DVD „Hanna i Käthe“ KUGA
ORF
ORF
Politika

Predstavljen DVD „Hanna i Käthe“ u Kugi

U Kugi u Velikom Borištofu su petak prezentirali DVD dvojezične produkcije s naslovom „Hanna i Käthe“. To je dramaturgična kolaža s muzikom, filmom i čitanjem o žitku Hanne Sturm i Katharine Sasso, dvih žen u borbi protiv fašizma i nacionalsocijalizma.

DVD „Hanna i Käthe“ KUGA
ORF
U Kugi u Velikom Borištofu su predstavili DVD o žitku Hanne Sturm i Katharine Sasso.

Performans, koga su napisali Peter Wagner i Joško Vlašić, su na pozornici bili predstavili pred dvimi ljeti u okviru spomenljeta 100 ljet Republika Austrija.

Prvo istraživanje o žrtva fašizma jur 1988. ljeta

Ideja za ov projekt se je rodila jur 1988. ljeta prilikom 50. obljetnice priključka Austrije Nimškomu Rajhu, kad su u Kugi priredili izložbu o onom času, je rekao Joško Vlašić. Onda su se počeli baviti s povješću Gradišćanskih Hrvatov.

Izvidili su na primjer da je u Velikom Borištofu živila židovska obitelj, ka je morala pobignuti u Izrael i da je bilo i žrtav fašizma. Ali im se već nije ugodalo točnije istraživati povijest i zeti rezultate u ondašnju izložbu. Franjo Bauer, član Kuge, je bio ončas snimio razgovor s Hannom Sturm.

DVD „Hanna i Käthe“ KUGA
ORF
Peter Wagner je sidio pri prezentaciji DVD-a u publiki Kuge.
Joško Vlašić
ORF
Joško Vlašić je skupa Petrom Wagnerom napisao dramaturgičnu kolažu o Hanni Sturm i Katharinni Sasso.

2018. se je KUGA opet bavila otporom protiv fašizma

Pred dvimi ljeti se je KUGA prilikom spomenljeta 100 ljet Republika Austrija opet bavili s temom i je kanili pokazati, da je bilo ljudi, ki su se aktivno branili i borili protiv fašizma. Klimpuška Hanna Sturm i Šuševka Käthe Sasso su se bile upoznale u koncentracionom logoru Ravensbrück.

Joško Vlašić je gizdav na ove dvi žene, ke su se borile protiv fašizma, za slobodu Austrije, za prava djelačev, za ljudska prava i protiv dičjega djela. Zapravo su ove hrabre žene peldodavne za nas i za nastajanje Druge Republike Austrije, tako Joško Vlašić. A sada je žitak dvih Hrvatic dokumentiran na DVD-u, se veseli Joško Vlašić.

DVD „Hanna i Käthe“ se more kupiti u Kugi u Velikom Borištofu.

DVD „Hanna i Käthe“ KUGA
ORF
Klimpuška Hana se je bila angažirala u djelačkom gibanju i je zbog toga došla u koncentracioni logor Ravensbrück.

Hanna Sturm se je angažirala u djelačkom gibanju

Rodjena Klimpuška Hanna Sturm je bila angažirana u djelačkom gibanju, a nacionalsocijalisti su ju uhapsili i otprimili u koncentracioni logor u Ravensbrück.

Svoje doživljaje je predjelala u knjigi „Životni put jedne djelačice – iz Gradišća u Ravensbrück“, ka je izašala 1982. ljeta. Audio snimke s njom su predjelali u dvojezičnoj produkciji „Hanna i Käthe“. Hanna Sturm je umrla 1984. ljeta.

DVD „Hanna i Käthe“ KUGA
ORF
Katharina Sasso je preživila Gestapo-zatvore u Beču i koncentracioni logor u Ravensbrücku.

Katharina Sasso je jur kot 15-ljetna bila u otporu

Katharina Sasso, rodjena Smudić, ima korijene u Šuševu, sliši med zadnje žive svidoke otpora protiv NS-režima u Austriji. Katharina Sasso se je jur kot 15-ljetna borila u otpornoj grupi Gustava Adolfa Neustadtla protiv fašizma i je preživila Gestapo-zatvore u Beču i koncentracioni logor u Ravensbrücku.

Pred četirimi ljeti je dobila časnu titulu profesor.

A pred dvimi ljeti su u Beču otkrili spomen tablu političkim protivnikom nacionalsocijalističkoga režima od 1938. do 1945. ljeta. Na njoj je u ime svih žrtav zabilježen i kratak životopis Katharine Sasso.

94-ljetna Katharina Sasso živi u Winzendorfu kod Beča.

Werner Kogler
ORF
Werner Kogler, vicekancelar i savezni ministar za kulturu, je isto pohodio prezentaciju DVD-a u Kugi. Uza njega je Koruška Slovenka Olga Voglauer, ka je poslanica u Nacionalno vijeće (Zeleni).

I vicekancelar Werner Kogler med gosti prezentacije

Pri prezentaciji je petak uz zemaljske i komunalne političare bio nazoči vicekancelar i savezni ministar za kulturu Werner Kogler (Zeleni).

On je hvalio zvanarednu produkciju Kuge i istaknuo važnost dvih Gradišćanskih Hrvatic za nastajanje Druge Republike Austrije. Došao je na poziv Kuge ali i da pokaže narodnim grupam da su važan dio u zemlji, je rekao vicekancelar Werner Kogler.

DVD „Hanna i Käthe“ KUGA
ORF
Marco Blascetta i Justin Kodnar su muzički oblikovali priredbu u Kugi.