Televízia

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 13. októbra 2019 | 13:05 hod. | ORF2 Viedeň

ORF Radiokulturhaus v srdci Viedne je miestom, ktoré sa vďaka jeho obsiahlej ponuke kultúrnych a vzdelávacích podujatí stalo nenahraditeľnou inštitúciou tohto druhu. Už o mesiac, 9. novembra, obohatí jubilejná oslava nášho magazínu Veľkú vysielaciu sálu v Radiokulturhaus o ďalší kultúrny zážitok.

česke slovenske ozveny signation

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11.augusta 2019 | o 13:05 | ORF2 Viedeň

Okrem iného ide na výstave na zámku Marchegg „Auf die Schätze, fertig, los! Eine Reise um die Werte“ aj o poklady na konci dúhy. A presne v túto dúhu dúfajú zastupitelia národnostných skupín po nadchádzajúcich voľbách do Národnej Rady.

Ozveny August Schloss Marchegg

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 9. júna 2019 | o 13:05 | ORF2 Wien

Dejiskom aktuálneho magazínu národnostných skupín je Múzeum Humanum vo Fratres, v najsevernejšom kúte regiónu Waldviertel. V súčasnosti sa tu koná výnimočná výstava: „Visionen aus dem Inferno – Kunst gegen das Vergessen“ s hlboko siahajúcimi dielami jedinečného umelca Adolfa Frankla.

česke slovenske ozveny signation