Brandeinsatz
Bezirksfeuerwehrkommendo Eisenstadt-Umgebung
Bezirksfeuerwehrkommendo Eisenstadt-Umgebung
Kronika

Gorila sinokoš u Cindrofu

U Cindrofu je pandiljak otpodne zbusnuo oganj na sinokoši u blizini fabrike cukora. Pri intervenciji su sudjelivala ognjobranska društva iz Cindrofa i Cogrštofa.

Kratko po četiri ura su pandiljak otpodne zarule sirene zbog ognja u Cindrofu. Gorilo je na prilično 3.500 kvadratnih metrov velikoj sinokoši.

Teškoće pri gašenju zbog jakoga vjetra

Živ vjetar je s jedne strani otežavao gašenje ognja a s druge strani je oganj gonio sve već u smir susjedskih zemljišć i obiteljskih stanov. Ipak su kotrigi ognjobranskih društav iz Cindrofa i Cogrštofa vrijeda imali oganj pod kontrolom. Pri intervenciji je sudjelivalo 25 ognjobrancev i ognjobrankov s pet ognjogasnih vozil.

20 minut po oficijelnom završetku intervencije je nanovič zarula sirena u Cindrofu. Stanovnik je alarmirao ognjobrance ar je opazio klijališć na istoj sinokoši. 15 kotrigov je nanovič s dvimi vozili došlo na mjesto intervencije. Oganj ali po drugi put već nije zbusnuo.

Brandeinsatz
Bezirksfeuerwehrkommendo Eisenstadt-Umgebung