Kontakt Češi

Vídeňské vysílání pro národnostní menšiny

Adresa redakce | 1040 Wien
Argentinierstraße 30a
Tel: +43 1 501 01/18 466

Pořady pro národnostní menšiny v češtině pro Rádio Burgenland a televizní magazín České ozvěny | Slovenské ozveny na ORF 2 jsou produkovány ve vídeňském rozhlase.

Programy národnostních menšin v televizi a rádiu.
Redakce | Serdar Erdost

Redaktorky a redaktoři jednotlivých pořadů se těší na Vaše náměty, přání a připomínky.

Češi