Fassade der Weinkirche
ORF
ORF
WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI

Na návšteve v Kostole vína u Stanislava Kamenára

V nedeľu 19. novembra o 9:00 prinesie televízny magazín WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI na ORF III reportáže zo života všetkých národnostných skupín v Rakúsku.

Už dávno nemusia rytieri osedlávať svoje kone a tasiť v boji meče. Rytieri Európskeho rádu vína bojujú inak. „Meč je len naším symbolom. My bojujeme dobrotou a dobrým vínom,“ hovorí Stanislav Kamenár.

Cieľom rytierov vína je zachovať európsku vínnu tradíciu a rozvíjať kultúru vína. Hosť slovenského príspevku sa o to snaží doma v Hainburgu, v budove bohatej na históriu, v ktorej sme ho s kamerou navštívili.

Wappen von Stanislav Kamenár
Miriam Spring
Erb rytiera vína Stanislava Kamenára
Miriam Spring mit Stanislav Kamenár
ORF
Rozhovor s redaktorkou Miriam Spring vo vtedajšej modlitebni bývalého evanjelického kostola v Hainburgu
Weinkirche in Hainburg
ORF
Bývalý evanjelický kostol v Hainburgu, dnešný Kostol vína
Weinrittermantel
ORF
Ornát rytiera Ordo Equestris Vini Europae

Linky: