Školska fešta u Velikom Borištofu

Školstvo 22.06.– 13:09 Uhr

Školska fešta u Velikom Borištofu

Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof je čevrtak pozvala na školsko svečevanje, ko je stalo pod geslom „100 ljet Republika Austrija“. Kazali su izložbu o povijesnom razvitku.   već …

Inštalacija Ericha Novoszela u Gerersdorfu

Umjetnost 21.06.– 13:10 Uhr

Inštalacija Ericha Novoszela u Gerersdorfu

Akademski slikar Erich Novoszel iz Nove Gore od 19. maja kaže svoje slike u muzeju pod vedrim nebom u Geresdorfu u južnom Gradišću. Po devetljetnoj pauzi umjetnik opet djela na velikoj inštalaciji, ka se nahadja na zadnjoj zidi staroga drivenoga škadnja.   već …

daljnje visti

Landhaus Eisenstadt außen

Politika 22.06.2018 17:43 Uhr

Dan otvorenih vrat Zemaljske vlade

Zemaljska vlada u Željeznu će subotu otvoriti svoja vrata. Pri jur tradicionalnom Danu otvorenih vrat ćedu gosti imati mogućnost pohoditi urede političarov, upoznati zemaljski parlamenat i sudjelivati pri različni peljanji.  već …

Odlikovanje za Diskobus

Promet 22.06.2018 15:18 Uhr

Odlikovanje za Diskobus

Gradišćanski Diskobus je primio austrijanski nagradu za sigurnost u prometu, takozvanu „Aquilu“. Kuratorij za sigurnost u prometu i Savez općin dodiljuju nagradu „Aquila“ svako drugo ljeto za angažman pri dizajnu sigurnosti u prometu.  već …

Hrvatska reprezentacija jur u četvrtfinalu

Nogomet 22.06.2018 12:35 Uhr

Hrvatska reprezentacija jur u četvrtfinalu

Pri svitskom prvenstvu u Ruskoj se je nogometna reprezentacija Hrvatske pred vrimenom kvalificirala za četvrtfinale. U grupi D je Hrvatska četvrtak navečer dobila protiv vladajućega svitskoga viceprvaka Argentinije 3:0.  već …

Designer outlet Pandrof

Gospodarstvo 22.06.2018 12:23 Uhr

Novi centar za logistiku u Pandrofu

Pandrofac Gerhard Miletić u svojem domaćem selu s grupom investorov gradi za 2,7 milioni eurov centar za logistiku. U 3.000 kvadratnih metrov velikom centru ćedu prodavaonice pandrofskoga outlet centra povrimeno deponirati robu.  već …

Martin Janits

Kegljanje 22.06.2018 12:14 Uhr

Janits je austrijanski viceprvak u sprintu

Pri austrijanskom državnom prvenstvu u kegljanju je Maloborištofac Martin Janits nastao austrijanski viceprvak u sprintu. U Halleinu je Janits došao u finale, kade je zgubio svoj meč protiv Philippa Vsetecke 0:2.  već …

Školari iz Čatara pohodili ORF

Školstvo 21.06.2018 17:10 Uhr

Školari iz Čatara pohodili ORF

U Ugarskoj je zapravo jur završilo školsko ljeto, ali 25 školarov Narodnosne osnovne škole u Čataru se momentano nahadja na jezičnom taboru u Gradišću. Od pandiljka do petka su školari smješćeni u lovretanskom kloštru, kade imaju i različne vježbe.  već …

Umfahrung Schützen am Gebirge

Promet 21.06.2018 16:34 Uhr

Završene svadje oko zaobilaznice Česna

Kot izgleda su prestale ljeta duge pravne svadje oko zaobilaznice Česna. Zemaljski upravni sud je prekinuo vodopravni prizivni postupak, a tako da su završili i svi drugi još otvoreni pravni postupki, je rekao gradišćanski direktor za gradnju, Wolfgang Heckenast.

Žetva zimskoga jarca 2018.

