Kronika 11.2. 11.36 Uhr

Gorila sinokoš u Cindrofu

U Cindrofu je pandiljak otpodne zbusnuo oganj na sinokoši u blizini fabrike cukora. Pri intervenciji su sudjelivala ognjobranska društva iz Cindrofa i Cogrštofa.

Brandeinsatz