Logo Dobar dan Hrvati DDH
ORF
ORF
televizija

Program nove emisije

ORF svaku nedilju producira novo izdanje TV-magazina na hrvatskom jeziku „Dobar dan, Hrvati“. Ovde si morete pogledati teme najnovije emisije, a pogledat si morete i zadnja četira izdanja emisije.

DOBAR DAN HRVATI, nedilju 12. februara u 13.30, ORF 2

Ponavljanje:
pandiljak, 13. februara u 4.35, ORF 2
pandiljak, 13. februara u 8.25, ORF III

predvidjene teme:

Nakop za naobrazbeni kampus u Vincjetu – Na susjedstvu hodočasne crikve Vincjeta će nastati novi naobrazbeni kampus za dicu Novoga Hodasa, Čajte-Vincjeta i Čembe. U vezi s tim su tri općine pred prilično pol ljeta sklopile naobrazbeni savez. Ov tajedan je bio nakop za novi centar.

Štefan Kočiš 80 ljet kantor u Dolnjoj Pulji – Muzičar i kompozitor Štefan Kočiš iz Dolnje Pulje je svečevao 80. obljetnicu kantorske službe u domaćoj fari. Pri svetoj maši nedilju u Dolnjoj Pulji su se 92-ljetnomu za ov jubilej, ki je širom Austrije jedinstven, zahvalili fara, općina i zbor, koga je Kočiš utemeljiio i desetljeća dugo peljao.

Maša prilikom jubileja 80 ljet kantor, Štefan Kočiš na orgula
ORF

Kulturni djelač i kronist Karl Knor 60 ljet star – Novogorac i direktor osnovne škole Nova Gora, Karl Knor svečuje svoj 60. rodjendan. Strastven hobi povjesničar je u zadnji desetljeći napisao nekolike kronike sela kot i velik broj dičjih knjig.

Karl Knor
ORF

Medjunarodna klapska djelaonica – U Velikom Petarštofu su u okviru Erasmus-plus-projekta održali medjunarodnu djelaonicu klapskoga jačenja. Sudioniki su bili uglavnom peljačice i peljači različnih gradišćanskohrvatskih klapov, ali i klapov iz Hrvatske i Slovenije, ki skupa isto djelaju na priručniku za klapsko jačenje.

Klapska djelaonica u Velikom Petarštofu
ORF

Serija o dugotrajnosti s Anitom Malli – U zadnji desetljeći smo se naučili da meso nije ča posebnoga, nego svakidanji jiliš. Naši stari starji su meso jili samo na nedilje i svetke. U pogledu na dugotrajnost je rekla ORF referentica za dugotrajnost, Anita Malli, bi bilo bolje ako se hranimo kot naši preoci. Jer produkcija mesa u sadašnjoj količini nije dobra za okoliš ni za naše zdravlje.

Meso u vitrini
ORF

Bal katoličanske mladine u Pinkovcu – Katoličanska mladina Pinkovac je po šesti ljeti subotu opet priredila bal pod geslom „Noć kot iz filma“. Bal je bio u dvorani za priredbe u Pinkovcu, pokidob u selu već nije krčme. Dvorana za priredbe je bila do zadnjega mjesta rasprodana.

Bal katoličanske mladine Pinkovac
ORF

Zadnje emisije:

Dobar dan Hrvati, 5.2.2023.

Dičji bal u maska u Beču, plani novoga Stana narodnih grup, Jezični tečaj u Vincjetu, prednosti dvojezičnoga podučavanja, serija o dugotrajnosti s Anitom Malli, vježbe za pamet i tamburaška maša u Štikapronu.

Dobar dan Hrvati, 29.1.2023.

Štefan Kokošić je svečevao 70. rodjendan, manjkanje vračtva ostaje problem, serija o dugotrajnosti s Anitom Malli, dvi ljeta po potresu u Hrvatskoj, tenisač David Pichler u portretu i 76. Hrvatski bal u Beču