renaturirana Vulka Trajštof

Kultura 27.05.– 12:49 Uhr

30 ljet Fotoklub Vulkaprodrštof

Vulkaprodrštofski Fotoklub Pannonia svečevuje 30. obljetnicu postojanja. Tom prilikom su otvorili izložbu fotografijov „Naša dolina Vulke“ u seoskoj dvorani a podilili su i nagrade, ke su nastale u okviru fotomaratona mladine. Sudjelivalo je osam mladih fotografov.   već …

Majales u FIležu 2017

Zabav 26.05.– 12:28 Uhr

Opet „Majales“ u Filežu

U fileškom kaštelu su četvrtak na svetak Unebostupljenja svečevali majušku feštu „Majales“, ku je priredilo Literarno i kulturno društvo Filež LIKUD. Društvo je pred petimi ljeti oživilo tradiciju u Filežu.   već …

daljnje visti

sibirska lilija Nova Gora

Prirodda 27.05.2017 12:46 Uhr

Sibirska lilija cvate u Novjo Gori

U Novoj Gori momentano cvate sibirska lilija s latinskim imenom Iris sibirica. Lilacko cvatuća kitica je ovjekovječena u općinskom grbu Nove Gore. Ljetos je zbog malo godine tokom ljeta samo malo lilijov procvalo u novogorskom lugu, ki stoji pod obrambom prirode.  već …

Das Bild mit Cevapcici wurde geklaut

Kulinarika 27.05.2017 12:24 Uhr

1. Čevapčići-festival u Beču

Nedilju ćedu u Beču na starom Dunaju po prvi put prirediti čevapčići-festival. Uz različne varijante čevapčićev ćedu nuditi šar okvirni program. Nastupiti će i tamburaški sastav Študenti iz Vulkaprodrštofa. Prvi čevapčići-festival organizira grupa Volxsfest za bolje povezivanje narodov.  već …

Elektroauto

Promet 26.05.2017 16:59 Uhr

Već električnih automobilov u Gradišću

U Gradišću je u prvi četiri miseci ovoga ljeta za 60 procentov već elektro autov dopušćeno za promet nego u istom vrimenu lanjskoga ljeta. To javlja Prometni klub Austrija, VCÖ. Udio dopušćenih električnih automobilov iznaša u Gradišću 1,2 procente.  već …

Schwursaal Landesgericht für Strafsachen in Wien

Kultura 26.05.2017 16:51 Uhr

„Razbiti vrč“ u Kobrštofu

Pri ljetošnji dvorski igra u Kobrštofu ćedi predstaviti komediju „Razbiti vrč“ nimškoga autora Heinricha von Kleista. Klasična komedija se pri iskanju zločinca, ki je razbio vrč, bavi na šalan način istinom i laži kot i krivicom i nekrivicom.  već …

Ana Bilić

Film 26.05.2017 15:42 Uhr

Premijera kratkoga filma Ane Bilić

Pri filmskom festivalu u Irskoj će petak biti premijera kratkoga filma hrvatske autorice Ane Bilić „About my Man - O mojem mužu“. Sudjelivat će pri festivalu „Lady´s First International Film“ u varošu Cork u Irskoj.  već …

Rotes Kreuz am Nova Rock

Kronika 26.05.2017 11:30 Uhr

Išću vračitelje za Nova Rock Festival

Črljeni križ Gradišće išće još vračitelje za službu pri Nova Rock Festivalu sredinom junija u Mikištrofu. Preduvjet je gotova vračiteljska izobrazba. Zainteresirani se moru javiti kod kotarskoga ureda Črljenoga križa u Niuzlju.  već …

Zooming Culture Jubiläumsjahr burgenländische Bands beim Novarock Edelhofer Schabl

Kultura 26.05.2017 11:28 Uhr

Zooming Culture ljetos po 10. put

Zemaljsko odiljenje za kulturu će ljetos po 10. put podupirati kulturnu inicijativu mladine „Zooming Culture“. U jubilarnom ljetu će po prvi put nastupiti osam gradišćanskih grup pri Nova Rock festivalu u Mikištrofu, ki će biti od 14. do 17. junija.  već …

Znanost 26.05.2017 11:00 Uhr

Raspisana Reinhold Polster nagrada

Zaklada Reinholda Polstera je raspisala naticanje za premiranje znanstvenih djel o agrarnih znanosti, agrarnoj politiki ili za djela o seljačkom zadrugarstvu i osiguranju, a to za 2017. ljeto. Zainteresirani ljudi se moru do 31. maja naticati kod zaklade.  već …

Shodišće u Zagreb

Crikva 25.05.2017 16:21 Uhr

Web-dokumentacija hrvatskoga shodišća

Biškupija Željezno je prilikom prvoga skupnoga shodišća Gradišćanskih Hrvatov iz trih zemalj u Zagreb sastavila vlašću dokumentaciju u internetu. Na njoj je dijeceza sažela cijelo putovanje i sve okolo ovoga velikoga hrvatskoga shodišća u Zagreb.  već …

