina, kultura, crikva i vjera, šport i zbivanja u seli. Sažetak morete najti ovde.

Ovako je izgledalo minulo ljeto 2015.

Linki: