daljnje visti

15.06.2016 05:48 Uhr

Vernisaža izložbe hobi-umjetnikov u Uzlopu

poziva Umjetnički krug Uzlopa, otvoreno do Velike maše
nedilju 12. augusta u 18.00
Uzlop, farski dom

10.06.2016 04:00 Uhr

Koncert Harmonije u Velikom Borištofu

petak, 17. augusta od 19.30
Veliki Borištof, park KUGE

04.06.2016 04:04 Uhr

Tamburica Trajštof u Čelajevom malinu

u okviru serije Tamburica uz oganj
četvrtak, 23.augusta u 20.00
Uzlop, Čelajev malin

03.06.2016 08:12 Uhr

Hrvatsko shodišće u Celju

shodišće će početi petak u 18.30 mašom, ku će služiti biškupski vikar Štefan Vukić. Subotu će svetu mašu u 10.00 služiti farnik Franjo Borenić, a igrat će Tamburica Pandrof. Križni put otpodne u 14.30 će peljati farnik David Grandić. Večernju mašu u 19.00 s ophodom sa svićami će služiti biškup Egidije Žifković, a oblikovat će ju tamburica Cogrštof. Nedilju je rana maša u 7.00, a velika u 10.00 ura. Služit će ju biškup otoka Hvara, Petar Palić, a muzički oblikovati ćedu ju Nardanski jačkari i tamburaško društvo Mura. Pri vičernji u 14.00 uri ćedu vjerniki iz Cogrštofa predati Putujuću Celjansku Mariju hodočasnikom iz Narde
od petka 24.augusta do nedilje 26. augusta
Celje, bazilika

02.06.2016 06:06 Uhr

Kiritof u Dolnjoj Pulji

pozivaju Hajdenjaki, za zabav ćedu zaigrati Koprive
subotu, 25.augusta u 18.00
Dolnja Pulja, rastok kod Matije

25.05.2016 12:00 Uhr

Izložba Danice Farkaš

Fileška umjetnica Danica Farkaš izlaže u galeriji karikaturista Geralda Kollera „Geronimo-a“ u Rušti. Izložba je otvorena od petka do nedilje od 14.00 otpodne do 19.00 i to do početka septembra.
Rušta, galerija Geronimo

24.05.2016 05:13 Uhr

Izložba Petra Palkovića u Željeznu

pod naslovom „Oštrim perom“ uz Palkovića izlažu i karikaturisti Geronimo, Robert Sinovac i Michael Pammesberger, otvoreno do 2.septembra 2018.
Željezno, Projektni prostor vizavi dvorca Esterhazy.