Symbolfoto
aerzteblatt.de
aerzteblatt.de
Manuschengere tschatschiptscha

Buteder angle periptscha tschavengere dukajipestar taj rasismusistar

I EU-akeri agentura le tschatschipenge (FRA) dikel ojs redo la corona pandemijatar sorale arvirkiniptscha upro manauschengere tschatschiptscha ando bersch 2020. Angleperiptscha kherengere gevojtatar taj tschavengere dukajipestar sar rasismus igen sorale use lija, upre sikal i argentura tschetertekon use lengero berschengero ardipeskero lil.

Andi Germanija sorale o aunharangosinipe uso hotline le reste dschenendar khereskera gevojtatar maschkar o merc taj juni le lejcti berschestar 20 procento utscheder sina, phukal i argentura. Andi Tschechija andi glajchi cajt 50 procento utscheder li sina. Te o seksujeli prik astaripe le tschavendar ando internet use lijs, phukal i FRA telal o phutschajipe andar Europol. Aundiptscha la Austrijatar na ando lil del.

Sastipeskeri krisa sorale arviknipeha

I pandemija te utscho rasitischi angleperiptscha arphutertscha, phenel i FRA. Marganilisirti grupn sar o Roma, naschikeraschtscha taj migrantscha na tschak le aunstekinipeskere riskoske ar bescharde sina, on te telal o sorale corona keripngere koji pumari buti naschade. Pedar oda ari on o cil rasitischi pri astariptschendar, prasajiptschendar internetiskere prasajpeskere angleperitschtschendar, sina, pisinel i FRA.

I agentura mangel le EU-akere schtotendar, „la pandemijake taj le kolektivi armangipeske“ le manuschengere tschatschipengere keripenge godschikan te talalinel.