Logo Dobar dan Hrvati DDH
ORF
ORF
televizija

Televizija

ORF svaku nedilju producira novo izdanje TV-magazina na hrvatskom jeziku. Ovde si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati, 7.3.2021.

Akcija biškupije „Krov za Hrvatsku“, nova svakidašnjica na škola zbog korone, Hanzi Nabinger restaurira stare fotografije, žene pri ognjobranci, kriza u fitness-branši i shodišće k Putujućoj Celjanskoj Mariji u Celindof.

Dobar dan Hrvati, 28.2.2021.

pjevačica Kristijana Ujkica crta, HKD ima novoga poslovodećega tajnika, serija „100 ljet Gradišće“, sve manje žitka u centru sela kot i 30. smrtni dan Metre Karalla

Dobar dan Hrvati, 21.2.2021.

Pedagogica za biljke Angelika Ambruš, testiranje na koronavirus u općina, predaja donacije za bolnicu Sisak, 25 ljet „Pomoć direktno“ za Burkinu Faso, dvojezični ulični natpisi za Uzlop, sabiranje smetlja uz cestu, umjetnica Monika Trimmel-Roženić i jačka za bigunce u logoru Moria.

Dobar dan Hrvati, 14.2.2021.

Groflji iz Gerištofa, slikar Erich Novoszel u lockdownu, Mirko Sinovac 50 ljet kod Tamburice Uzlop, knjiga o Bruji i stari mesopusni običaj iz Nove Gore.

„Dobar dan Hrvati“ 7. marca 2021.

  • nedilju, 7. marca u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće
  • pandiljak, 8. marca u 4.40 (VPS 4.40), ORF 2
  • pandiljak, 8. marca u 8.20 (VPS 8.30) u ORF III

Uz drugo morete viditi slijedeće teme: Akcija biškupije „Krov za Hrvatsku“, nova svakidašnjica na škola zbog korone, 100 ljet Gradišće: hobifotograf Hanzi Nabinger restaurirao stare fotografije, žene pri ognjobranci – prilikom Dana žen, kriza u fitnessbranši i shodišće Putujućoj Mariji u Celindof.

Pomoćna akcija: „Krov za Hrvatsku“

Biškup Egidije Živković je pokrenuo pomoćnu akciju u korist familijam u Hrvatskoj, ke su zbog zemljotresa zgubili svoja stanja i sve svoje imanje. Gradišćanski poduzetniki i firme ćedu u dojdući miseci u kooperaciji s poduzetniki iz Hrvatske skupa graditi stane od driva, ke ćedu staviti žrtvam potresa na raspolaganje.

Medjunarodni dan žen: Žene pri ognjobranci

Prilikom Medjunarodnoga dana žen ćemo pokazati portret Manuele Ferčak iz Dolnje Pulje. Ona je koncem februara odibrana za zamjenicu komandanta dolnjopuljanskih ognjobrancev. U ovoj funkciji je ona jedna od prvih žen u kotaru Gornja Pulja.

Nova svakidašnjica na škola zbog korone

Od 15. februara početo pohadjaju dica u Gradišću opet škole. Podiljeno u grupe i uz obrambene mjere – to znači maske i testiranje – je opet moguće podučavanje u prezenciji. Školari i učitelji su se morali naučiti na novu situaciju, u koj je opet moguće i hrvatsko podučavanje kot pred koronom.

Kriza u branši za fitness

Kot izgleda ćedu se mjere protiv pandemije samo polako ublažiti. Fitnessbranša na primjer uopće još nima nikakovu perspektivu. Misece dugo zatvaranje ugrožava egzistenciju a neki centri stoju jur pred konkurzom. Pogledali smo si situaciju u fitnesscentru Powergym u Željeznu.

100 ljet Gradišće: hobifotograf Hanzi Nabinger

Stoveti rodjendan Gradišća u ovom ljetu zbog pandemije koronavirusa ne moremo svečevati u predvidjenom opsegu. Ipak se različne institucije kot i mnogi privatniki intenzivno bavu obljetnicom, tako i hobi-fotograf Hanzi Nabinger iz Vulkaprodrštofa. On je sabrao i restaurirao nekoliko seoskih fotografijov iz 1921. ljeta.

Shodišće k Putujućoj Celjanskoj Mariji u Celindof

Fara Celindof je pandiljak primila prvu grupu hodočasnikov u ovom ljetu, ki su pohodili Putujuću Celjansku Mariju u celindofskoj crikvi. Oko 25 ljudi je došlo piše iz Cindrofa, Svete Margarete i Klimpuha.