Hügelgräber in Schandorf

Turizam 19.06.– 15:42 Uhr

Humke u Čembi atraktivirati za turiste

Općina Čemba kani reaktivirati plane, da bi atraktivirali oko 2.800 ljet stare humke za turizam. Jur pred 15-imi ljeti su kanili urediti arheološki park, ali on čaš projekt nisu mogli financirati. Sada općina Čemba pokušava ostvariti novi projekt.   već …

Grbačieta

Jubilej 19.06.– 13:29 Uhr

30. Festival Hrvatov u Slovačkoj

U Devinskom Novom Selu u Slovačkoj su priredili 30. Festival hrvatske kulture. Prilikom ovoga jubileja je Hrvatski kulturni savez Hrvatov u Slovačkoj priredio bogat program. Sudjelivale su ov put sve hrvatske folklorne grupe iz Slovačke, a pozvali su si goste iz Austrije, Madjarske, Česke i Hrvatske.   već …

daljnje visti

Dobar dan Hrvati

Televizijska emisija 19.06.2018 16:11 Uhr

Dobar dan Hrvati srijedu na ORF III

Zutra, srijedu u 8.25 uri morete viditi ponovljenje hrvatske televizijske emisije Dobar dan Hrvati od prikčer nedilje na programu ORF III. Viditi morete prinose o dičjem shodišću u Vorištanu, Wittgensteinovoj nagradi za Ursulu Hemetek, 90. rodjendanu pjesnika Tončija Leopolda, inštalaciji i izložbi Ericha Novoszela pod vedrim nebom i zadnjoj utakmici nogometnoga kluba Pinkovac.  već …

Dodiljenje dekretov priznanja i zahvale Manfredu Vlašiću i Angeliki Kornfeind

Školsktvo 19.06.2018 15:56 Uhr

Zahvala Angeliki Kornfeind i Manfredu Vlašiću

Zemaljski školski savjet je čer pandiljak dodilio učiteljici Angeliki Kornfeind i direktoru osnovne škole Trajštofa Manfredu Vlašiću dekret priznanja i zahvale. Angelika Kornfeind je dostala povelju za nje dugoljetni angažman kot peljačica djelatne zajednice za hrvatski jezik. Manfredu Vlašić su se zahvalili za implementiranje ekolog-projektov u školi.
već …

Nikolai Borota je primio nagradu Linda Philomene Tsoungui

Muzika 19.06.2018 13:46 Uhr

Uspjeh za bubnjara Nikolaja Borotu

Mladi bubnjar Nikolai Borota iz Mjenova je pred kratkim u Innsbrucku dobio pri Austrian drummer awards 2018. 13-ljetni školar je osvojio prvu nagradu s odlikovanjem u kategoriji početnikov. Predstavio je jačku od grupe Linkin Park „Nimb“.  već …

Ličnost 19.06.2018 12:16 Uhr

Umro Jožef Nemšović

U Hrvatskom Grobu je danas, utorak u 15.00 pokop Jožefa Nemšovića. Dugoljetni predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Hrvatskom Grobu i bivši načelnik općine Hrvatski Grob je umro po teškom betegu u starosti od 59 ljet.

Belo Rešetar časni gradjan Čajte-Vincjeta

Kronika 18.06.2018 14:10 Uhr

Rešetar časni gradjan Čajte-Vincjeta

Dugoljetni načelnik Čajte i Vincjeta, Belo Rešetar je nedilju u Vincjetu dostao časno gradjanstvo općine. Općinski tanač je to u decembru lanjskoga ljeta jednoglasno odlučio. 68-ljetni Rešetar je od 1990. ljeta do 2017. ljeta stao na čelu Čajte i Vincjeta.  već …

Digitalne table u osnovnoj školi Uzlop

Školstvo 18.06.2018 13:16 Uhr

Školska fešta osnovne škole Uzlop

Prilikom školske fešte osnovne škole Uzlop su prezentirali školari, ča su se u različni težišni djelaonica naučila. U osnovnoj školi nudu različne tečaje gibanja i muziciranja.  već …

40 ljet osnovna škola i čuvarnica Rasporak Pajngrt

Školstvo 18.06.2018 12:56 Uhr

40 ljet osnovna škola i čuvarnica

Osnovna škola Rasporak-Pajngrt i čuvarnica su svečevale 40. obljetnicu škole i čuvarnice. Tom prilikom su predstavili dvojezičan kusić s muzikom „šaroliko“, u kom su igrala dica osnovne škole i čuvarnice. Osnovna škola Rasporak-Pajngrt je škola prirodnoga parka Rozalija-Kogelbrig, škola gibanja i športa i ekolog škola.  već …

Neusiedlersee Tourismus

Politika 17.06.2018 16:18 Uhr

Masterplan za Niuzaljsko jezero

„Masterplan Niuzaljsko jezero“ se zove akcija, ku je zemlja Gradišće pokrenula početkom aprila. U ovi dani će 24.500 domaćinstav 27 općin okolo Niuzaljskoga jezera dostati upitni list, kade ide za izdjelanje skupne strategije za razvitak regije Niuzaljsko jezero.  već …

sastanak s hrvatskom ministricom Marijom Pejčinović Burić

Politika 17.06.2018 12:00 Uhr

Sastanak s hrvatskom ministricom Burić

Zastupniki hrvatskih i gradišćanskohrvatskih društav su se u hrvatskom veleposlanstvu u Beču strefili na neformalne razgovore s hrvatskom ministricom vanjskih poslov, Marijom Pejčinović Burić. Bila je na službenom sastanku u Beču i je boravak koristila za upoznavanje hrvatske manjine u Beču.  već …

