Biškup komentirao slučaj Borištof

Prilikom svetka Svih svetih i Goda Mrtvih je biškup dijeceze Željezno, Egidije Živković bilancirao djelovanje krez cijelo crikveno ljeto. Uz drugo je komentirao po prvi put pred kamerom dogodjaje u fari Veliki Borištof i dao savjete za današnji svetak Svih svetih i Mrtvih god.

Sakramentom svetoga krsta i bermanja su kršćani pozvani da peljaju žitak kot sveci i da ove vridnosti drugim dalje daju. Ovo preporučuje biškup dijeceze Željezno biškup Egidije Živković vjernikom prilikom današnjega svetka Svih svetih. Za zutrašnji Mrtvih god on preporučuje da se premišljava o smislu i o cilji života.

Provincijal u Sarajevu je odlučio

Zvana toga se je biškup Živković pred kamerom po prvi put izrazio o dogodjaji u fari Veliki Borištof. Potvrdio je, da je provincijal u Sarajevu najzad povukao fra Ivana Jelića, zbog čega je zbusnuo zblud med vjerniki, ki traje jur od početka februara ovoga ljeta.

Pred kratkim da je predao provincijal Egidiju Živkoviću pismo, u kom se oprošćava za škodu, ka je prouzrokovana dijecezi, biškupu i vjernikom. Razgovor s biškupom Egidijem Živkovićem morete čuti i viditi u emisiji Burgenland heute u 19.00 na ORF 2 Gradišće.