daljnje visti

Priredba 20.02.2016 06:00 Uhr

Advenat u Filežu

nudu na adventskom sajmu umjetnine, punč, zakuhano vino i jiliše
svaku subotu, 8., 16. i 22. decembra od 18.00
Filež, pred crikvom

Priredba 09.02.2016 04:00 Uhr

Božićni koncert u Beču

Dubrovački kavaljeri igraju adventske i božićne jačke, Hrvoje Jugović će igrati na klaviru, a Peter Paul Wiplinger čitati
srijedu, 19.decembra u 20.00
Beč, Hrvatski centar

Priredba 08.02.2016 14:00 Uhr

Božićni sajam u Velikom Borištofu

s različnimi umjetninami
od četvrtka do subote, 20. do 22. decembra, 10.00 - 18.00
Veliki Borištof, galerija Trudice Domnanović

Predstava 07.02.2016 07:00 Uhr

Punč i zakipljeno vino u Filežu

za dobrotvorne projekte u Afriki i Austriji
petak 21. decembra od 17.00
Filež, autostan Varga

Vjera 06.02.2016 07:30 Uhr

Adventski koncert u Cogrštofu

pod geslom „Zajačimo maljahnomu“ ćedu nastupiti kotrigi folkornoga ansambla Kolo Slavuj, a Ana Šoretić će čitati adventske tekste
subotu, 22. decembra u 16.30
Cogrštof, crikva

Priredba 06.02.2016 06:00 Uhr

Advenat u Koljnofu

nažiganje četvrte sviće na adventskom vijencu i koncert Koljnofskih tamburašev
subotu, 22. decembra u 18.00
Koljnof, hodočasna crikva

Priredba 05.02.2016 09:00 Uhr

Božićni koncert u Frakanavi

nastupa Zbor i Tamburica Frakanava s gosti iz Pilištrofa
nedilju, 23. decembra u 15.00
Frakanava, crikva

05.02.2016 05:18 Uhr

Josip Botteri Dini i Claudio Frank u Halbturnu

izložba dvih hrvatskih slikarov će biti otvorena do 23.decembra
Halbturn, Infeldov Stan kulture

Priredba 05.02.2016 05:00 Uhr

Božićni koncert u Uzlopu

nastupa Tamburica Uzlop
nedilju, 23. decembra u 19.00
Uzlop, crikva

Predstava 03.02.2016 05:00 Uhr

Premijera igrokaza u Filežu

kazališna grupa Filež poziva na premijeru komedije „Jedan mora biti bedak"
utorak, 25. decembra u 19.00
Filež, općinska dvorana

Vjera 02.02.2016 13:45 Uhr

Sveta maša u Vulkaprodrštofu

nju ćedu muzički oblikovati Poljanci
srijedu, 26. decembra u 10.15
Vulksprodrštof, crikva

Priredba 02.02.2016 09:00 Uhr

Božićni koncert u Pinkovcu

Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac poziva na svoj tradicionalni nastup
srijedu, Štefanja, 26. decembra u 15.00 i 18.00
Pinkovac, dvorana za priredbe

02.02.2016 06:00 Uhr

Klimpuški igrokazi na velikom platnu

Kazališna grupa Klimpuh poziva na filmsku projekciju svoje predstave „Veliki pozoj“ iz 1991./1992. ljeta
srijedu, Štefanja, 26.12. u 18.00
Klimpuh, farski dom

Predstava 02.02.2016 05:00 Uhr

Igrokaz u Filežu

kazališna grupa Filež poziva na komediju „Jedan mora biti bedak"
srijedu, 26. decembra u 19.00
Filež, općinska dvorana

Priredba 30.01.2016 09:00 Uhr

Benčanje na Novo ljeto u Bandolu

Tamburica Vlahija će benčati i predstaviti svoju novu zimsku nošnju
subotu, 29. decembra u 15.00
Bandol, crikva

Predstava 30.01.2016 05:00 Uhr

Igrokaz u Filežu

kazališna grupa Filež poziva na komediju „Jedan mora biti bedak"
subotu, 29. decembra u 19.00
Filež, općinska dvorana

29.01.2016 06:00 Uhr

Klimpuški igrokazi na velikom platnu

Kazališna grupa Klimpuh poziva na filmsku projekciju svoje predstave „Hura, dičak je!“ iz 2003./2004. ljeta
nedilju, 30. decembra u 18.00
Klimpuh, farski dom

Predstava 29.01.2016 05:00 Uhr

Igrokaz u Filežu

kazališna grupa Filež poziva na komediju „Jedan mora biti bedak"
nedilju, 30. decembra u 19.00
Filež, općinska dvorana

Predstava 24.01.2016 05:00 Uhr

Igrokaz u Filežu

kazališna grupa Filež poziva na komediju „Jedan mora biti bedak"
subotu, 5. januara u 19.00
Filež, općinska dvorana

Zabav 24.01.2016 04:00 Uhr

Hrvatski bal HKD-a u Trajštofu

njega otvara Tamburica Trajštof, za muzički okvir ćedu se skrbiti Klapa Kampanel, Jay Bow i Koprive
petak, 5. januara u 20.00
Trajštof, krčma Wilhelminenhof