Hotel Post Tschechisches Haus in Wien
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

110 let Slovanské Besedy pod střechou Českého domu ve Vídni

Dnes se společně s Mojmírem Stránským vydáme na Fleischmarkt do Hotelu Pošta, dříve nazývaného Český dům, v prvním vídeňském okrese, ve kterém se dodnes aktivně a úspěšně píší dějiny české menšiny.

Rádio Dráťák Magazín

26.10.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

To, jakou cestou se „první slovanský velkospolek“ v běhu dějin ubíral, si můžete poslechnout v letním Dráťáku z archivu zde.

Hotel Post Tschechisches Haus in Wien Verein Slovanska beseda
orf | pavla rašnerová

Před dvěma lety se historik a pedagog Mojmír Stránský stal předsedou vídeňského spolku, jehož kořeny sahají až do období Rakouské monarchie, do doby neoabsolutismu. Slovanská Beseda vznikla v roce 1865, tedy před 155 lety, s myšlenkou vytvoření kulturně-politické platformy, usilující o propojení všech Slovanů.

Komunikační možnost s většinovým obyvatelstvem

„Nová koncepce by měla mířit k tomu, aby se zde více rozšiřoval formát besed, tzn. diskuzí se zajímavými lidmi, kteří mají co do činění s menšinami, s otázkou menšin a nebo jsou zajímaví pro menšinu jako takovou. Chtěli bychom to propojit i s jinými jazykovými skupinami. Slovanská Beseda nebyla založena jako bublina, jako spolek, kde by se uzavírali tehdejší Slované v tom 19. století a potom později Češi a Slováci. Bylo to bráno jako komunikační možnost s většinovým obyvatelstvem a to je něco, co bychom chtěli i dále následovat,“ vypráví o současných vizích a plánech vídeňského spolku Slovanská Beseda jeho předseda Mojmír Stránský.

Hotel Post Tschechisches Haus in Wien Mojmir Stransky
orf | pavla rašnerová
Předseda spolku Slovanská Beseda Mojmír Stránský

Na kus řeči se senátorem Tomášem Czerninem

Místo konání: Slovanská beseda, adresa: Drachengasse 3 v prvním vídeňském okrese. I když se beseda, pořádaná Vídeňskými svobodnými listy spolu se spolky Českým srdcem a Slovanskou Besedou, v polovině října nakonec kvůli covidu nekonala, redakce Rádia Dráťák se do společenského sálu Slovanské besedy přesto vydala a potkala se tu také s Věrou Gregorovou, předsedkyní spolku České srdce a družstva Hotel Pošta.

Hotel Post Tschechisches Haus in Wien Mojmir Stransky und Vera Gregor
orf | pavla rašnerová
Mojmír Stránský s Věrou Gregorovou v sálu Slovanská beseda

Český a slovenský život pod jednou střechou

V listopadu 1910 s koupí budovy dnešního Hotelu Pošta družstvem Český dům na adrese Fleischmarkt 24 v prvním vídeňském okrese vzniklo nové místo, které centralizovalo český a slovenský život doslova pod jednu střechu. Vytvořil se tu domov hned pro několik spolků. Některé z nich tu mají adresu dodnes. Také spolek Slovanská Beseda zde dostal k dispozici klubovny, vybudovala se čítárna.

„Také Slovanská Beseda pod vedením hraběte Harracha byla iniciátorem družstva Český dům ve Vídni, protože se právě hledalo toto sídlo, aby české spolky měly možnost se někam obrátit a mít permanentní adresu a už nebyly putovní,“ vypráví Věra Gregorová.

I když oslavy k výročí 110 let družstva Hotelu Pošta se letos kvůli covidu nekonají, zavzpomínala Věra Gregorová na velkolepé oslavení sta let spolku Českého srdce, československé sociální péče v Rakousku, před dvěma lety v Komorní opeře, dříve známé pod jménem Velká dvorana.

