Kontakt Slováci

Viedenské programy národnostných skupín

Adresa redakcie | 1040 Wien Argentinierstraße 30a
Tel: +43 1 501 01/18 466

Viedenské programy národnostných skupín v slovenčine pre Rádio Burgenland, internetové rádio „oe1campus“ a televízny magazín „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ na ORF 2 sú produkované vo Viedenskom rozhlase.

Programy národnostných skupín v televízii a rádiu.
Redakcia | Serdar Erdost

Slováci

Pre otázky, priania a pripomienky k spomenutým reláciám sú k dispozícii ich redaktori a redaktorky.

  • Rádio Dia:Tón & Rádio Špongia | Yvonne Erdost
  • České Ozvěny | Slovenské Ozveny | Yvonne Erdost