Prisega Hansa Petra Doskozila
HERBERT PFARRHOFER / APA / picturedesk.com
HERBERT PFARRHOFER / APA / picturedesk.com
Retrospektiva

Zbivanja u politiki 2020. ljeta

Teroristički napad u Beču s četirimi mrtvimi i prik 20 ranjenih, koga je izvršio 20-ljetni IS-simpatizant 2. novembra, je potresao Austriju. Politika je reagirala s racijami, uhapšenjem osumljenih i anti-teror-paketom. Tirkizno-zelena vlada je stoprv početkom ljeta stupila u funkciju, SPÖ-vlada u Gradišću u februaru.

Na saveznoj razini su se Narodna stranka i Zeleni po dugi dogovori u januaru ujedinali na koaliciju. U svojem programu je nova savezna vlada posvetila jedno poglavlje podupiranju narodnih grup u Austriji. Med pregovarači je bio govorač za narodne grupe Niki Berlaković.

Zvezna vlada
ORF

Podupljanje podupiranja za narodne grupe

U oktobru je bilo tako daleko i na sektoru manjinske politike je došlo do male senzacije. Vlada je nazvistila, da će po desetljeći stagniranja višine subvencijov, podupljati podupiranje za svih šest u Austriji priznatih narodnih grup od sada 3,9 milioni na 7,9 milioni eurov. Pineze ćedu podiliti na tri lonce, i to lonac za društva, ka dostaju podupiranja prik Savjeta, za medije i za izvanredne projekte.

Minority SafePack u EU-parlamentu

Isto u oktobru je bilo javno saslušanje europske gradjanske inicijative Minority SafePack u EU-parlamentu u Brüsselu. Različne stranke su predstavile svoje predloge o podupiranju jezične i kulturne šarolikosti kot i o čuvanju autohtonih narodnih grup ke su dio europskoga jerbinstva. Inicijativu je potpisalo prik 1,2 milioni ljudi iz 28 EU-držav.

Hearing o pobudi Minority Safepack v evropskem parlamentu v Bruslju.
Evropski parlament

SPÖ dobio zemaljske izbore u Gradišću

Pri zemaljski izbori u Gradišću u februaru je SPÖ dobio apsolutnu većinu. U vladi sada sidu samo Socijaldemokrati na čelu sa zemaljskim poglavarom Hansom Petrom Doskozilom. Prva ženska dopoglavarica Gradišća je nastala zemaljska savjetnica Astrid Eisenkopf iz Štikaprona.

sabor konstituiran doskozil prisegao landtag
ORF

Skandal okolo Komercijalne banke Matrštof

Zemaljski savjetnik za socijalne posle i gospodarstvo, Kristijan Iledić iz Rasporka je u vezi sa skandalom okolo Komercijalne banke Matrštof odstupio. U juliju je banka, ka je imala filijale i u Pajngrtu pak Rasporku, najavila konkurz. Direktor banke Martin Pucher da je desetljeća dugo skupa s odbornicom banke folišio bilancu. Ide za oko 670 milioni eurov.

Commerzialbank
ORF

Hrvatska na čelu EU-vijeća

Hrvatska je početkom ljeta preuzela predsjedničtvo EU-vijeća. Tom prilikom je u bečanskoj vijećnici nastupio folklorni ansambl Lado kot reprezentant šarolike hrvatske kulture. Svoju službu je početkom ljeta preuzeo i novi veleposlanik u Austriji, diplomirani teolog Daniel Glunčić. On je pozvao zastupnike hrvatskih društav na oficijelni prijam u veleposlanstvo u Beč.

Hrvatska EU-predsjedničtvo veleposlanstvo Beč kravata
Petar Tyran

Novi predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u Gradišću

Sredinom februara je Hrvatska dostala novoga predsjednika, Socijaldemokrata Zorana Milanovića. Peti predsjednik Hrvatske je svoj prvi službeni pohod Austriji u marcu koristio i za to, da se strefi sa zastupniki Gradišćanskih Hrvatov u Beču i u Gradišću.

Zoran Milanović kod Gradišćanskih Hrvatov
ORF

Potres uškodio Zagreb

Sredinom marca je jak potres pogodio glavni varoš Hrvatske, Zagreb. Brojne zgrade u centru varoša su uškodjene a zrušio se je i kameni vrh južnoga turma zagrebačke katedrale. Uškodjeni sjeverni turam katedrale su prerizali i ga spustili doli, da vrh ne bi spao na katedralu.

Gradišćanski Hrvati su pokrenuli pomoćnu akciju za aldove potresa u Hrvatskoj. U juniju su u hrvatskom veleposlanstvu oficijelno predali dičjoj bolnici u Zagrebu 69.000 eurov.

Daniel Glunčić, hrvatski veleposlanik
ORF