Tomáš Czernin v Dráťáku, redaktorky Tereza Chaloupková, Hana Herdová
orf | pavla rašnerová
ORF Volksgruppen
Rádio Dráťák Magazín

Senátor Tomáš Czernin | Obhájce krajanů v zahraničí

„Za krajany cestuji hodně a samozřejmě k Vídni mám blízko, protože jsem tu i dva roky žil. Můj dědeček s babičkou emigrovali do Vídně v roce 1964, takže i za komunistů jsem měl možnost je navštěvovat. Vídeň považuji za druhý domov. Mám tady velké množství příbuzných i přátel,“ vypráví pro Rádio Dráťák jeho dnešní host senátor Tomáš Czernin.

Rádio Dráťák Magazín

4.7.2022 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Dnešní host Rádia Dráťák se zasazuje o krajanské záležitosti možná o něco usilovněji než kdo jiný, protože pocit změn domovů je mu osobně a jeho předkům velice známý.

Především historické události v tehdejším Československu a osud jeho rodiny jej neustále posilují v myšlence, že o naši svobodu musíme pečovat.

Redakce Rádia Dráťák se s Tomášem Czerninem setkala koncem roku 2019 na půdě Vídeňské diplomatické akademie. Nedávno to byla Slovanská beseda, kam předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí zavítal. Vídeňské svobodné listy jej pozvaly na moderovanou besedu z řady „Na kus řeči“, kterou před několika lety vymyslela jejich dnes již bývalá šéfredaktorka Hana Herdová.

České & Slovenské Ozveny | 12.6.2022 | Hana Herdová gibt Posten ab | ORF-TVthek

Pozvání na nedávnou besedu přijal Evropan s českým srdcem – senátor, potomek šlechtického rodu a lesník Tomáš Czernin. Vypráví, jak sám krajanem několik měsíců byl. Srpen 1968 jej jako šestiletého zastihl v Horních Rakousech.

Ještě než se ale šel pozdravit s vídeňskými Čechy, položila jsem mu pro naše vysílání několik otázek. Co se týče krajanských záležitostí, aktuálním tématem je možnost korespondenční volby občanů České republiky pobývajících v zahraničí.

Krajany v zahraničí vidí jako odvážné a vzdělané lidi, jako ambasadory, kteří za hranicemi šíří dobré jméno České republiky. Aktuálně Tomáš Czernin bojuje za to, aby volit mohl úplně každý.

Nedílnou součást života Tomáše Czernina tvoří také jeho rodové hospodářství v Dymokurech, o které se s láskou a zanícením stará.

Tomáš Czernin v Dráťáku
ORF Volksgruppen
Senátor Tomáš Czernin navštívil vídeňské Čechy ve Slovanské besedě
Tomáš Czernin v Dráťáku, Marjanka
orf | pavla rašnerová
Odpoledne obohatil svým zpěvem a tancem Česko-slovenský folklórní soubor Marjánka

Senator Tomáš Czernin | Vertreter der Landsleute im Ausland

Tomáš Czernin navštívil krajany ve Vídni ještě v polovině května. Moderovanou besedou „Na kus řeči“ se vzácným hostem provázely redaktorky Hana Herdová a Tereza Chaloupková z Vídeňských svobodných listů.

Úvodní zpravodajství a tipy pro Vás připravila redaktorka Dorothea Newerkla. Pořadem Vás bude provázet Pavla Rašnerová.