Rádio

Tomáš Mikolov | Umělá inteligence

Je jedním z vědců, kteří stojí za skokovým zdokonalením Google překladače a dalších softwarů. Významně zdokonalil zpracovávání lidského jazyka počítačem a zásadně tak přispěl k rozvoji umělé inteligence.

Grafik eines menschlichen Gehirns

Jakub Kavin |TheaterArche

Nová divadelní sezóna je tu! Jakub Kavin z české herecké rodiny je i režisér a producent. Od roku 2016 se plně věnuje rozvoji divadla TheaterArche, které následuje Theater Brett v Münzwardeingasse 2 ve Vídni.

Theater Arche Wien

Páter Václav Sládek

Patronem města Vídně je Klemens Maria Hofbauer, původem pekař ze Znojma Jan Dvořák, prostý kněz, který se stal uznávanou autoritou umělců, učenců i šlechty.

Maria am Gestade, Kirche, Altar

Systém vzdělávání v Rakousku

Jak přihlásit dítě do školky, jaké jsou alternativy, jak vybírat základní školu, co jsou to „Förderklassen“, do kdy je povinná školní docházka, jak probíhají maturity a mnohem víc se dozvíte v naší pravidelné poradně s Gabrielou Trampotovou ze Stadt Wien.

Sommerschule in der Eisenstädter Handelsakademie

Pavel Pospěch | Pohledy na současné Česko

Podívat se na českou společnost jako na společnost neznámou znamená ptát se na věci, které v každodenním životě přehlížíme. Sociologická expedice do nitra české společnosti s autorem knihy Neznámá společnost Pavlem Pospěchem nyní k poslechu na Podcast ORF Češi.

Pavel Pospech Neznama spolecnost Soziologe

Petr Baxant | Vídeňský politik s českými kořeny

Peko Baxant je jeden z mála rakouských politiků, který mluví česky. Jeho rodina totiž v 80. letech emigrovala do Rakouska z Československa. Využili jsme toho a mluvili jsme o jeho aktivitách a současné politické situaci v Rakousku. Rozhovor vedl česky a německy ORF redaktor Jan Daňsa.

Peko Baxant Politiker Wien SPÖ

Soňa Felixová | Němčina a čeština srdcem

„Vždycky jsem věděla, že chci dělat ,něco s jazyky a lidmi.‘ Moje práce mě navíc měla bavit, měla měnit svět k lepšímu, a proto jsem se se vší vášní a po ukončeném studiu germanistiky a filozofie a mnohých kurzech dalšího vzdělávání stala tím, čím dnes jsem: tlumočnicí, překladatelkou a lektorkou jazyků.“

Sona Felixova Lehrbuch

Dagmar Toufarová | Vídeňské svobodné listy

Dvoutýdeník VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY je česky psaným tiskovým médiem v Rakousku. VSL vycházejí od ledna roku 1946 a navazují tak na tradici českých, potažmo československých tiskovin vydávaných v Rakousku od dob monarchie.

Dagmar Toufarova – Svobodne Listy

Markéta Tomanová | Jednoduše zdravě

Po studiu farmacie na VFU v Brně ji osud zavanul do Vídně, kde také žije a pracuje v lékárně. Díky jejím zkušenostem z praxe začala zjišťovat, že zdraví není o užívání léků, ale o zdravém životním stylu a tomu, jak se ke svému tělu chováme.

Markéta Tomanová Jednoduše zdravě