Jačkari u jački za Moriu
ORF
ORF
Pomoćni projekt

Jačka za bigunce u logoru Moria

Gradišćanski muzičari i jačkari, med njimi i jačkar Dubravko Laco, jaču za bigunce u logoru Moria u Grčkoj. Nimšku jačku „Teil der Welt/Dio svita“ je napisala Vulkaprodrštofka Katrin Kaiser. Upozoriti kanu na situaciju biguncev i pobirati za nje milodare.

Poticaj za pomoćnu akciju su joj dale slike iz nekadašnjega logora biguncev u Moriji u Grčkoj, je rekla Kati Kaiser. Ona je napisala jačku i pitala njoj poznate muzičare i jačkare, jeli kanu sudjelivati pri ovom projektu. Cijeli red muzičarov se je pridružio ovoj akciji, se veseli Kati Kaiser.

Katharina Kaiser
ORF
Kati Kaiser je napisala jačku " Teil der Welt/Dio svita"
Dica u logoru Moria
ORF
Snimke iz logora Moria su bile poticaj za pomoćni projekt

Mogućnost za podupiranje akcije
Karawane der Menschlichkeit
IBAN: AT14 3302 7000 0002 3408
Flüchtlingshilfe Doro Blancke
doroblancke.at​
IBAN: AT93 3842 0000 0002 7516
paypal.me/helfedorohelfen

Prinos o snimanju jačke „Dio svita“ i o pomoćnoj akciji za bigunce u Grčkoj morete viditi u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati, nedilju 21. februara u pol drugoj otpodne na programu ORF2 Gradišće.