čuvarnica Pervane

Školstvo 29.03.– 13:04 Uhr

Dičje jaslice u čuvarnici Pervane

Veleopćina Frakanava-Dolnja Pulja predvidja proširiti ponudu podvaranje dice u čuvarnici. U skupnoj čuvarnici u Pervana imaju 21 dite u starosti od dvih i pol ljet. Sada su postavili odredjenu molbu da bi mogli upeljati jaslice za dicu od jednoga i pol ljeta, je rekao načelnik Toni Blazović (ÖVP).   već …

odbor Barani 2017

Mladina 29.03.– 12:09 Uhr

Ana Zvonarić nadalje pelja Barane

Pri generalnoj sjednici Baranov u Velikom Borištofu su Anu Zvonarić opet odibrali za predsjednicu. 24-ljetna učiteljica je tim jur treto ljeto na čelu velikoborištofske mladine. Društvo ljetos svečuje svoju 15. obljetnicu postojanja.   već …

daljnje visti

HKD logo

Jezik 28.03.2017 18:34 Uhr

Ljetni tečaji hrvatskoga jezika

Jur su moguće najave za ljetne jezične tečaje Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću za dicu. Hrvatski kemp u Velikom Borištofu će biti od 3. do 6. julija. Hrvatski tajedan na Stinjaki će početi 10. i završiti 14. julija a jezični tečaj u Puli ćedu ljetos organizirati od 30. julija do 5. augusta.  već …

Koljnof Buševec školari etno selo

Školstvo 28.03.2017 17:45 Uhr

Koljnofski školari ponajzad iz Buševca

25 školarov i školaric četvrtoga razreda Dvojezične osnovne škole Mihovil Naković u Koljnofu je prošli tajedan boravilo u Buševcu u Hrvatskoj. Od pandiljka do petka su pohadjali hrvatsko podučavanje u partnerskoj školi. Uza to su imali mnoge izlete u Zagreb i okolicu.  već …

Ksenija Marinkov

Kultura 28.03.2017 12:57 Uhr

Ksenija Marinković nagradjena u Beču

Pri filmskom festivalu Let´s CEE u Beču je Ksenija Marinković iz Hrvatske dobila nagradu kot najbolja glumica u filmu. 51-ljetna Zagrepčanka je glumila u tri filmi, ke su predstavili na festivalu s težišćem na centralnu i jugoistočnu Europu.  već …

Buče

Gospodarstvo 28.03.2017 12:49 Uhr

Nagrada za bučovo ulje iz Čajte i Čembe

Med ljetošnjim premiranim bučovim uljem je i ulje Jožija Jugovića iz Čajte i Günthera Fleischhackera iz Čembe. Tim smu seljačka poduzeća zalipiti na svoje floše kruglu plaketu „Premirani štajerski producent bučovoga ulja 2017“.  već …

Test znanja ognjogasne mladine u sridnjem Gradišću

Ognjogastvo 27.03.2017 19:12 Uhr

Mladi ognjogasci pri testu znanja

U Mučindrofu je subotu 312 mladih ognjogascev gornjopuljanskoga kotara, to su tri četvrtine ognjogasnoga naraštaja u kotaru, sudjelivalo pri testu znanja. Svi su uspješno položili ov ispit. Med sudioniki su bili mladi ognjobranci iz Mjenova, Fileža, Mučindrofa, Dolnje Pulje, Frakanave i iz Bajngroba.  već …

Müll im Straßengraben

Okolišni svit 27.03.2017 18:05 Uhr

Akcija „Neka hitat smrad“

Jur po osmi put je počela kampanja pod geslom „Neka hitat smrad - jarki nisu deponija“. Cilj je da se zdigne svist za okolišni svit. U gradišćanski jarki svako ljeto najdu oko 1.400 tonov smeća.  već …

Christophorus 16 helikopter nesrića

Sigurnost 27.03.2017 12:35 Uhr

Christophorus 16 vježba letenje u noći

Zračna hitna pomoć autokluba ÖAMTC će od danas do 1. aprila vježbati lete u noći. Piloti i pomoćniki ćedu letiti helikopterom i vježbati korišćenje napravov za gledanje u noći, da bi se povišila sigurnost. Leti ćedu durati najkašnje do 23.00 ura. U Borti je štacioniran Christophorus 16.

Obitelj Meršić sa plaketom "Sigurni seljački dvor"

Poljodjelstvo 27.03.2017 12:21 Uhr

Sigurni seljački dvor u Gerištofu

Seljaki Mirijam i Markus Meršić iz Gerištofa su odlikovani plaketom sigurnosti za svoj seljački dvor. Socijalno osiguranje seljakov je dodililo osmerim seljačkim dvorom plaketu za 2016. ljeto. Odlikovanje dostanu poduzeća, ka se posebno zgledaju na sigurnost u svojem poduzeću.  već …

Kegljanje, kelišće, kogule dobitniki

Kegljanje 27.03.2017 11:31 Uhr

Superliga: Mali Borištof tukao KSV Beč

U kegljanju su se na vikend odigrale utakmice 8. i 7. kola. U Superligi su kegljaši iz Maloga Borištofa dobili protiv KSV-a Beč 5:3. Maloborištofci su s 13-imi bodi na sigurnom osmom mjestu od sve skupa deset mjest. Na prvom mjestu je SK Wessely Dämmtechnik s 30 bodov.  već …

