K.J
ORF
ORF
TELEVISAKERO MAGACIN

WIR ando 2to feberi ande ORF2

O arto ardipe amare but tschibtschakere flogoskere grupnengere magacinistar WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI paraschtujake, ando 2to feberi, 10:40 orenge ando ORF2 sikado ol. Ando 4to feberi, 9:00 orenge, i sendung papal ando ORF III te dikel hi. Ande aja efta tschibtschakeri sendung o jekoschne falati ando jekoschne flogoskere grupnengere tschibtscha kerde hi, i moderacijona andi nimtschki tschib hi.

ROMA | Kamipe na hosinipe

Papal te dikel

kurke, 4to feberi

9:00 orenge ando ORF III

Ando agune enjavardeschte berscha, jek rasistischi motivirimi lilengeri- taj bombakeri serija la cila Austrija daratscha. 13 dschene phare dukade ule taj schtar dschene mule. Use aja tema o farajn „Initiative Minderheiten“ andi koperacijona la Roma VHS-aha, jek roasinipeskero artschijipe organisirintscha. Ischkolaschkiji taj ischkolaschtscha le duj tschibtschakere bundakere gimnasijumistar Erba, ande jek workshop eksponatscha le artschijipeske kerde taj sorale la temaha donde pumen bescharde.

Exponate Workshop ZBG OW
ORF
Kunstakere verktscha le ischkolaschkijendar taj ischkolaschtschendar

Uso avre tematscha le magacinistar „WIR“