Signation
ORF
ORF
televizija

Televizija

ORF svaku nedilju producira novo izdanje TV-magazina na hrvatskom jeziku. Ovde si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati, 13.10.2019.

Recept od srne, 90 ljet Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću, 40 ljet Hrvatska sekcija dijeceze Željezno, amaterski funker Domnanović i 20 ljet Tamburica Nova Gora.

Dobar dan Hrvati, 6.10.2019.

20 ljet mladina Filež, demonstracija za čuvanje klime u Gornjoj Pulji, škola Klimpuh je priredila kompost-parti, Ana Šoretić je predstavila novu knjigu i gala „Gradišće prez granic“ u Šopronu.

Dobar dan Hrvati, 29.9.2019.

Ulična fešta i 25 ljet Hrvatski centar u Beču, Dan prez auta u Vulkaprodrštofu, jezični parkur za dicu osnovnih škol, borištofska gošćina i izložba dvih umjetnikov u Kugi i 50 ljet muzička grupa Melodia.

Dobar dan Hrvati, 22.9.2019.

Buhinji sajam u Mjenovu, „susjedska pomoć PLUS“ Vorištan, moljanje na cesti u Novoj Gori, vošćano platno pčelarov Vukić, novi interaktivni muzej u Koljnofu, dva jubileji Romov u Borti i 15. gulašparti u Devinskom Novom Selu.

„Dobar dan Hrvati“ 20.10.2019.

  • nedilju, 20. oktobra u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće
  • pandiljak, 21. oktobra u 4.50 (VPS 4.50), ORF 2
  • utorak, 22. oktobra u 9.00 (VPS 9.00) u ORF III

Teme emisije su: 8. festival Klapov u Kugi u Velikom Borištofu, portret ženskoga zbora „Te ke se prtu“, rezultati izborov u općinski tanač i hrvatske samouprave u Ugarskoj, Hrvatski rok-pop festival u Frakanavi i koncert Pax et bonum u dvorani Vatroslava Lisinskoga u Zagrebu.

8. festival Klapov u Kugi u Velikom Borištofu

U okviru svečevanja 90. obljetnice utemeljenja Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću je HKD pozvao na 8. festival Klapov. Nastupilo je sedam sastavov iz Gradišća, Ugarske, Slovačke i Štajerske. Ženska klapa iz sel na Poljanci, klapa „Evo nas“ je imala premijerni nastup. Kot vrhunac je gostovala Klapa Rišpet iz Splita u Kugi.

Rezultati izborov u općinski tanač i hrvatske samouprave

Pri izbori za načelnike i u općinski tanač u Ugarskoj su Bizonja, Vedešin, Prisika i Gornji Čatar dostali nove načelnike. Ostali načelniki u gradišćanskohrvatski seli su ostali isti. U pogledu na izbore u Državnu hrvatsku samoupravu su Gradišćanski Hrvati kandidirali na listi „Društvo Hrvati“. Ova lista je dostala osam od svega skupa 31 mandata. Ostale mandate ćedu zauzeti kandidati Saveza Hrvatov u Ugarskoj.

Portret ženskoga zbora „One, ke se prtu“

„Te ke se prtu“. To je ime ženskoga zbora ki se je pred 16 ljeti formirao u Pajngrtu. Dandanas kreativni zbor oblikuje mnoge fešte u selu. 11 jačkaric redovito nastupa pri piri, krstitka i rodjendani.

Koncert Pax et bonum u Zagrebu za dicu u Vukovaru

Medjunarodni zbor Gradišćanskih Hrvatov iz Austrije, Ugarske i Slovačke „Pax et bonum“ pod peljanjem Ive Šeparovića je nedilju navečer u Zagrebu dao dobrotvorni koncert za dicu Vukovara. U velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga su nastupili i brojni gosti kot Zorica Kondža, Jasna Zlokić, Tereza Kesovija, Zrinka Posavec i Matko Jelavić.

Rok-pop festival u Frakanavi

U Frakanavi je projdući petak bio Hrvatski rok i pop festival. U Miloradićevoj dvorani nastupili su tamburaški band Gazde iz Markuševca, ki redovito nastupa u Gradišću, i kot vrhunac večera grupa Vigor. Ov pop band iz Osijeka je tim po prvi put koncertirao u Gradišću.