České srdce | „Včera a dnes“ s Věrou Gregorovou

V aktuálním vydání našeho magazínu se s Věrou Gregorovou, předsedkyní Českého srdce, přeneseme nejen do minulosti spolku, ale dozvíme se i o jeho současných aktivitách. Věra Gregorová je spojená i s Hotelem Pošta, kde je předsedkyní družstva.

On demand | Rádio Dráťák | 27.8.2018

Archiv České srdce,

orf | pavla rašnerová

Rádio Dráťák Magazín
27.8.2018 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Právě tato budova odkazuje i na naše dnešní druhé téma, a sice na osobnost moravského skladatele Leoše Janáčka, který v tomto hotelu přenocoval před vídeňskou premiérou své opery „Její Pastorkyňa“.

1918 | Rok zániku a zrodu

Rok 1918 značí konec první světové války, vznik několika nových států, republik, ale v neposlední řadě také nedostatek a bídu. Vídeň v té době patřila k těm městům, ve kterých lidé nejvíce strádali. Bylo zde nejméně 300 000 občanů, kteří se hlásili k české národnosti. Vídeň byla označována za jedno z velkých českých měst. První vlna reemigrace vznikem Československa zasáhne i dunajskou metropoli, ale nevezme si s sebou všechny.

Věra Gregorova | České srdce Vera Gregor

orf | pavla rašnerová

Předsedkyně Českého srdce Věra Gregorová, 2018

„Po válce tady bylo hodně sirotků, byly tu vdovy, byli tu lidé, kteří se do Československa, do toho nového státu, nechtěli vystěhovat, protože už tady byli zakořeněný. Rakousko v té době už nemělo žádný průmysl, nemělo už ty obvyklé proudy z bývalých zemí, co se týče životobytí, co se týče všech druhů produktů. Vídni se říkalo ,Wasserkopf’, měla hodně úředníků a na obyvatelstvo fakticky tu byla ta infrastruktura pro celé císařství, ve kterém žilo šedesát milionů lidí a najednou tu nebylo ani sedm,“ vypráví Věra Gregorová o době, kdy bylo založeno vídeňské České srdce - Československo se začalo starat o lidi, kteří trpěli hladem a byli v těžké životní situaci.

Archiv České srdce, stadion

orf | pavla rašnerová

Tribuna na hřišti Českého srdce v 10. okrese, 20. léta

Po rozpadu monarchie trvalo, než Rakousko dostalo první poválečné dodávky uhlí a surovin, které samo neprodukovalo. „Děti z Vídně se posílaly do Československa, aby tam byly v českých rodinách a měly výživu, která jim pomohla se zase zotavit a zesílit. To byl začátek šacení, obuv byla také problém, a podpor vdovám a dětem, které už neměly otce,“ popisuje Gregorová. Před druhou světovou válkou se situace opakovala.

Archiv České srdce Anastásia Gregorová

orf | pavla rašnerová

Anastásia Gregorová (1885 - 1963)

Anastásia Gregorová | Pomoc ženám a dětem

Spolek České srdce, československá sociální péče v Rakousku, zažil svůj největší vrchol v polovině 20. let 20. století. V té době by se v každém vídeňském okrese našel jeden z jeho odborů a téměř stejně tolik jich bylo i mimo město, na venkově a právě tehdy sehrála v dějinách spolku důležitou roli i místopředsedkyně Anastásia Gregorová, babička Věry Gregorové, našeho dnešního hosta: „Vzala si krejčovského mistra a začala spolkařit a já jsem se u nás podívala do úředních zápisů a je už předsedkyní Českého srdce ze začátku 20. let, jenže tenkrát byli čtyři místopředsedové Českého srdce. Byla zodpovědná hlavně za ženy a děti. Uměla využít jisté styky tenkrát s vysoko postavenými ženami a začala se velmi sociálně angažovat.“

Archiv České srdce, chaty na hřištích

orf | pavla rašnerová

Chaty na hřištích Českého srdce

Hřiště Českého srdce v současnosti

„To je taky čas, kdy bylo v Rakousku hřiště, byla tam také chata, ozdravovna, kde dětem bylo pomoženo, když neměly dobré rodinné zázemí a měly nouzi a bídu a dodatečně se organizovaly ty zájezdy do Československa,“ dodává Gregorová k dějinám Českého srdce 20. let 20. století.

Stadion a hřiště Českého srdce zažilo hodně významných událostí české menšiny – například i sokolské slety v 50. a 60. letech. Mnozí členové ještě dodnes vzpomínají na svá dětství a čas strávený v 10. okrese. I Věra Gregorová má k tomuto hřišti blízký vztah: „Náš první slet se nacvičoval tam. Zhruba jako 15letá dorostenka si na to hřiště pamatuji.“ O desítku let později – v roce 1972 došlo k rozhodnutí – stadion a hřiště prodat městu Vídni – díky nim tak v současné době může České srdce finančně pomáhat ostatním česko-vídeňským spolkům. „České srdce žije z úspor našich předků, ale má jisté zdroje, které může zasadit, aby jiným pomohlo a to děláme,“ říká Gregorová.

Přání Věry Gregorové do budoucna

Českému srdci se i po sto letech daří následovat své hlavní poselství – pomáhat těm, kteří to potřebují. A co si Věra Gregorová přeje pro spolek do budoucnosti? „Jo, dynamiku a mladé členstvo. Snažíme se samozřejmě vzbudit zájem v těch spolcích, které tady v prostorech Českého srdce fakticky rozvíjejí svou činnost, aby uznaly, že to má jistý smysl.“

České srdce Vera Gregor

orf | pavla rašnerová

Věra Gregorová | Oslavy jubilejního výročí Českého srdce v Komorní opeře

K 2. tématu Dráťáku | Pozvánka na festival „Janáček Brno“

Celý rozhovor s Věrou Gregorovou si poslechněte v magazínu Dráťák, který pro Vás připravila Pavla Rašnerová. Provede Vás jím Pavlína Woodhams.

Artikel auf Deutsch | 03.09.2018 | Tschechisches Herz | „Gestern und heute“ mit Věra Gregorová

25.06.2018 | Století s Českým srdcem | Oslava jubilea v Komorní opeře
07.08.2017 | Věra Gregorová | Hotel Post

Linky