30 ljet „Dobar dan Hrvati“, Retrospektiva 2019: politika i narodne grupe
ORF
ORF
Politika

Retro 2019: politika i narodne grupe

Velika tema su ljetos bili izbori. U Ugarskoj su u oktobru pri komunalni izbori odibrali nove načelnike i manjinske samouprave. U Austriji su 29. septembra bili izbori u nacionalno vijeće. Gradišćanci su u novi parlamenat direktno odibrali pet mandatarov.

Med mandatari su bili i dva Gradišćanski Hrvati: naime Kristof Carić iz Cogrštofa i Niki Berlaković iz Šuševa. Na zemaljskoj razini je jur pred tim došlo do znatnih promjenov.

Niki Berlaković, Kristof Carić, Thomas Steiner, Gabi Schwarz
ORF
Niki Berlaković i Kristof Carić s Thomasom Steinerom i Gabikom Schwarz

Narodne grupe su se oprostile od Hansa Niessla

U zadnji dani službe dugoljetnoga zemaljskoga poglavara Hansa Niessla (SPÖ) su se od njega uz druge oprostili i zastupniki gradišćanskih narodnih grup. Niessla je koncem februara naslijedio Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Zastupniki narodnih grup su se oprostili od Hansa Niessla
ORF
Hans Niessl i zastupniki narodnih grup su pri oproštajnom pohodu istaknuli dobru suradnju
Hans Niessl i Hans Peter Doskozil
ORF
Koncem februara je Hans Niessl predao agende zemaljskoga poglavarstva u ruke Hansa Petra Doskozila

Mjenovac Norbert Daraboš već nije u politiki

Zbog promjene na čelu zemaljskoga poglavarstva se je iz politike povukao Mjenovac Norbert Daraboš, ki pelja sada Mirovni centar u Solunku i novi Stan za suvrimenu povijest. Daraboš je bio SPÖ-savjetnik za socijalne posle i savezni ministar obrane.

Norbert Daraboš i Helmut Bieler
ORF
Norbert Daraboš (s Helmutom Bielerom) je po 32 ljeti završio političku karijeru unutar SPÖ-a

Olakšanje za društva zbog novih smirnic kod subvencijov

Savezno kancelarstvo je minjalo smirnice za obračunanje subvencijov. Tim će manjinskim društvam biti moguće da si našparaju pinez, ar sada moru pridržati jedan dio svojih dohotkov. Do sada su dobitke i viške morali vrnuti državi. Polag novoga rješenja si moru društva na stran vrć deset procentov dobitka, ako našparani pinezi ne prekoraknu 50 procentov poslovnoga prometa.

Pismo saveznoga kancelarstva zbog minjanja smirnic za podiljenje subvencijov
ORF
Pismo o promjeni smirnic za obračunanje subvencijov je u februaru još razislala stara savezna vlada

Svečevanja prilikom 30. obljetnice Paneuropskoga piknika

U Šopronu su se u augustu spomenuli 30. obljetnice Paneuropskoga piknika na granici med Šopronom i Svetom Margaretom, kad su Istočni Nimci pobigli u zapad. Jur četire dane pred tim su u Koljnofu neki Nimci pokusili prekoraknuti granicu. Prilikom obljetnice ovoga dogodjaja su u Koljnofu postavili osam metrov visok Spomenik budućnosti. A u Šopronu je bila velika gala pod geslom „Gradišće prez granic“ s grupami iz Ugarske, Austrije i Slovačke.

Angelika Merkel i Viktor Orbán u Šopronu pri spomenpriredbi zbog 30. obljetnice Paneuropskoga piknika
ORF
Nimška savezna kancelarka Angelika Merkel i ugarski premijer Viktor Orbán pri spomenpriredbi u Šopronu
Spomenik budućnosti u Koljnofu
ORF
U Koljnu su postavili osam metrov visok Spomenik budućnosti
Gala „Gradišće prez granic“ u Šopronu
ORF
Pri gali „Gradišće prez granic“ u Šopronu je nastupilo prik deset muzičkih grup

Marko Vuketić je veleposlanik u Hrvatskoj

Marko Vuketić je od augusta veleposlanik Republike Austrije u Hrvatskoj. 59-ljetni Pandrofac je treti Gradišćanski Hrvat u ovoj funkciji. Študirani pravnik je pred tim službovao kot veleposlanik Austrije u Ukrajini i u Slovačkoj.

Marko Vuketić veleposlanik Republika Hrvatska početak
Austrijansko veleposlanstvo u RH
Marko Vuketić će zastupati Austriju četira ljeta u Hrvatskoj

40 ljet emisije za Gradišćanske Hrvate ORF-a Gradišće

Hrvatska redakcija ORF-a Gradišće je ljetos svečevala dva jubileje. Pred 40 ljeti su krenule prve hrvatske radio-emisije, čim se je ispunilo dugoljetno potribovanje narodne grupe. Ondašnji intendant ORF-a Gradišće, Karl Hofer, je u januaru 1979. ljeta upeljao misečni magazin, ki je pak od septembra emitiran tajedno. Prvi peljač Hrvatske redakcije je bio Ewald Pichler.

Prva hrvatska emisija ORF-a Gradišće
ORF
Za prvu, ončas još dvojezičnu emisiju je bio Ewald Pichler na svadbi u Stinjaki
Karl Hofer
ORF
Za vrime upeljanja hrvatskoga programa je bio Karl Hofer intendant ORF-a Gradišće

1989. ljeta je po prvi put emitiran televizisjki magazin „Dobar dan Hrvati“. Pri jubilarnoj priredbi u zemaljskom študiju ORF-a u Željeznu su nastupile ličnosti i grupe, ke su u prošli 40 ljeti bile usko povezane s Hrvatskom redakcijom.

Kristina Marold
ORF
Prvo izdanje televizijske emisije „Dobar dan Hrvati“ je moderirala Kristina Marold
Ewald Pichler
ORF
Ewald Pichler je od utemeljenja do 2002. ljeta peljao Hrvatsku redakciju

I druge manjinske redakcije su svečevale jubileje

30. obljetnicu postojanja su svečevali i slovenski televizijski magazin „Dober dan Koroška“ kot i interkulturna emisija „Heimat Fremde Heimat“. A televizijsku emisiju „České Ozvěny/Slovenské Ozveny“ za narodnu grupu Čehov i Slovakov u Beču su upeljali pred desetimi ljeti.

Dobar dan Koroška
ORF
„Dober dan Koroška“ je isto tako stara kot emisija za Gradišćanske Hrvate
Svečevanje 30 ljet „Heimat fremde Heimat“ u Burgtheatru u Beču
ORF
Svetačna priredba prilikom 30. obljetnice tv-emisije „Heimat fremde Heimat“ je bila u Burgtheatru u Beču
Svečevanje emisije „České Ozveny & Slovenské Ozveny“ u Radiokulturhausu u Beču
ORF
10 ljet „České Ozveny & Slovenské Ozveny“ su svečevali u novembru u Radiokulturhausu u Beču