Signation
ORF
ORF
televizija

Televizija

ORF svaku nedilju producira novo izdanje TV-magazina na hrvatskom jeziku. Ovde si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati, 19.1.2020.

Kulinarijum Novoga Sela, 18. bal u Velikom Borištofu „Madame Kuga“, razgovor s novim hrvatskim veleposlanikom Danielom Glunčićem, umro pjesnik i novinar Andi Novoszel i praizvedba latinske maše u Filežu.

Dobar dan Hrvati, 12.1.2020.

Tri kralji na putu u Stinjaki, telefonska aplikacija za Kruh Nebeski, prisega nove savezne vlade, spomenljeto Nikole Zrinskija, koncert Basbaritenorov, hrvatska kazališna predstava u Slovačkoj i Hrvatski bal u Trajštofu.

Dobar dan Hrvati, 5.1.2020.

Kazališne produkcije u Klimpuhu i u Filežu, nova vlada, razgovor s Nikijem Berlakovićem o vladinom programu za narodne grupe i freske u crikvi Novoga Sela.

Dobar dan Hrvati, 29.12.2019.

Božićni koncert u Prisiki i retrospektiva o znameniti zbivanji na sektoru politike, kulture i crikve u 2019. ljetu.

„Dobar dan Hrvati“ 26.1.2020.

  • nedilju, 26. januara u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće
  • pandiljak, 27. januara u 2.30 (VPS 2.30), ORF 2
  • pandiljak, 27. januara u 9.00 (VPS 9.00) u ORF III

Teme emisije su: Foto izložba Manfreda Eisznera i prijateljev u Cogrštofu, Bicikl umjesto auta za čuvanje klime, Centar za istraživanje muzike manjin i 73. Hrvatski bal u Beču.

Foto izložba Manfreda Eisznera i prijateljev

U općinskom stanu Cogrštofa su otvorili foto izložbu Cogrštofca Manfreda Eisznera. Prilikom 77. rodjendana su dugoljetni prijatelji hobifotografa organizirali izložbu s naslovom „Puti“, u koj se kažu pretežno Eisznerova djela, ali i slike kotrigov foto kruga „Otvorena blenda“ iz Željezna.

Bicikl umjesto auta za čuvanje klime

Kako čuvati okolišni svit i našu klimu je tema ka je pred svim med mladimi jako aktualna. Vulkaprodrštofac Kristijan Pavičić si je premislio kako on more doprinesti tomu da naš planet bude još duglje egzistirao u današnjem obliku. Pred trimi ljeti se je 34-ljetni odlučio da će se voziti svaki dan biciklom u 35 kilometrov odaljeni posao. Zvana toga pazi na to, da troši čim manje plastika, je općenito smanjio svoj konzum i se hrani vegetarijanski.

Centar za istraživanje muzike manjin u Beču

Na sveučilišću za muziku i dramsku umjetnost u Beču su nedavno otvorili novi centar za istraživanje muzike manjin. Ovo je prvi centar širom svita, ki se bavi s ovom temom. U centru su zastupane i teme gradišćanskih Hrvatov. S njimi se bavi i mladi znanstvenik iz Gradišća.

73. Hrvatski bal u Beču

U Parkhotelu Schönbrunn u Beču je subotu bio 73. Hrvatski bal. Ov put je stao pod geslom „Crossover – Na poprik“, da bi naglasili šarolikost i povezivanju narodov. Došlo je opet prik 1.000 gostov, med njimi i ministar za financije Gernot Blümel i novi veleposlanik Hrvatske, Daniel Glunčić.