Armenpfarrer Wolfgang Pucher
VinziWerke
VinziWerke
MANUSCHALIPE

„Mro hojanipe na saninel mange“

Kada o gereciskero Vinzi-raschaj 1.000 Euro premija le „kuduschengere-mercedesistar“ ar dija: O tschoripeskero raschaj Wolfgang Pucher ando vakeripe.

Gereci – „Laut gedacht:“ Andi nevi sendung le podcast-redostar vakerel o gereciskero raschaj le „Kleine Zeitung“-reporteriha Bernd Hecke taj odoj jefkar o pamarisi la kuduschengera-mafijatar kisetinel.

Na del nisaj dscheno Gereciste, save hibo pedar o schero nan, save ov uso anav na prindscharel taj saveske ov imar pomoschintscha. Sajt deschberschengere o raschaj Wolfgang Pucher le lek tschore dschenenge ande pe bescharel. Oni kompromis, but soraha taj te pekamlo hi- oda imar te but politikertscha esbe te lel uschtidine – bare hojanipeha. Leskero barikano hango o khetnipeskero politischi diskurs na tschak ando foro, ham te andi cili Austrija pregintscha: Usar o umgejipe le naschigejaschenca le jugoslavitike haburistar ando kesdipe le 1990te berschendar, pedar i diskusija vasch o kudulinipeskero fabot dschi otscha use aktujeli taj thabojipeskere temtscha. Harni cajt angle leskero 82to bersch, kada ov upre them alo, mukel ov pro dschivipe taj pro virkinipe ojs raschaj taj ojs manusch, nasoralipenca taj felerenca ande jek igen schukar vakeripe le gereciskere-resoriskere scheroha Bernd Hecke, papal tel te naschel.

Armenpfarrer Wolfgang Pucher
VinziWerke
O prindschardo taj kamlo raschaj Wolfgang Pucher

O raschaj te pedar oda phukal, sar ov 1.000 Euro premija ar dija, odoleske, savo leske o tschatschikano koja le kuduschengere-mercedesistar anel, kada andi politischi debata o koji le Romengere-patendar la kuduschengera-mafijatar ando pradipe um naschnahi. Taj o Pucher bare Romengere-familiji prindscharel, save pumare kudulime koji upre ulan, ham jek mafija, jeke savo kiratiske Gereciste tel kasirinel, asave schoha na dikla.