Heilige Messe Ägidius Zsifkovics
ORF
ORF
vjera

10 ljet biškup Egidije Živković

Pred desetimi ljeti, 25. septembra 2010. ljeta je Egidije Živković iz Stinjačkoga Vrha posvećen za tretoga biškupa dijeceze Željezno. Tom prilikom je u stolnoj crikvi u Željeznu bila krizmena maša, pri koj su brojni duhovniki i dijakoni primili takozvani admissio, ada svetačni nalog za izvršavanje duhovničkoga posla.

Egidije Živković je rodjen 16. aprila 1963. ljeta u Novom Gradu. Majka Gertruda je iz Stinjakov a otac Egidije, ki je umro 2009. ljeta, iz Stinjačkoga Vrha, kade obitelj i stanuje. Biškup Živković ima jednu sestru. Egidija Živkovića su 29. junija 1987. ljeta u Željeznu zaredili za duhovnika.

Heilige Messe Ägidius Zsifkovics
ORF
Treti biškup Željezna, Egidije Živković

Brojne vrhovne funkcije

Od 1987. do 1988. ljeta je tajnik ondašnjega biškupa Štefana Laszla a od 1992. do 1999. ljeta kancelar ordinarijata, potom nastane generalni tajnik Biškupske konferencije. 16 ljet dugo, i to od 1994. ljeta je Živković farnik Vulkaprodrštofa i dvoja ljeta dugo peljač Hrvatske sekcije i uredničtva Glasnika.

Treti biškup dijeceze Željezno Egidije Živković je ljetos 28. junija utemeljio novi hrvatski dekanat Trajštof. U njem je uključeno 12 hrvatskih far u tri pastoralni prostori. U hrvatskom dekanatu Veliki Borištof momentano službuju samo dva farniki. Onde je 2014. ljeta zbog personalnih promjenov došlo do protestov i demonstracijov.

U dijecezanskom muzeju u Željeznu kažu prilikom 60. obljetnice biškupije jubilarnu izložbu. U njoj predstavljaju i sve tri dosadašnje biškupe dijeceze Željezno, to su Trajštofac Štefan Laszlo, Pavao Iby iz Rajnofa i opet Gradišćanski Hrvat Egidije Živković.

Heilige Messe Ägidius Zsifkovics
ORF
Biškup Egidije Živković pri jubilarnoj maši u stolnoj crikvi u Željeznu

Link: