Signation
ORF
ORF
televizija

Televizija

ORF svaku nedilju producira novo izdanje TV-magazina na hrvatskom jeziku. Ovde si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati, 18.8.2019.

Teme emisije su: Bigunci u Koljnofu 1989. ljeta, 4. Dan lepnja i renovice kot i sela u Prisiki, skupna čuvarnica Nova Gora i Pinkovac, 100-ljetna Roza Domnanić svečuje 100. rodjendan kot i prinos u spominak Radoslava Katičića.

Dobar dan Hrvati, 11.8.2019.

Porciunkula u Novom Gradu, 1. zbirka pjesam Marije Fülöp Huljev, staklene floše obljubljenije, hrvatski tenor Duje se študira u Beču i rastok Robica u Štikapronu.

Dobar dan Hrvati, 4.8.2019.

Folklorni tabor u Koljnofu, posvećenje novih zvonov u Štikapronu, tamburaški večer u Čelajevom malinu s Tamburicom Vorištan, prezentacija mape za čuvarničarke i portret vrhovnoga kuhara Maxa Stiegla

DObar dan Hrvati, 28.7.2019.

Teme emisije su: Kuga4kids s robotikom i tancanjem, jubilej Društva za polipšanje sela u Mjenovu, 25 ljet galerija Trudica, lip vrt obitelji Balasković iz Čajte, Tamburica uz oganj u Pinkovcu i vegetarijanski rastok u Dolnjoj Pulji.

„Dobar dan Hrvati“ 25.8.2019.

  • nedilju, 25. augusta u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće
  • pandiljak, 26. augusta u 5.10 (VPS 4.30), ORF 2
  • utorak, 27. augusta u 9.00 (VPS 9.00) u ORF III

Teme emisije su: Dvojezični ulični natpisi u Novom Selu, prvi Open Air festival na tvrdjavi u Landžeru, hodočasniki na putu u Celje kot i utakmica med Cindrofom i Klimpuhom i novo nogometno igrališće u Cindrofu.

Dvojezični natpisi ulic u Novom Selu

Općinski tanač Novoga Sela je pred dvimi ljeti jednoglasno zaključio da će selo dostati dvojezične natpise ulic, do realizacije je došlo ljetos. Subotu su pri svetačnoj priredbi otkrili i blagoslovili prvi hrvatski natpis “Trg Marije Mladošević". Uz postojećim nimškim tablam ćedu ostale ulične natpise na hrvatskom jeziku montirati u dojdući tajedni.

1. Open air na tvrdjavi u Landžeru

Pod geslom „jačke, zbori i solisti“ je društvo za očuvanje tvrdjave u Landžeru nedavno pozvalo na prvi koncert pod vedrim nebom u tvrdjavi. Sudjelivalo je deset različnih sastavov i solistov, zvećega iz gornjopuljanskoga kotara. Pri tom su prezentirali različne muzičke stile i kulturno dobro. Pri ovom koncertu su prezentirali i muziku gradišćanskih Hrvatov i gradišćanksih Ugrov.

Hodočasniki na putu u Celje

Kot i svako ljeto se u zadnjem tajednu u augustu otpravu hodočasnikiiz svih krajev Gradišće piše u Celje, kade je od petka do nedilje tradicijonalno hrvatsko shodišće. Prve grupe su krenule pandiljak na primjer iz Pinkovca i Čembe. U toku tajedna će ih biti sve već. Mi smo pratili putnike jedan kusić na njevom putu.

Novo nogometno igrališće i utakmica u Cindrofu

Projdući vikend je bila utakmica med Cindrofom i Klimpuhom u Cindrofu ku je pohodili oko 1.000 ljudi. Posvetili su i potpuno saniran nogometni areal. U zato su i prezentirali novu tribinu za publiku.