Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
ORF
Znanost

Simpozij o Miloradićevoj Slovnici

Pred sto ljeti je u Juri izašla „Slovnica hervatskoga jezika“. Prilikom obljetnice ove gramatike, ku je sastavio hrvatski preporoditelj Mate Meršić Miloradić su petak u Kugi u Velikom Borištofu priredili simpozij o Slovnici. Referirali su znanstveniki Sanja Vulić iz Hrvatske, Šandor Horvat iz Ugarske, kot i Nikola Benčić, Zorka Kinda-Berlaković i Ivo Sučić iz Austrije.

Slovnica u opsegu od 30 stranic je izašla u nakladi ondašnjih Naših novin.

Kot je rekla organizatorica simpozija Zorka Kinda-Berlaković su priredbom informirati ljude kako se je razvijao jezik, zač je danas takov kot je ili zač Gradišćanski Hrvati nisu prešli na standardni jezik iz Hrvatske. Nadalje su simpozijem kanili pokazati na činjenicu „da su ove jezične posebnosti i u Hrvatskoj sve poznate ali na dijalektalnoj razini, a kod nas se je to pak razvilo u književni jezik, jer se je to kroz stoljeća koristilo“, je rekla Kinda-Berlaković.

Fotostrecke mit 11 Bildern

Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Svečevanje 100. obljetnice Miloradićeve slovnice …
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
… je predložila Sanja Vulić od Hrvatskih studijov zagrebačkoga sveučilišća.
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Simpozij je organizirala Zorka Kinda-Berlaković od Hrvatske katedre u Željeznu.
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Za muzičko oblikovanje simpozija se je skrbio tamburaški sastav Dvojezične sridnje škole Veliki Borištof
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Akademik Nikola Benčić pri svojem predavanju
Šandor Horvat
ORF
Šandor Horvat
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Ivo Sučić
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Organizatorica od Kugine strani Gerlinde Stern-Pauer je nazvistila, da ćedu referati izajti u obliku knjige

Referate simpozija o Miloradićevoj „Slovnici hervatskoga jezika“ ćedu kljetu publicirati u zborniku.

Priredbu su organizirali KUGA, Pedagoška visoka škola Gradišće, Austrijsko društvo za kroatistiku i Hrvatski studiji Sveučilišća u Zagrebu.

Fotostrecke mit 7 Bildern

Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Slovnica hervatskoga jezika ku je skupastavio Mate Miloradić i ka je izašla 1919. ljeta
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF