Ivan Schneller
ORF
ORF
Crikva

Dijamantna maša Ivana Schnellera

Dugoljetni farnik Petrovoga Sela, Ivan Schneller je nedavno svečevao svoju dijamantnu mašu. Pred 84-i ljeti u Hrvatski Šica rodjenoga Schnellera su pred 60-timi ljeti u Sambotelu zaredili za duhovnika. Pred 41 ljetom je došao kot farnik u Petrovo Selo.

Schneller je u Petrovom Selu dao obnoviti crikvu i kapelu.

Crikva u Petrovom Selu
ORF
Petroviska crikva, ka je posvećena Svetomu Petru, leži zvana sela.
Kapela u Petrovom Selu
ORF
Sredinom 19. stoljeća su u selu zgradili manju crivu, ku narod naziva kapelom.

Schneller je dao zgraditi farof. Pred 12-timi ljeti je stupio u mirovunu, a do lani je svaku nedilju mašovao u Petrovom Selu. Sada živi u domu za svećenike u Sambotelu.