sabor konstituiran doskozil prisegao landtag
ORF
ORF
politika

Sabor konstituiran, Doskozil odibran

U Željeznu se je pandiljak dopodne konstituirao Gradišćanski zemaljski sabor. Priseglo je 36 poslanikov. Potom je sabor s glasi ne samo SPÖ-a nego i ÖVP-a, Slobodnjakov i Zelenih odibrao Hansa Petra Doskozila za zemaljskoga poglavara i novu zemaljsku vladu.

sabor konstituiran doskozil prisegao landtag
ORF
Hans Peter Doskozil je od poslanikov Sabora odibran s 35 od ukupno 36 glasov – jedan glas je bio nevaljan

Četiri poslaniki novoga Sabora imaju hrvatsku vezu

U novom saboru je nekoliko mandatarov iz hrvatskih odnosno dvojezičnih općin. Za SPÖ su to Robert Hergović iz Trajštofa, ki je i šef kluba i kot nova poslanica Rita Stenger iz Cindrofa.

Mandat za ÖVP u saboru imaju Christoph Wolf iz Vorištana a uza to i Patrik Fazekaš iz Neutola, ki ima po ocu korijene u Mučindrofu.