Mitarbeiter an dem Dialektforschungsprojekt

Znanost 25.05.2017 15:32 Uhr

Tonski arhiv hrvatskih dijalektov

Projekt Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (hkdc) o snimanju kot i znanstvenom dokumentiranju i istraživanju gradišćanskohrvatskih govorov i dijalektov je u drugoj fazi. Sada ide za znanstveno predjelanje snimkov. Četira ljeta dugo su pri ovom najvećem projektu hkdc-a snimali razgovore u 58 hrvatskih sel u Gradišću, Ugarskoj i Slovačkoj.  već …

bigunci Caritas dom Sarah

Caritas 25.05.2017 11:30 Uhr

Edith Ivancsits pelja dom za bigunce

U Neudörflu u sjevernom Gradišću bečanski Caritas jur 28 ljet dugo pelja dom za bigunce. Peljačica ovoga stana Sarah je rodjena Celindofka Edith Ivancsits. Dom za bigunce u Neudörflu sliši med peldodavne primjere za zahadjanje s bigunci i za integraciju.  već …

Šport 25.05.2017 11:20 Uhr

Pandrofci zgubili u Ligi Gradišće

U nogometnoj Ligi Gradišće su čer srijedu matrštofski amateri potukli drugu momčad Pandrofa 4:0. Tim peljaju Matrštofci sa 65 bodov pred Pandrofci, ki imaju 57 bodov. Utakmica Klimpuh protiv Svete Margarete je završila 2:2 a Santalek je potukao Rasporak 3:1. Danas četvrtak dopodne je Nova Gora dobila protiv Oljhave 4:0.  već …

App Ticket Gretchen

Kultura 24.05.2017 17:42 Uhr

Novi app za kupnju festivalskih karat

Putem posebne aplikacije na mobilni telefoni i tablet kompjutori je moguće kupiti karte za gradišćanske kulturne festivale. Besplatnom aplikacijom „Ticket Gretchen“ kanu zadobiti uglavnom mladu publiku. Zemlja Gradišće će podupirati projekt dvi ljeta dugo sa svega skupa 50.000 eurov.  već …

tajedan različitosti prirode škola Rasporak

Školstvo 24.05.2017 16:08 Uhr

Tajedan različitosti u prirodi

„Sve ča leti“ je bilo geslo priredbe četirih škol prirodnoga parka u regiji Rozalija-Kogelbrig, med njimi je bila osnovna škola Rasporak/Pajngrt. Skupa sa študenti Pedagoške visoke škole su u osnovnoj školi Sigrob održali dan prirodnoga parka.  već …

Nova Gora općinski stan i knjižnica

Politika 24.05.2017 14:03 Uhr

Novi općinski stan u Novoj Gori

U Novoj Gori su završili renovaciju općinskoga stana. Prilično dva tajedne dugo se opet obavljaju općinski posli u ovoj 60 ljet staroj zgradi. Prošli septembar su počeli opširnom renovacijom znutra i zvana, za ku su investirali oko pol miliona eurov.  već …

osnovna škola i čuvarnica Filež u obrtnoj školi Željezno

Školstvo 24.05.2017 12:44 Uhr

Fileška dica u obrtnoj školi Željezno

23 dica osnovne škole i čuvarnice Filež su utorak gostovala u obrtnoj školi u Željeznu. Onde se je sedam dice iz predškole u čuvarnici i 16 dice osnovne škole na praktičan način informiralo o različni zvanji. Izlet čuvarnice i osnovne škole su organizirali u okviru tranzicije, to je nujni prelaz od čuvarnice u školu.  već …

Kronika 24.05.2017 11:28 Uhr

Nesrića s teretnjakom na A3 kod Vorištana

Na autoputu A3 kod Vorištana se je srijedu otpodne dogodila prometna nesrića s automobilom i teretnjakom pri koj je jedna peršona ranjena. Vozač automobila je pri vožnji imao zaustavljanje krvnoga toka i se je zavezao najprvo u teretnjak, a pak se je auto zabio u zbočnu šinu.  već …

biškup Žifković u riječ i život

23.05.2017 16:54 Uhr

Biškup Živković gost u „Riječ i život“

Prilikom 1. shodišća Gradišćanskih Hrvatov u Zagreb je dijecezanski biškup Egidije Živković uživo gostovao u popularnom vjerskom magazinu Hrvatske televizije HTV „Riječ i život“. Oko pol ure dugo je Živković razgovarao s moderatorom Nenom Kužinom.  već …

Jay Bow dobili Planet festival tour

Muzika 23.05.2017 15:10 Uhr

Jay Bow dobio Planet Festival Tour

Muzički sastav iz sjevernoga Gradišća „Jay Bow“ je dobio austrijansko naticanje bendov imenom Planet Festival Tour. Jay Bow su četiri muzičari, ki potiču iz bivše Jugoslavije a sada jur nekoliko ljet živu u Gradišću i Beču.  već …

Blagoslovljen Fatimski Marijin kip u Židanu

Vjera 23.05.2017 15:05 Uhr

Blagoslovljen Fatimski Marijin kip

Prilikom 100. obljetnice Marijinoga skazanja u Fatimi su u Hrvatskom Židanu pred kratkim posvetili pilj Majke Božje fatimske. Pilj s Marijinim kipom stoji na brigu Pustika, uz put svetoga Martina ki pelja od Toursa prik Sambotela do Požona.  već …