další zprávy

05.07.2013 18:43 Uhr

RÁDIO a TELEVIZE | NABÍDKA V ČEŠTINĚ

Rozhlasové pořady jsou vysílány na Rádiu Burgenland (94,7). Televize ORF připravila nový 25minutový televizní magazín pod názvem „České ozvěny | Slovenské ozveny“. Příspěvky vysíláme v českém a slovenském jazyce.  více …

Literaturabend mit Josef Kainar

Magazín Dráťák 16.07.2018 17:56 Uhr

Vídeňský Literární kroužek nastudoval Kainara a nejen UNESCO perly kraje Vysočina

V dnešním Dráťáku na Vás čekají dvě témata: na 100leté výročí narození básníka Josefa Kainara v minulém roce navázal pod vedením Jaroslava Koláře i Literární kroužek a kraj, po celém jehož území se rozprostírá Českomoravská vrchovina a do kterého bychom se dostali za pouhé dvě hodiny, skýtá nejeden poklad.  více …

organizátoři Vídeňské procházky, Helena Baslerová v červeném

Magazín Dráťák 08.07.2018 21:48 Uhr

Procházka Vídní po stopách velkých Čechů

Domy spojené s životy Tomáše Garrigua Masaryka, Josefa Hlávky nebo Leoše Janáčka - to byly zastávky na procházce Vídní, kterou uspořádal Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku.  více …

transkunst magazin

Magazín Dráťák 02.07.2018 16:59 Uhr

Transkunst | Umění ovládat jazyky

Na českém velvyslanectví ve Vídni se vedle studijního oboru translatologie a transkulturní komunikace představil i časopis studentů a studentek Translatologického centra Vídeňské univerzity s názvem Transkunst.  více …

České srdce

Magazín Dráťák 25.06.2018 16:56 Uhr

Století s Českým srdcem | Oslava jubilea v Komorní opeře

Před sto lety se Evropa nacházela ne zrovna v jednoduchém období. Začátkem roku 1918 byl konec první světové války ještě v nedohlednu. Bída, nedostatek a vyčerpání vládly i ve Vídni, menších rakouským městech a na venkově. Mezi těmi, kteří potřebovali pomoc, byly i tisíce českých a slovenských dětí, které neměly kam jít a stejně tolik žen, které marně čekaly na své muže.  více …

Folklore-Ensemble Marjánka

Magazín Dráťák 18.06.2018 16:01 Uhr

Folklórní soubor „Marjánka“ | Omlazení české národnostní skupiny

Existuje nespočet způsobů, jak ve Vídni trávit volný čas po škole. Napadl by někoho folklórní soubor? Rozhodně ano! Některé děti se každý týden schází ve škole Komenský a učí se česká, moravská či slovenská říkadla, básničky, ale také spolu zpívají a tančí folklórní tance. Za několik let se jim podařilo stát se nedílnou součástí českých spolků.  více …

Prager Frühling 1. Mai 1968

11.06.2018 22:00 Uhr

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10. června 2018 | 13:05 hod. | ORF 2 Vídeň

Červnový národnostní magazín „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ vás tentokrát přenese zpátky v čase do doby pražského jara, kdy československý lid během totalitního režimu znovu pocítil svobodu, která ale netrvala dlouho. Připomene si také stoleté výročí založení Československa a působení Michaela Häupla ve funkci starosty Vídně.  více …

Ivana Červenková spolu s Mojmírem Jeřábkem

Rádio Dráťák Magazín 11.06.2018 17:55 Uhr

Nová velvyslankyně Ivana Červenková a ředitel Českého centra Mojmír Jeřábek se představují

Po několika letech, kdy bylo na českých akcích ve Vídni vidět stále stejné tváře, nastala s příchodem nového roku změna. Přinejmenším na těch úplně nejvyšších postech. Do Vídně přišel jak nový ředitel Českého centra, tak nová velvyslankyně České republiky v Rakousku.  více …

michael häupl

Rádio Dráťák 28.05.2018 13:24 Uhr

Starosta Michael Häupl | Rozloučení s českou národnostní skupinou

Dnes již bývalý starosta Vídně Michael Häupl se v sobotu, 19. května, oficiálně rozloučil s českou národnostní skupinou v jednom ze slavnostních sálů vídeňské radnice. Svou funkci zastával obdivuhodných 24 let. Za tu dobu si s nimi vybudoval pevný a přátelský vztah.  více …

festival brno re:publika

Rádio Dráťák 22.05.2018 10:31 Uhr

Re:publika | Brněnská oslava stoletého výročí založení první republiky

Již za pár dní, a sice v sobotu 26. května, začíná oslava století – festival Re:publika v Brně. Na tři týdny se otevřou dveře jak především brněnského výstaviště, tak celého Brna. Na návštěvníky čeká nabitý kulturní program v duchu motta „Buďme zase spolu“.  více …

