Walter Prior knjiga Retrovizor

kultura, publikacije 22.11.– 16:35 Uhr

Walter Prior izdao knjigu

„Retrovizor - povidajke i štorice“ se zove dvojezična knjga, ku je u Rušti prestavio dugoljetni predsjednik zemaljskoga sabora, Walter Prior. U njoj je Cindrofac, ki je ljetos u marcu svečevao svoj 70. rodjedan, popisao različne šalne i druge dogodjaje iz svojega života.   već …

Filež ognjogasci 140 ljet

kronika 22.11.– 12:45 Uhr

140 ljet ognjogasno društvo Filež

U Filežu su se ognjobranci pred kratkim spomenuli 140. obljetnice utemeljenja društva. U okviru svetačnoga akta u dvorani za priredbe su uz drugo odlikovali neke kotrige ognjobrancev za dugoljetne zasluge u okviru društvenoga djelovanja.   već …

daljnje visti

Marko Dekić

Kronika 23.11.2017 12:28 Uhr

Umro je učitelj i pisac Marko Dekić

Po kratkoj teškoj bolesti je pandiljak umro učitelj, novinar, pisac i prevoditelj Marko Dekić-Bodoljaš iz Santova u Ugarskoj. Kako javlja Hrvatski glasnik na svojoj facebook-stranici je bio 80 ljet star.  već …

Promet 23.11.2017 12:19 Uhr

Zaustavljen auto-divljak kod Novoga Sela

Policija je čer srijedu mogla zaustaviti auto-divljaka na saveznoj cesti kod Novoga Sela i Pandrofa. Muž se je vozio s brzinom od 140 kilometrov na uru u zoni kade je bila dozvoljena brzina od 70 kilometrov na uru.  već …

Geld und Taschenrechner

gospodarstvo, općine 22.11.2017 12:59 Uhr

Općina Vorištan mora šparati

Općina Vorištan mora u budućnosti pojačano šparati. Kot kaže izvještaj kontrolne vlasti zemlje, ka je ljetos u aprilu, po kontroli 2015. ljeta, još jednoč kontrolirala financijsko stanje općine, ima Vorištan oko sedam milioni eurov duga. Smanjenjem duga je konfrontiran sada novi općinski tanač.  već …

Bojni spomenik Stinjaki

kultura 22.11.2017 11:41 Uhr

Saniran bojni spomenik u Stinjaki

U Stinjaki su sanirali bojni spomenik. Popravljali su skoro tri misece dugo je rekao načelnik Stinjakov, Jandre Grandić. Stroške od 1.300 eurov su pokrili s podupiranjem seoskoga odijela Austrijanskoga saveza kameradov.  već …

Ukinuli granične kontrole

Politika 21.11.2017 18:44 Uhr

Šundrof: ukinuli stalne granične kontrole

Na graničnom prelazu u Šundrofu su ukinuli stalne granične kontrole. Od sredine novembra kontrolira policija osam uri u danu. U okolici graničnoga prelaza Šundrofa patruliraju policija i vojska ali još svenek stalno.  već …

Kabarettist Lukas Resetarits

Kultura 21.11.2017 14:13 Uhr

Rešetarić primio nagradu za kabaret

Pandiljak navečer je primio Lukas Rešetarić Austrijansku nagradu za kabaret. Rodjeni Stinjačan je odlikovan za svoj aktualni solo program „70er - leben lassen“. 14. oktobra je Lukas Rešetarić svečevao svoj 70. rodjendan.  već …

Ugovor podučavanje tambure

Muzika: 21.11.2017 14:03 Uhr

Podučavanje tamburanja u škola

42 gradišćanski učitelji su pandiljak iz ruk zemaljskoga poglavara Hansa Niessla dostali službene ugovore za podučavanje. Med učitelji je i diplomirani tamburaš, Ante Pletikosić iz Vulkaprodrštofa.  već …

Kuga odbor

Kuga 21.11.2017 13:19 Uhr

Bintinger nadalje predsjednik Kuge

Pri generalnoj sjednici Kuge prošlu nedilju je Manuel Bintinger potvrdjen kot predsjednik ove institucije u Velikom Borištofu. Odibiranje novoga odbora priredjuju svaka dvoja ljeta. 2015. ljeta je mlada generacija preuzela peljanje Kuge uz pomoć kotrigov prve ure.  već …

Spomepriredba u Jabingu

Kronika 20.11.2017 16:56 Uhr

Spomen priredba u Jabingu

U Jabingu su se pri ekumenskoj svetačnosti spomenuli Romov, ki su prije stanovali u selu. Tom prilikom su otkrili i spomen ploču u spomen onih 93 Romov, ki su do 1938. ljeta živili u Jabingu.  već …

Umgekippter Lkw

Kronika 20.11.2017 16:44 Uhr

Prometna nesrića na B61a

Ognjobranci, suradniki kotarskoga poglavarstva Gornja Pulja i suradniki vlasti za kontrolu vode su bili u službi danas po teškoj nesrići na saveznoj cesti B61a. Med Gornjom Puljom i Ratištofom se je prekobačio teretnjak.  već …

