Věra Gregorová | Hotel Post

Jméno Věry Gregorové, předsedkyně spolku České srdce, československé sociální péče v Rakousku, je spojeno především s Hotelem Pošta, kde působí jako předsedkyně družstva. Rádio Dráťák Magazín ji navštívilo v prostorách působivé budovy, která je už více než 100 let neodmyslitelně spjatá se životem české národnostní menšiny ve Vídni.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 7.8.2017

Český dům ve Vídni | Hotel Post

ORF | Strujic

„Naším velkým snem je, aby se česká menšina ještě chvíli udržela,“ říká Věra Gregorová. Členství v různých menšinových spolcích ji dali „do vínku“ již její předkové, vídeňští Češi, kteří se aktivně podíleli na spolkové životě. „V Českém srdci jsem odmalička, už moje babička byla předsedkyní a celá rodina byla členy automaticky,“ vzpomíná v pořadu. Do správní rady Hotelu Post nastoupila po Josefu Jonášovi.

Rádio Dráťák Magazín
7.8.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Věra Gregorová hovoří v pořadu také o funkci spolku České srdce, jenž mimo jiné finančně podporuje několik dalších českých spolků ve Vídni a stále hraje důležitou roli v setkávání vídeňských Čechů. Mnoho ze společných akcí probíhá v sále nazvaném Slovanská beseda. V období panslavismu to byl spolek, v němž byl činný například hrabě Otto Harrach.

Český dům ve Vídni | Hotel Post

ORF | Strujic

Věra Gregorová

Český dům ve Vídni

Družstvu Český Dům se budovu na adrese Fleischmarkt 24 ve Vídni podařilo koupit v roce 1910. Ve své době zde obývaly mnohé slavné osobnosti, například Leoš Janáček, Richard Wagner či Friedrich Nietzsche. Hlavní myšlenkou družstva bylo zachování a další udržování české kultury. Mezi jeho zakladatele patřil například český aristokrat hrabě Karl Seilern či továrník Karel Palda. Zasadili se o to, aby existoval společný prostor, ve kterém by byly sjednoceny veškeré významné spolky vídeňských Čechů, jak z oblasti sociální, kulturní, tak i hospodářské.

V průběhu druhé světové války utržil Český dům ve Vídni nemalé rány. Nacionální socialismus českou menšinu nešetřil. „Přejmenováním na Hotel Post trošku vymizelo z podvědomí našich lidí, že je to stále Český dům ve Vídni,“ vypráví Věra Gregorová. Po válce se zase několik spolků z budovy vystěhovalo. Přesto spolek i přes všechna historická úskalí stále plní svou funkci.

Link

Hotel Post

Rozhovor s Věrou Gregorovou uvidíte také v našem tv magazínu České Ozvěny, který vysíláme v neděli 13. srpna ve 13:05 na ORF2 Wien. Téma připravila Pavla Rašnerová. Pořadem posluchače provede Pavlína Woodhams.

12.12.2016 Pomoc slabším – České srdce
19.12.2016 České srdce slavilo Vánoce s Lumírem