leeb produkcija bio jaja kokoš
ORF
ORF
seljačtvo

Dost jaj pred Vazmi

U Gradišću je opskrba jaji i u krizi zbog koronavirusa sada pred Vazmi dobro osigurana. U Gradišću je oko 50 poduzeć, ka produciraju kokošinja jaja. Seljački dvor Leeb u Pajngrtu producira jur od 2003. ljeta jaja po biološki kriteriji.

Na farmi zvana sela, ku sada jur nekoliko ljet pelja Karl Leeb junior, držu na prostranoj sinokoši i u moderno opremljeni hala 18.000 kokoš. Situacija ovde je i u času borbe protiv koronavirusa prilično mirna, je rekao Karl Leeb senior-šef seljačkoga dvora.

Karl Leeb senior produkcija bio jaja kokoš
ORF
Seljak Karl Leeb u Pajngrtu drži kokoše na velikom arealu izvan Pajngrta.

Situacija se je normalizirala

Na početku pandemije koronavirusa su ljudi iz straha kupovali jako čuda jaj, je rekao Leeb. Sada da se je situacija normalizirala. Ipak opaža da privatniki kupuju već jaj, ar su ljudi doma i tim se već kuha. U domaćinstvi se polag Leebovoga mišljenja već korišćavaju biološka jaja, nego u gastronomiji, tako da njegovo poduzeće ne trpi pod tim, da su restorani i hoteli zatvoreni, je rekao Leeb. Za vrime Vazam je pravoda opet potražnja za jaji viša, je rekao Leeb. On opaža da i ljetos opet prodaju u ovu dob već jaj nego obično.

Okolnosti na seljačkom dvoru Karla Leeba u Pajngrtu nisu morali minjati. Oni da jur svenek držu visok higijenski standard, tako da imaju poseban tepih na kom moraju desinficirati cipele, prije nego ulazu u halu s kokošami. Tako se prepriči, da betege doprimu u štalu, je rekao Karl Leeb.

leeb produkcija bio jaja kokoš
ORF
Kokoše na seljačkom dvoru Karla Leeba u Pajngrtu se moru vani pasti, ali i biti i nutri u hali.
leeb produkcija bio jaja kokoš
ORF

Gospodarstvena situacija seljačkoga poduzeća Leeb u Pajngrtu kot i drugih poduzeć u Gradišću je bila tema u prošlom izdanju televizijski emisije Dobar dan Hrvati od 5. aprila 2020. ljeta.

Produciraju 15.000 bio-jaj na dan

Na seljačkom dvoru kokoše zležu 15.000 jaj na dan. Veliki dio od toga prodaju tršcu, ki pak dalje prodaje jaja supermarketom u Austriji i Švicarskoj, razlaže Leeb. Na domaćem dvoru imaju ljudi mogućnost u samoposlugi kupiti jaja. Ovako da ih prodaju oko 200 na dan. Za jedno bio-jaje u samoposlugi se plaća 30 centov.

leeb produkcija bio jaja
ORF
Najveć jaj prodavaju u supermarketi.
leeb produkcija bio jaja kokoš
ORF
Ali ljudi moru u samoposlugi kupiti bio-jaja.