40 ljet Poljanci i novi CD

Kultura 20.11.2017 13:58 Uhr

40 ljet Poljanci i novi CD

Folklorno društvo Poljanci iz Vulkaprodrštofa je na vikend svečevalo 40 ljet postojanja. U grupi je aktivno kih 90 kotrigov u starosti od trih do 75 ljet. Ansambl je ončas utemeljila Angelika Kornfeind s oko 30 mladih ljudi.  već …

Generalna sjednica Hrvatskoga kulturnoga društva

Manjine 20.11.2017 12:45 Uhr

Generalna sjednica HKD-a

Pri generalnoj sjednici Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću (HKD) su nedilju uz drugo bilancirali djelovanje minuloga društvenoga ljeta. Predsjednik Stanko Horvat je istaknuo važne projekte, kot na primjer biciklanje ili tamburaške i muzičke priredbe u hrvatski seli.  već …

Umro filolog Milan Moguš

Kronika 20.11.2017 11:24 Uhr

Umro jezikoslovac Milan Moguš

Tri desetljeća dugo je peljao Katedru za dijalektologiju i povijest hrvatskog jezika, a svoje znanje je dalje davao študentom na različni sveučilišći. 40 ljet dugo je bio kotrig Akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), u koj je 25 ljet dugo vršio peljajuće funkcije.  već …

Vilmos Zavarko, Turniersieger

Šport 20.11.2017 11:08 Uhr

Borištofci zgubili u kegljanju

U Prvoj saveznoj ligi muži istok je u okviru 10. jesenskoga kola zgubio SKC Veliki Borištof protiv SKK Štamperka 2:6. Društvo iz Velikoga Borištofa leži na osmom od 12 mjest. U ovoj ligi će slijediti dojdući vikend poslidnje kolo jesenskoga prvenstva.  već …

30 ljet Rosica i 5 ljet klapa Ravnica i CD prezentacija

Kultura 19.11.2017 16:01 Uhr

30 ljet Rosica i 5 ljet klapa Ravnica

U okviru Hrvatskoga dana u Devinskom Novom Selu u Slovačkoj su čer subotu svečevali dva jubileje. Domaći zbor Rosica svečuje 30. obljetnicu postojanja a klapa Ravnica je pet ljet stara. Obadvi grupe pelja Oto Gregor. Prilikom svetačnosti su obadvi grupe prezentirale najaktualnije CD-e.  već …

Christoph Carić

Nutarnja politika 19.11.2017 13:00 Uhr

Carić je novi predstojnik ÖVP-a kotara Željezno

Cogrštofac Christoph Carić je novi predstojnik ÖVP-a u kotaru Željezno. Pri kotarskom danu stranke subotu je dostao Carić 100 procentov glasov delegatov. On tim nasljedjuje Franza Steindla, ki je bio predstojnik od 1998. ljeta.  već …

Odlikovanja na Martinju

Vjera 19.11.2017 12:38 Uhr

Biškup Živković dilio Ordene sv. Martina

U okviru svetačnoga čina je subotu otpodne odlikovao biškup Egidije Živković brojne ljude, ki su se u prošlosti zalagali za dobrobit katoličanske crikve u Gradišću. Med odlikovanimi je i nekoliko Gradišćanskih Hrvatov.  već …

Dvojezična gimnazija Borta

Školstvo 18.11.2017 15:40 Uhr

Pozitivna bilanca Dana otvorenih vrat

Pozitivno bilanciraju Dan otvorenih vrat u Dvojezičnoj gimnaziji u Borti, koga su priredili subotu dopodne. Polag direktora Martina Živkovića je došao velik broj zainteresirane dice s roditelji.  već …

Labda

Šport 18.11.2017 15:38 Uhr

Pandrof nadalje na 14. mjestu tabele

U 18. nogometnom kolu u Regionalnoj ligi istok je subotu otpodne Pandrof doma zgubio protiv Niuzlja 1:2. Za sada leži Pandrof na 14. od svega skupa 17 mjest tabele. Ovim vikendom ćedu završiti jesensko prvenstvo u Regionalnoj ligi istok. 18. kolo broji ali jur kot prvo kolo protulićnoga prvenstva, tako da u protuliću neće biti darbija med Pandrofom i Niuzljem.

Spomenpriredba Romom i Sintom u Lakimpuhu

Kronika 18.11.2017 15:29 Uhr

Spomenpriredba u Lakimpuhu

U Lakimpuhu su se subotu dopodne spomenuli onih Romov i Sintov, ki su med 1940. i 1945. ljetom poginuli pod režimom Nacionalsocijalistov. U takozvanom logoru Ciganov je bilo internirano kih 4.000 Romov i Sintov pod nečlovičjimi uvjeti. Med njimi su bili i mnogi Romi iz hrvatskih sel.  već …