Rádio

Ohlédnutí se za pandemickým rokem 2021

Zdvojnásobení financování pro všech šest uznaných autochtonních menšin v Rakousku na osm milionů eur znamenalo v minulém roce významný přelom. Do jejich života to přineslo jistou naději v zachování kultury a jazyka. Koronavirová pandemie ale narušila plány jak vídeňským Čechům, tak Slovákům.

Schulverein Komensky

Historik Jan Láníček | Čeští četníci v terezínském ghettu

„Problém je v tom, že my si vždy představujeme pachatele jako někoho s puškou, ze které střílí nebo jako toho, který někoho umlátil k smrti nebo který vede lidi do plynové komory v Osvětimi a podobně. Škála toho pachatelství byla za války ale různorodá,“ uvádí dnešní téma Dráťáku docent moderních evropských a židovských dějin na Univerzitě Nového Jižního Walesu v australské Sydney Jan Láníček.

Jan Láníček | Čeští četníci v terezínském ghettu

Kněz, který ve Vídni propojuje obě české větve katolické rodiny | P. Václav Sládek

Kostely, kde se slouží mše svaté v češtině, bychom ve Vídni našli dva: kostel Nejsvětějšího Vykupitele na Rennwegu a kostel Panny Marie Na Nábřeží v Salvatorgasse. Už dva roky obě společenství propojuje duchovní správce P. Václav Sládek, rodák z Chomutova, a provází je po jejich cestě víry.

Bad Deutsch Altenburg – foto Martin Petřík, Pater Vaclav Sladek

„11 let s Jiřím Grušou v Rakousku“ | Nová publikace Kulturního klubu

Hudební místnost Diplomatické akademie ve Vídni se ještě před Vánoci naplnila nejen blízkými přáteli a kolegy Jiřího Gruši, ale také těmi, kteří dodnes obdivují jeho práci a to jak tu diplomatickou, tak i literární.

Präsentation der Festschrift Dr. Jiří Gruša – 11 Jahre mit Jiří Gruša in Österreich, Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich, Diplomatische Akademie in Wien

Jana Šimková | Pohyb je život | S hlubokým vědomým nádechem do nového roku

„Myslím si, že velmi symbolické v dnešní době je: dýchejte. To je to nejdůležitější, co pro sebe můžete udělat, protože pokud se chcete opravdu zhluboka nadechnout a dosytit celé své tělo, tak se musíte zastavit v sobě. Tím zastavením se můžeme zamyslet nad spoustou věcí a třeba uvidět nové možnosti, takže dýchejte a smějte se,“ tak zní poselství Jany Šimkové.

DotArt Jana Simkova

P. Václav Sládek | Životní poslání se připomínalo ve snech

„První impuls, že chci žít zasvěcený život, tak ten přišel zhruba v šesti, sedmi letech. Dostal jsem takovou myšlenku, nápad, že chci žít v klášteře. No, ale hned jsem si odpověděl – teď to nejde, jsou komunisti,“ vzpomíná na silný zážitek z dětství, jehož poselství se mu připomínalo v průběhu života ještě několikrát, a to velmi intensivně prostřednictvím snů, Páter Václav Sládek.

Svojšín 2018, P. Vaclav Sladek

Lenka Uličná | Co ukrývají půdy českých a moravských synagog

„Jako příklad bych uvedla pláštík na Tóru, který se našel v genize synagogy v Luži a pochází z roku 1691. Speciálně na něm máme zvláštní provedení Davidovy hvězdy, kolem níž je vepsán text, který jsme zatím nerozluštili. Celý ten ornament vypadá jako amulet a je možné, že je tohle vůbec nejstarší zachycení motivu Davidovy hvězdy u nás,“ vypráví kurátorka rukopisů a nálezů z geniz na papíře Lenka Uličná.

Foto ŽMP – Nálezy z geniz v restaurátorské dílně

„České sklo dělá radost“ | Vysokokarátové sklářské umění na Velvyslanectví

Sklářské umění, jako například výroba bižuterie či vánočních ozdob, patří již neodmyslitelně k ceněným klenotům typicky českého řemesla. Na české sklářství jako takové se v dnešní době dá nahlížet nejen jako na klasickou tradici, ale také obor plný inovací, o čemž se mohli přesvědčit návštěvníci Velvyslanectví ČR ve Vídni.

„České sklo dělá radost“ | Vysokokarátové sklářské umění na Velvyslanectví

Marjánka | Už nejen folklórní soubor pro nejmenší

Původně volnočasový kroužek pro děti Marjánka působí od roku 2019 jako spolek. Vedle folklórního souboru pro nejmenší je teď možné navštěvovat například i Tančírnu. Od tohoto školního roku Marjánka rozšířila svou nabídku hned o několik novinek. Já jsem se s mikrofonem vydala na zkoušku divadélka a za tvořením ve výtvarné dílničce.

Marjánka | Už nejen folklórní soubor pro nejmenší, Theatergruppe, Thomas Caudr