Poljodjelstvo 21.06.2018 13:58 Uhr

Žetva zimskoga jarca

Na Hati, u Zajezerju kot i u neki dijeli željezanskoga i matrštofskoga kotara kot i pod Jelenim brigom su u prošli dani žali zimski jarac. Obično žetva u sjevernom Gradišću počinje koncem junija, početkom julija, ali ljetos su poljodjelci mogli krenuti zaranije nego su to naviknuti.  već …

David Pichler, Tennis

Šport 21.06.2018 12:43 Uhr

Pichler u polufinalu u Gornjoj Pulji

Uzlopac David Pichler pri austrijanskom prvenstvu u tenisu stoji u polufinalu. Pichler je u Gornjoj Pulji dobio svoju četvrtfinalnu utakmicu protiv Thomasa Statzbergera u dvi seti 6:0 i 7:6.  već …

Kegljaši Mali Borištof Gradišćanski kup dobitniki

Šport 20.06.2018 18:32 Uhr

30 ljet kegljaško društvo Mali Borištof

Športsko kegljaško društvo SKC Mali Borištof svečuje 30. obljetnicu utemeljenja. Maloborištofski keljaši se kegljaju u Saveznoj ligi. Stoprv pred kratkim su dobili Austrijanski kup. Prilikom svetačnoga akta su nedilju častili kotrige prve ure kot i utemeljitelja i predsjednika kluba, Otmara Janića.  već …

Austrijanski znak za okolišni svit

Školstvo 20.06.2018 12:39 Uhr

Austrijanski znak za okolišni svit

Osnovnu školu Uzlopa su certificirali s Austrijanskim znakom za okolišni svit. Škola je uspjšeno položila ispit za odlikovanje i je tim četvrta takova škola u Gradišću. Dvojezična osnovna škola Uzlopa s 30 dice se je u ovom školskom ljetu osebujno bavila s čuvanjem okoline.  već …

Dobar dan Hrvati

Televizijska emisija 19.06.2018 16:11 Uhr

Dobar dan Hrvati srijedu na ORF III

Danas u 8.25 uri je ORF III ponovio hrvatsku televizijsku emisiju Dobar dan Hrvati od nedilje. U TVtheki ORF-a se emisija more viditi do nedilje na podne, a misec dan dugo emisiju morete viditi, ako pretisnete na desnoj strani gumbicu „Dobar dan Hrvati“.  već …

Dodiljenje dekretov priznanja i zahvale Manfredu Vlašiću i Angeliki Kornfeind

Školsktvo 19.06.2018 15:56 Uhr

Zahvala Angeliki Kornfeind i Manfredu Vlašiću

Zemaljski školski savjet je pandiljak dodilio učiteljici Angeliki Kornfeind i direktoru osnovne škole Trajštofa Manfredu Vlašiću dekret priznanja i zahvale. Angelika Kornfeind je dostala povelju za nje dugoljetni angažman kot peljačica djelatne zajednice za hrvatski jezik. Manfredu Vlašić su se zahvalili za implementiranje ekolog-projektov u školi.  već …

Hügelgräber in Schandorf

Turizam 19.06.2018 15:42 Uhr

Humke u Čembi atraktivirati za turiste

Općina Čemba kani reaktivirati plane, da bi atraktivirali oko 2.800 ljet stare humke za turizam. Jur pred 15-imi ljeti su kanili urediti arheološki park, ali on čaš projekt nisu mogli financirati. Sada općina Čemba pokušava ostvariti novi projekt.  već …

Nikolai Borota je primio nagradu Linda Philomene Tsoungui

Muzika 19.06.2018 13:46 Uhr

Uspjeh za bubnjara Nikolaja Borotu

Mladi bubnjar Nikolai Borota iz Mjenova je pred kratkim u Innsbrucku dobio pri Austrian drummer awards 2018. 13-ljetni školar je osvojio prvu nagradu s odlikovanjem u kategoriji početnikov. Predstavio je jačku od grupe Linkin Park „Nimb“.  već …

Grbačieta

Jubilej 19.06.2018 13:29 Uhr

30. Festival Hrvatov u Slovačkoj

U Devinskom Novom Selu u Slovačkoj su priredili 30. Festival hrvatske kulture. Prilikom ovoga jubileja je Hrvatski kulturni savez Hrvatov u Slovačkoj priredio bogat program. Sudjelivale su ov put sve hrvatske folklorne grupe iz Slovačke, a pozvali su si goste iz Austrije, Madjarske, Česke i Hrvatske.  već …

Ličnost 19.06.2018 12:16 Uhr

Umro Jožef Nemšović

U Hrvatskom Grobu je danas, utorak u 15.00 pokop Jožefa Nemšovića. Dugoljetni predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Hrvatskom Grobu i bivši načelnik općine Hrvatski Grob je umro po teškom betegu u starosti od 59 ljet.