Signation
ORF
ORF
televizija

Televizija

ORF svaku nedilju producira novo izdanje TV-magazina na hrvatskom jeziku. Ovde si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati, 13.9.2020

Vizije prominentnih glav u Halbturnu, pogledi u selo: Gornji Četar, Iz našega arhiva: 25 ljet Dvojezična gimnazija Borta i EU-art-network u Uzlopu

Dobar dan Hrvati, 6.9.2020.

Štikapronci hodočastu u Celje, pogledi u selo: Čemba, nadzornica za manjinsko školstvo u Gradišću Karin Vukman-Artner o početku školskoga ljeta za vrime korone i oproštaj farnika Tome Krojera u Klimpuhu

Dobar dan Hrvati, 30.8.2020.

Arhitektonski stil brutalizam u Gradišću, Martin Ivančić je 70 ljet star i pogled u selo Bajngrob

Dobar dan Hrvati, 23.8.2020.

Izložba dvih umjetnikov u Gerištofu, biškupija Željezno svečuje 60. jubilej, pogled u Bijelo Selo, revija nošnjov u Undi i mlade jahačice u Filežu i Mjenovu

„Dobar dan Hrvati“ 20. septembra 2020.

  • nedilju, 20. septembra u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće
  • pandiljak, 21. septembra u 4.45 (VPS 4.45), ORF 2
  • pandiljak, 21. septembra u 9.00 (VPS 9.00) u ORF III

Teme emisije su: Kiritof na Križevu u Pajngrtu, oživljen seoski centar Štikaprona, praktikanti digitaliziraju podatke HKD-a, 20 ljet stan kulture Infeld u Halbturnu i prinos „Iz našega arhiva“: Dan mladine 1995. u Petrovom Selu

Križeva u Pajngrtu

U Pajngrtu su nedavno svečevali kloštarski kiritof na Križevu na mjestu pred pustim kloštrom izvan sela. Mjesni farnik Jonči Karall je za ovu priliku pozvao kot glavnoga celebranta maše Franja Grozaja, ki ljetos svečuje svoju zlatu mašu.

Oživljen seoski centar Štikaprona

Dokle se druga sela boru da bi opet oživila seoske centre, se Štikapronci jur družu nasred sela. U velikoj zgradi u koj su prije bili supermarketi, sada štikapronska obitelj Wirth jur sedam ljet dugo nudi regionalne špecijalitete. „Mama kocht“ se zove mali restoran za ručenje i objed uz koga peljaju i malu lodnu, u koj nudu hranu i špecijalitete iz okolice.

Praktikanti digitaliziraju podatke HKD-a

U uredu Hrvatskoga kulturnoga društva u Željeznu su od početka augusta zaposleni dva praktikanti. Školari Više tehničke škole HTL Rennweg u Beču se skrbu za različne projekte, kimi se HKD kani prezentirati u digitalnom svitu. Do novembra dva školari katalogiziraju knjige, djelaju na aplikacija za mobilne telefone i pripravljaju prvo E-Book izdanje društva.

20 ljet stan kulture Infeld u Halbturnu

Stan Kulture Infeld u Halbturnu svečuje ljetos 20. obljetnicu postojanja. Protulićnu izložbu su zbog lockdowna u marcu po jednom tajednu morali zatvoriti. Ali od julija je ona opet otvorena. U ovom jubilarnom ljetu kažu djela umjetnika Kurta Kramera, s kim je obitelj Infeld bila i prijateljski povezana.

Iz našega arhiva: Dan mladine 1995. u Petrovom Selu

Početak septembra je za gradišćanskohrvatsku mladinu zapravo svenek rezerviran za Dan mladine. Ljetos su feštu, ka je bila predvidjena projdući vikend u Velikom Borištofu, zbog korone otpovidali. Da se ne tribamo potpuno odreći jedinstvene atmosfere ove tradicionalne priredbe, ćemo vam u slijedećem pokazati utiske Dana mladine, ki je održan pred 25-imi ljeti u Petrovom Selu.