Tri kralji Frakanava

Crikva 17.06.2018 12:00 Uhr

Velik uspjeh za trikraljevsku akciju

Trikraljevska akcija Katoličanskoga mladoga roja je i ljetos opet bila jako uspješna. U Gradišću su Tri kralji nabrali prik 717.000 eurov za kih 500 pomoćnih projektov u 20 zemalj Južne Amerike, Afrike i Azije. Širom Austrije su zvjezdari nabrali rekordnu svotu od 17,46 milioni eurov.  već …

Darabos, Piringer

Politika 17.06.2018 11:45 Uhr

Pomoć za dicu i mladinu u krizni situacija

U Gradišću SOS-krizni team nudi profesionalno podvaranje dice i mladih ljudi u akutni krizni situacija, na primjer po nenadijanoj smrti oca ili majke. U ovoj kooperaciji suradjivaju Zemlja, Črljni križ i SOS-dičje selo.  već …

Predavanje Sanje Vulić u Trajštofu

Školstvi 16.06.2018 16:43 Uhr

Prva ljetna škola za učitelje u Krku

U gradu Krk, na otoku Krk u Hrvatskoj danas subotu počinje prva ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture za učitelje hrvatskoga jezika iz dijaspore. Do dojduće subote, 23. junija, ćedu učitelji imati različne jezične vježbe, predavanja i izlete. Peljačica ljetne škole je Sanja Vulić.  već …

Eisenkopf priroda u vrtu

Kronika 16.06.2018 13:42 Uhr

Akcija „Priroda u vrtu“

Zemlja Gradišće je skupa s gradišćanskim zavodom za narodno obrazovanje pokrenula inicijativu „Priroda u vrtu“. Nagraditi kanu vrte, ki se dugotrajno zgledaju na naturu i kade ne hasnuju pesticide ili kemični gnjoj, je rekla odgovorna zemaljska savjetnica Astrid Eisenkopf.  već …

72 ure prez kompromisa LOGO 2018

Crikva 16.06.2018 13:04 Uhr

Biškup podupira „72 ure prez kompromisa“

Biškup Željezna Egidije Živković će ljetos u Gradišću preuzeti potkroviteljstvo za akciju „72 ure prez kompromisa“. Ljetošnje geslo socijalne akcije za mladinu „Challenge your limits“ neka pokaže na to, da se prekoracaju uhodane granice i da se pomaže ljudem u nevolji, tako biškup Živković.  već …

Kuga predavanje Ivica Mikula 100 ljet Republika

Kultura 16.06.2018 12:47 Uhr

100 ljet Republika: novi ciklus priredab

Kuga u Velikom Borištofu je petak pokrenula novi ciklus priredab u okviru spomenljeta 100 ljet Republika Austrija. Prvi referent je bio Ivica „Djani“ Mikula, dugoljetni predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva. Povjesničar i študirani ekonom u mirovini je predavao na temu „Hrvati u Gradišću, 1918. - 1938. - 2018. - pregled razvitka tokom 100 ljet“.  već …

Prvi poljni dani bioseljačtva

Seljačtvo 15.06.2018 17:12 Uhr

Prvi poljni dani bioseljačtva su počeli

U Belocrikvi su petak kod bio-seoskoga imanja Esterhazy počeli prvi poljni dani bioseljačtva. Nazoči je oko 150 izlagačev iz cijele Austrije. Ide za novosti u biološkom seljačtvu od sitve, blagogojstva, znanosti i istraživanju.  već …

Čitanje u ljetu 2018.

Školstvo 15.06.2018 16:29 Uhr

OŠ Klimpuh pri akciji „Čitanje u ljetu“

U osnovnoj školi Klimpuha je petak bio oficijelni štart akcije „Čitanje u ljetu“. Školari iz Klimpuha su jur lani sudjelivali pri akciji gradišćanskih bibliotekov i Zemaljskoga školskoga savjeta, kade ide za motiviranje dice za štanje u ljetni prazniki.  već …

Lajta

Priroda 15.06.2018 13:08 Uhr

25 ljet renaturiranje Lajte

Pred 25 ljeti su počeli renaturirati Lajtu med Raušerom i Cundrofom. Proširili su opet korito reguliranoga potoka, posadili stabalje i priključili stare rukave potoka na sistem Lajte. Ove mjere da uspješno čuvanju od poplavov, je bilanciaro Helmut Rojac od zemaljskoga odiljenja za vodogradnju.  već …

Ursula Hemetek

Znanstvenost 15.06.2018 12:49 Uhr

Hemetek dobila Wittgenstein-nagradu

Muzikologinja Ursula Hemetak je dobitnica Wittgenstein-nagrade za 2018. ljeto. Odlikovanje ministarstva znanosti će dostati za nje istraživačko djelo o muziki manjin i o ulogi muzike za stvaranje identiteta. Bavila se je pred svim s muzikom Gradišćanskih Hrvatov i kašnje Romov.  već …