Kreuzstadl spomenpriredba Rohunac

kultura 26.03.2017 17:00 Uhr

Spomenpriredba kod Kreuzstadla u Rohuncu

Kod Kreuzstadla u Rohuncu je danas nedilju bila svakoljetna spomenpriredba za umorene židovske zarobljenike. Koncem marca 1945. ljeta su seoski i drugi Nacionalsocijalisti pri nekoj fešti umorili kih 180 Židovov, ki su morali kopati Jugoistočni nasip protiv Črljene vojske. Inicijativa RE.F.U.G.I.U.S svako ljeto organizira spomenpriredbu za umorene, čiji masovni grob do danas nisu našli.  već …

Polizeikontrolle, Planquadrat

kronika 26.03.2017 16:41 Uhr

401 prijava pri težišni kontrola

U noći od subote na nedilju je policija širom zemlje priredila težišne kontrole. 1.200 vozačev su zaustavili, od toga su 421 pršonu prijavili. 8 vozačev je imalo previsoku količinu alkohola ili drugih drogov u krvi. U varoši su kontrolirali je li su vozila ilegalno pregradjena. Pri tom su prijavili 14-time. Širom Gradišća je pri težišni kontrola sudjelivalo 70 policajcev.

Zucker und Industrie

zdravlje 26.03.2017 16:23 Uhr

„Cukor nije otrov, važna je količina“

ORF je ov tajedan priredio 20. kampanju o zdravlju pod imenom „Svisno zdravi“. Težišće je ležalo na cukoru, ar sve već ljudi u Austriji boluje na diabetesu tipa 1 i 2. U različni emisija su mnogi eksperti krez cijeli tajedan pokusili ojačati svist za ovu tematiku. Ukoliko ali cukor škodi zdravomu človiku? Znanstvenica za hranu, Petra Borota-Buranić, veli ne, ako se drži mjera.  već …

Protuteroristički špecijalci Novi Grad dim trening za demonstraciju

kronika 26.03.2017 14:03 Uhr

Protuteroristički špecijalci u Gradišću

Teroristi se nadalje nagražaju Europi. To smo doživili ov tajedan na primjer u Londonu. Na tu pogibel se zgleda i savezna vojska i je inštalirala protuterorističke jedinice ke agiraju širom Austrije, a po potriboći i u inozemstvu. U Gradišću je takova jedinica štacionirana kod lovačkoga bataljona 19 u Novom Gradu.  već …

šport 26.03.2017 10:00 Uhr

Gradišćanska liga: Pandrof II i Rasporak dobili

U Gradišćanskoj nogometnoj ligi je druga momčad Pandrofa čer jasno dobila protiv Oljhave 5:2. Rasporak je dobio protiv Haračuna 4:1.

Križni put Kiseg

crikva 25.03.2017 15:16 Uhr

Križni put na Kalvariji u Kisegu

Na Kalvariji u Kisegu ćedu nedilju moliti i hoditi križni put. Peljat će ga umirovljeni ratištofski farnik Ante Kolić. U peti će pak Kolić služiti mašu u crikvi svetoga Emerika u Kisegu.  već …

Vincjet shodišće

crikva 25.03.2017 14:57 Uhr

Početak hrvatskih shodišć u Vincjetu

U Vincjetu se subotu počinje sezona hrvatskih shodišć. U tri otpodne ćedu otvoriti shodišće s očenaši i križnim putem. Zatim je sveta maša, pri koj je glavni celebrant biškupski vikar Štefan Vukić. Muzički će ju oblikovati jačkarni zbor Cantissimi s jačkari iz Čajte, Čembe i Vincjeta.  već …

Logo Splitski festival

Muzika 25.03.2017 14:03 Uhr

Još se more naticati za Splitski festival

Još do nedilje je otvoreno naticanje za Splitski festival u Hrvatskoj. Renomirani festival zabavne glazbe će biti od 6. do 8. julija na Trgu Republike u Splitu. Za naticanje valjaju aranžmani ki temelju na dalmatinskom odnosno mediteranskom melosu.  već …

Let´s CEE festival

kultura, film 25.03.2017 13:43 Uhr

Hrvatski filmi u Beču

Kazati filmske produkcije iz centralne i istočne Europe je geslo festivala imenom „Let’s CEE“ ki se momentano priredjuje u Beču. Još do pandiljka su na programu igrani, dokumentarni i kratki filmi s kimi predstavljaju šaroliko stvaranje ovoga prostora. Iz Hrvatske su dospili 4 filmi u program.  već …

Uhr

kronika 25.03.2017 12:10 Uhr

Noć je za uru kraća

U noći u dvi ura počinje ljetno vrime, to znači da ćedu se ure staviti za jednu uru najper. Noć je ada za uru kraća. U Austriji su upeljali ljetno vrime 1980. ljeta, da se duže more hasnovati svitlost dana i da se tako špara energija.