Jaroslav Rudiš Literaturhaus Wien 2018

Rádio Dráťák 21.05.2018 17:18 Uhr

Jaroslav Rudiš ve Vídni | letošní držitel Ceny literárních domů

Komiksová trilogie „Alois Nebel“ o mlhou zahalené postavě stejnojmenného výpravčího vlaků ze Sudet, Jaroslava Rudiše pravděpodobně nejvíce proslavila. Každopádně jeho spisovatelskou kariéru odstartoval již román z roku 2002 „Nebe pod Berlínem“ rockových příběhů z berlínského metra.  více …

pal, mein bruder

Rádio Dráťák 16.05.2018 14:48 Uhr

„Pal, mein Bruder“ | Tancem za svobodou

Sourozence Pala a Jasmeet nespojuje jen společná vášeň - tanec, ale i touha po svobodném životě ve společnosti, jež se neřídí předsudky, ale naopak lidskostí a zájmem o poznání jiných kultur a lidí s jakýmkoliv handicapem. Citlivé tanečně-divadelní představení choreografů Hany Zanin Pauknerové a Attily Zanina vyzařuje neskutečnou odhodlaností žít a bojovat s každodenní realitou.  více …

Petr Havlík

Magazín Dráťák 14.05.2018 13:31 Uhr

Petr Havlík | Pražské jaro ovlivnilo celou jednu generaci

„Byla to doba obrovských změn,“ říká o období Pražského jara dnešní host magazínu Dráťák vídeňský ekonom Petr Havlík, poslední z českých pamětníků, které jsme zpovídali k 50 letému výročí Pražského jara.  více …

Eugen Brikcius

Rádio Dráťák 07.05.2018 17:34 Uhr

Eugen Brikcius o pražském jaru 1968 | Obyvatelstvu se dostalo svobody, na kterou nebylo připraveno

Rok 1968 neměl v sobě jen pachuť sovětské invaze z 21. srpna, ale nesl v sobě odkaz předešlých roků 1966 a 1967, jakéhosi předjaří, které povolilo jinak pevně utažené režimní otěže. Jak ale říká vídeňsko-pražský básník Eugen Brikcius, svobody se dostalo všem, tedy i těm, kteří o ni nestáli.  více …

Helena Basler

Rádio Dráťák 30.04.2018 16:00 Uhr

Helena Basler a poodkrývání doby před zlomovým rokem 1968

Tenkrát 20-letá Helena Basler, současná předsedkyně Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku, na jaře 1968 rozhodně neuvažovala o možném přesunu z Československa do zahraničí. Právě naopak, vypadalo to, že svítá na lepší časy.  více …

Die Kinder des Prager Frühlings

Rádio Dráťák 23.04.2018 12:21 Uhr

Jana Starek a pocit tak zvané nové svobody

Letos si připomínáme mimo jiné i 50. výročí pražského jara, které svého času pro mnohé znamenalo víru v lidskost a naději v uvolnění jak v politickém životě, tak i na úrovni mezilidských vztahů. Podle historičky Jany Starek umožňovaly momenty tohoto období „mnohým lidem úplně nové myšlení, uvědomění si toho, že by mohlo existovat to, co Václav Havel později nazval životem v pravdě.“  více …

Novohradske hory Gratzener Bergland

Rádio Dráťák Magazín 15.04.2018 18:20 Uhr

Lenka Ovčáčková | Osudy lidí z Novohradských hor

V dvojjazyčném německo-česko-rakouském dokumentárním snímku „Im Einen Alles, im All nur Eines/ V jednom vše, ve všem jen jedno“ pohlíží mladá režisérka na obyvatele z pohraniční oblasti Novohradských hor, kteří odsud museli odejít, i na ty, co zůstali a také nově přistěhovalé.  více …

Brno - Moravský Manchester

Rádio Dráťák 09.04.2018 15:01 Uhr

Výstava „Brno – moravský Manchester“

Na Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity aktuálně vystavuje v Galerii na pavlači své fotky Gero Fischer. Neobvyklým objektem mu byla brněnská čtvrť Cejl - městská část s nepřehlédnutelnou romskou komunitou a specifickým vzhledem, který je tak odlišný od pár kroků vzdáleného centra. Brněnský Cejl nebo jak ho Gero Fischer ve své výstavě nazývá „moravský Manchester“, je i ale čtvrť se zajímavou historií.  více …

Vernissage der Ausstellung T.R.A.M. | Wiener Hauptbahnhof

04.04.2018 20:04 Uhr

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 8. dubna 2018 ve 13:05 hod. | ORF2 Vídeň

V aktuálním magazínu české a slovenské národnostní skupiny „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ Vás přivítají moderátorky Pavlína Woodhams a Miroslava Huber z Vídeňské knihovny na radnici, ve které je ještě do září k vidění výstava, zabývající se městskou správou Vídně v roce 1938.  více …

Cesky spolek v Kosicich Tschechischer Verein in Košice

Rádio Dráťák 02.04.2018 14:59 Uhr

Na východní Slovensko za českou národnostní skupinou

Město, které v období humanismu za panování Matyáše Korvína, krále uherského, později i českého a také rakouského vévody, dosáhlo svého rozkvětu a řadilo se tak k největším městům Evropy, vzkvétá i nadále. Roku 2013 se stalo Evropským hlavním městem kultury a nese také titul Město maratónského běhu. To jsou Košice, druhé největší město Slovenska.  více …