Sudioniki hrvatskoga tajedna u Stinjaki demonstriraju za čuvanje klime
ORF
ORF
školstvo

Retro 2019: školstvo i mladina

Mladina se je istaknula 2019. ljeta na polju čuvanja klime a nastupila je i na pozornici. Na naobrazbenom području je odlikovana škola, a prilikom upeljanja Manjinskoga školskoga zakona pred frtalj stoljeća su priredili simpozij u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu.

Manjinski školski zakon stupio u valjanost 1994.

Manjinskim školskim zakonom su pred 25 ljeti omogućili, da svaki školar u Gradišću ima pravo na podučavanje manjinskih jezikov hrvatski, ugarski i romanes od osnovne škole do mature. Zvana toga su roditelji dostali mogućnost, da odjavu svoju dicu od podučavanja manjinskoga jezika. U zakonu je odredjeno i to, da se u Borti instalira jedina dvojezična gimnazija Gradišća. U tekućem školskom ljetu se u Gradišću uči 2.535 školarov hrvatski jezik.

Manjinski školski zakon
ORF
Zakonom se je osiguralo podučavanje manjinskih jezikov od osnovne škole do mature

Gimnazija u Gornjoj Pulji dostala VoXmi-certifikat

U februaru je Savezna gimnazija Ferenca Liszta u Gornjoj Pulji dostala poseban certifikat. Nastala je kotrig mriže VoXmi-škol, ke se od 2008. ljeta početo osebujno zalažu za gajenje većjezičnosti. VoXmi-pečat valja tri ljeta dugo. U ovom vrimenu škola mora produbiti svoje cilje u pogledu na većjezičnost školarov.

VoXmie gimnazija Gornja Pulja, Retrospektiva 2019: školstvo i mladina
ORF
Na gimnaziji u Gornjoj Pulji igraju jeziki važnu ulogu

Koljnofska škola je 140 ljet stara

Osnovna škola u Koljnofu je u maju svečevala 140. obljetnicu postojanja. Imenovana je po dugoljetnomu učitelju i kantoru Mihovilu Nakoviću, ki je prik 25 ljet dugo djelovao u Koljnofu. Od 2007. ljeta je škola – po dugoljetnoj pauzi – opet oficijelno dvojezična. U školi redovito održavaju Nakovićevo naticanje u lipom govoru, pri kom sudjeluju školari iz svih gradišćanskohrvatskih sel u Ugarskoj. Rodjeni Velikoborištofac Naković je autor brojnih školskih knjig i nabožnih djel, urednik kalendara i prvoga časopisa med zapadnougarskimi Hrvati.

Škola Koljnof,  Retrospektiva 2019: školstvo i mladina
ORF
Osnovna škola u Kolnjofu gaji kontakte sa školami u inozemstvu

Školski centar za Hrvate u Sambotelu

U Sambotelu su hrvatska osnovna škola i čuvarnica dostale nove prostorije u novoj zgradi. Institut je počeo djelati pred trimi ljeti i je imenovan po pjesniku i farniku Mati Meršiću Miloradiću. Tim su Gradišćanski Hrvati u Ugarskoj dostali obrazovni centar, kot ga jur imaju Hrvati u tri drugi regija Ugarske. Obdržavatelj institucije je Hrvatska državna samouprava.

Školski centar Sambotel
ORF
Hrvatski školski centar s čuvarnicom i osnovnom školom u Sambotelu

Znanstveni skup o Miloradićevoj „Slovnici“

Pred 100 ljeti je u Juri izašla gramatika s naslovom „Slovnica hervatskoga jezika“ Mate Meršića Miloradića. Prilikom jubileja su u Kugi u Velikom Borištofu priredili simpozij o Slovnici, pri kom su informirali o razvitku jezika i o uzroki, zač Gradišćanski Hrvati nisu preuzeli standardni jezik iz Hrvatske.

Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
„Slovnica“ Mate Meršića Miloradića je izašla 1919. ljeta u nakladi „Naših novin“

Dica se zalažu za čuvanje klime

Sudioniki hrvatskoga tajedna u Stinjaki su u juliju demonstrirali za čuvanje klime. Mladina kani ovimi akcijami buditi svist za to, da triba hitno nešto poduzeti protiv minjanja klime.

Sudioniki hrvatskoga tajedna u Stinjaki demonstriraju za čuvanje klime
ORF
Pri hrvatskom tajednu Hrvatskoga kulturnoga društva su dica pokazala angažman za čuvanje okolišnoga svita

I u Gornjoj Pulji su mladi ljudi demonstrirali zbog klime

Koncem septembra je oko 200 školarov u Gornjoj Pulji sudjelivalo pri takozvanom „Earth Sreik-u“ u okviru gibanja „FridaysForFuture“ za čuvanje klime. Na glavnom trgu su se strefili školari i simpatizanti, da od politike potribuju mjere za čuvanje okolišnoga svita.

Demonstracija u Gornjoj Pulji za čuvanje klime
ORF
U Gornjoj Pulji su školari demonstrirali za očuvanje klime

Mjuzikl „Dodo“ prilikom 25. obljetnice Kuginoga zbora

Dičji zbor Kuge u Velikom Borištofu je svečevao 25 ljet postojanja s ponovnim prikazanjem dvojezičnoga dičjega mjuzikla „Mali Dodo, ča sviraš?“. Zbor je pokrenula Jelka Zeichmann-Kočiš. U toku ljet je u zboru sudjelivalo oko 250 dice, danas ih je 26 u starosti od šest do 12 ljet. Dičji zbor je dosle predstavio devet velikih produkcijov i izdao pet kompaktnih ploč i jedan DVD.

Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mladi kotrigi dičjega zbora Kuge su igrali, jačili i tancali u mjuziklju „Mali Dodo, ča sviraš?“

Lara Kustrić je članica filharmoničarov

24-ljetna guslačica Lara Kustrić s korijeni u Novom Selu je dobila naticanje prve violine u orkestru Bečanskih filharmoničarov. Onde momentano zastupa kolegicu i će s prvim septembrom dojdućega ljeta nastati stalna članica filharmoničarov.

Lara Kustrić, Retrospektiva 2019: školstvo i mladina
ORF
Lara Kustrić se je počela učiti gusle u starosti od sedam ljet

Volontarno ljeto Marice Zvonarić u Etiopiji

Mjenovka Marica Zvonarić je prebavila volontarno ljeto u Etiopiji. U centru Don Bosca za mladinu je podvarala dicu od četirih do osam ljet i je podučavala engleski jezik i gitaru.

Marica Zvonarić, Retrospektiva 2019: školstvo i mladina
ORF
Marica Zvonarić je podučavala dicu u Centru za mladinu Don Bosca u Mekanissi, dijelu glavnoga grada Etiopije, Adis Abebe