Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
ORF
Mjuzikl

„Mali Dodo“ i 25 ljet Dičji zbor Kuge

Dičji zbor Kuge u Velikom Borištofu je subotu navečer pozvao na predstavu dvojezičnoga dičjega mjuzikla „Mali Dodo, ča sviraš“. Ujedno je Dičji zbor Kuge svečevao i 25. obljetnicu postojanja. Dičji zbor Kuge je nastao po tečaju ranoga muzičkoga odgoja za dicu, koga je pokrenula muzička pedagogica Jelka Zeichmann-Kočiš.

U početku je sudjelivalo oko 40 dice u zboru. 1994. ljeta da je bilo laglje motivirati dicu, da sudjeluju u zboru. Danas je jur teže dojti do zainteresiranih malih pjevačev i pjevačic, ar je ponuda za dicu čuda veća nego prlje, veli utemeljiteljica Dičjega zbora Kuge, Jelka Zeichmann-Kočiš. Ali tim da je ov zbor tokom frtalj stoljeća postojanja stekao dobar glas, more ipak lahko budjati interes dice.

Jelka Zeichmann-Kočiš
ORF

Dvojezičnost u svakoj produkciji Dičjega zbora Kuge

U sadašnjem zboru je 26 dice u starosti od 6 do 12 ljet, a svaki, ki rado i dobri jači, je dobro došao zboru, ovako Zeichmann-Kočiš. Cilj je, da se dica nauču dvoglasno jačiti i slušati jedno na drugo. U aktualnoj muzičkoj produkciji imaju još i dvi troglasne jačke. Sve produkcije dičjega zbora Kuge su dvojezične.

Fotostrecke mit 51 Bildern

Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ u izvedbi Dičjega zbora Kuge

Mjuzikl „Mali Dodo, ča sviraš“ su s jako velikim uspjehom prezentirali po prvi put 2007. ljeta. Da su ga sada po 12-i ljeti nanovič zavježbali ima i ta uzrok, da imaju dvi divičice, ke ispunjuju važan preduvjet za glavnu ulogu Dodoa, naime da znaju igrati gusle. One pri ovoj produkciji minjajuć igraju glavnu ulogu.

Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF

U toku 25 ljet je prilično 250 dice sudjelivalo u zboru. Najveće veselje za utemeljiteljicu Zeichmann-Kočiš je u tom, da se nekadašnji mali jačkari i jačkarice i dandanas još angažiraju u Kugi i jaču u neki muzički grupa.

Uspješna produkcija s teamom suradnic

Pjevačica Klaudija Fellinger iz Dolnje Pulje je pred trimi ljeti preuzela peljanje dičjega zbora Kuge. Pokidob da ona momentano študira u Engleskoj, je opet uskočila Jelka Zeichmann-Kočiš. Asistentice su pri aktualnoj produkciji bile Jana Gregorić i Katica Kinda, ke su isto kot dica bile aktivne u dičjem zboru Kuge.

Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF

Brojne produkcije i izdanja tokom 25 ljet

U 25. ljeti postojanja je Dičji zbor Kuge imao devet velikih produkcijov. Prvi je bio dvojezični mjuzikl „Dobar tek“ 1997. ljeta. Uza to su izdali pet kompaktnih ploč i jedan DVD. Rado se Zeichmann-Kočiš i spominja na igru „Pravi put u Betlehem“ iz 2003. ljeta, pri koj su sudjelivali s muzičkom školom Gornje Pulje. Daljnji vrhunci su bili mjuzikli „Vila mila“ i „Vlasata priča“ u izvedbi ansambla mladih, ki su izrasli iz dičjega zbora Kuga.

Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Predstava mjuzikla Dod i 25. obljetnica postojanja Dičjega zbora Kuge
ORF
Predstava „Vlasata priča“

Zutra pandiljak u 10.00 će u Kugi u Velikom Borištofu biti još jedna predstava za školsku dicu u Kugi u Velikom Borištofu.

Pred petimi ljeti je dičji zbor Kuge pod geslom „Imamo moć“ svečevao 20. obljetnicu i je pri toj priliki predstavio izvatke iz različnih produkcijov.