Hotel Post Tschechisches Haus in Wien Kammeroper Mojmir Stransky Vera Gregor
orf | pavla rašnerová
Věra Gregorová a Mojmír Stránský v Komorní opeře

Aktivity Slovanské Besedy byly v posledních desetiletích převážně kvůli nedostatku členstva o něco oslabeny. Od té doby se čeká na nový restart. Pod vedením nového předsedy Mojmíra Stránského měla ve svých tradičních prostorách již dvě valné hromady. Spolku, který si právě hledá svou novodobou identitu, fandí i Věra Gregorová: „Dobrá věc je, že předseda je spojen s českou školou a to máme velkou naději, protože absolventi by eventuálně mohli nastoupit do českých spolků. Vzhledem na historické působení spolku se dá mnohé vytvořit. Našemu předsedovi přeji hodně štěstí, iniciativy a síly, aby to všechno mohl uskutečnit.“

Hotel Post Tschechisches Haus in Wien Vera Gregor
orf | pavla rašnerová
Věra Gregorová | předsedkyně spolku České srdce a družstva Hotel Pošta

Sídlo redakce Vídeňských svobodných listů do dubna 1948 v Hotelu Pošta

Příští rok v lednu to bude 75 let od doby, co vyšlo úplně první číslo menšinových novin Vídeňské svobodné listy. Ty navázaly na celou řadu předcházejících česky psaných tiskovin, které tu ve Vídni existovaly. Jejich současnou šéfredaktorkou je Hana Herdová.

adam plachetka in slovanska beseda hotel post
orf | pavla rašnerová
Operní pěvec Adam Plachetka ve Slovanské besedě

Na kus řeči do Slovanské besedy

Putovní výstava na počest výročí 70 let existence dnes 14denního periodika Vídeňských svobodných listů byla impulsem k vytvoření rámce besed Na kus řeči, které se konají hned několikrát do roka v prostorách Slovanské besedy a to se zajímavými osobnostmi z českého života. Za jejich organizací stojí Hana Herdová. Předskokanskou akcí bylo setkání s basbarytonistou Adamem Plachetkou v lednu 2018.

„Loni se zde konala první taková beseda s Dr. Luštincem na téma Otec vídeňských Čechů hrabě Harrach. Tuto akci jsem nabídla ve spolupráci Českého srdce také spolku Slovanská Beseda, protože hrabě Harrach byl velice důležitou osobností a samozřejmě i dlouholetým předsedou Slovanské Besedy v 19. století. Bylo mi velkou ctí tuto akci pořádat i s tímto spolkem. Myslím si, že je důležité jej podpořit v tom, aby našel svou cestu, aby opět mohl existovat a fungovat ve prospěch celé menšiny,“ říká Hana Herdová.

Hana Herdova Videnske svobodne listy
orf | pavla rašnerová
Šéfredaktorka Vídeňských svobodných listů Hana Herdová

Hosty aktuálního magazínu Rádia Dráťák ve spojení se spolkem Slovanská Beseda uvidíte také v příštím vydání televizního magazínu národnostních skupin „České Ozvěny a Slovenské Ozveny“ v neděli 13. prosince ve 13:05 na ORF 2 Vídeň.

Zlomový den v politice národnostních skupin

8. října 2020 měly všechny národnostní skupiny Rakouska jeden velký důvod k radosti, a sice v tento den vláda lidovců a Zelených rozhodla o zdvojnásobení financování pro uznané autochtonní menšiny v Rakousku o čtyři miliony eur.

Média národnostních skupin jsou nositeli mateřského jazyka, a proto je absolutní nezbytností podporovat také je. „Co se týče Vídeňských svobodných listů, za které jsem já odpovědná, nezbývá než doufat, že rozdělení těchto finančních prostředků bude vhodnou měrou také směrem k Svobodným listům, protože ty jsou celá léta hodně hodně podfinancované a jejich vydávání leželo na celé řadě dobrovolníků. Já doufám, že bude moci být vytvořena klasická redakce, která bude vytvářet ty noviny na více profesionální bázi a mým snem by bylo, aby ty noviny po mnoha letech začaly vycházet jako týdeník,“ vyjadřuje se k navýšení Herdová.

Hotel Post Tschechisches Haus in Wien Verein Slovanska Beseda
orf | pavla rašnerová

V aktuálním magazínu Rádia Dráťák uslyšíte Mojmíra Stránského, Věru Gregorovou a Hanu Herdovou. Pořadem Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.