100 Jahre Burgenland
ORF
Miriam Spring
Rádio Dráťák Magazín

100 let Burgenlandu a jeho národnostních menšin | Richard Basler

„Musíme si všichni uvědomit a hlavně přemýšlet nad tím, jak a co můžeme pro to udělat, aby budoucnost pro národnostní menšiny byla pozitivní, aby se naše děti a děti dětí a tak dále ještě stále cítily jako součást národnostní menšiny, byly na to hrdé a tím pádem nakonec se nejen naučily ten jazyk, ale také ho používaly. Kdo je hrdý na to, kým je, ten to také ukáže, ten se tím netají, ten se nestydí, ten se neschovává,“ symposium ARGE Volksgruppen slavnostně zahájil ekonom, historik a sociolog Richard Basler.

Rádio Dráťák Magazín

15.11.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

To, aby se národnostní menšiny v Rakousku do dalších sta let nejen udržely, ale i nadále mohly vzkvétat, má každý z nás ve vlastních rukou.

Samostatnou spolkovou zemí se Burgenland stal přesně před sto lety. To, jaké národnostní menšiny tam v současnosti žijí, je nám všem známé. S jakými menšinami bychom se na území dnešního Burgenlandu mohli potkat za dalších sto let? Na podobné, ale i další otázky týkající se menšin Rakouska se pokusili odpovědět hosté symposia „100 let Burgenlandu | Kritický pohled do budoucna.“ Akci navštívila a interview s předsedou ARGE Volksgruppen vedla Miriam Spring.

Na začátku dnešního magazínu uslyšíte, jak se jednotlivé národnostní skupiny – Chorvaté, Maďaři a Romové – do Burgenlandu dostaly.

Neprávem opomíjenou skupinou, dříve taktéž sídlící v Burgenlandu, bývali Slováci. Německy mluvící po jistou dobu také patřili k menšině a naopak o Maďarech se jako o minoritě mluvit nedalo.

Jistě se ptáte, jak to bylo s Čechy. Sice taktéž odcházeli do zahraničí, ale Burgenland se stával místem jejich nových domovů spíše ojediněle. Československo každopádně ve formování Burgenlandu svou roli sehrálo. Jakou – i o tom bude dnes večer Richard Basler mluvit.

Richard Basler Symposium 100 Jahre Burgenland
Miriam Spring
Předseda ARGE Volksgruppen Richard Basler

„Myslím si, že se v celém Rakousku za posledních 20 let předsudky odbouraly a tím pádem je i diskriminace menší nebo není už tak viditelná, není už tak intenzivní, což také souvisí s tím, že Česko, Slovensko a Chorvatsko vstoupilo do EU. Jsme Evropané, můžeme volně cestovat a lidé mohou cestovat také do těchto států a tak přijít na to, že tamní lidé jsou stejní jako u nich doma. Taktéž pád komunismu byl důležitý. Dřívější představy v duchu: tam žijí ti lidé, co nesmýšlí demokraticky a mučí lidi, i když podepsali Helsinskou dohodu a nedodržují ji. Nebyla tenkrát možnost kontaktu a s tím později souvisí také změna politiky,“ říká Basler k tématu diskriminace národnostních menšin v Rakousku v novodobé historii.

Území Burgenlandu tak, jak ho známe dnes, většinu svých obyvatel v minulosti ztratilo a to hned několikrát také v důsledku osmanských tažení Evropou. Lidé kteří znovu osidlovali tuto později novou spolkovou zemi se živili především v zemědělství, které je tu významné dodnes.

ARGE Volksgruppen Symposium 100 Jahre Burgenland
Miriam Spring
Zleva: Eva Maria Wohlfarter, Gerhard Baumgartner a Anita Malli

V dnešní nelehké době – kdy asimilace hrozí téměř na každém kroku – je jednou z výzev udržení si vlastního jazyka, kultury a identity, za což bojuje také ARGE Volksgruppen, Vídeňské pracovní společenství pro národnostní otázky.

ARGE Volksgruppen simpozij publika
ARGE Volksgruppen
Symposium ARGE Volksgruppen „100 let Burgenlandu | Kritický pohled do budoucna“ v Chovatském centru ve Schwindgasse

Slováci v Rakúsku | Včera, dnes a zajtra | Rádio Dia:tón | 15.11.2021

Richard Basler | V tradici předchůdců za zajištění budoucnosti národnostních menšin | Rádio Dráťák | 9.8.2021

V tématu 100 let spolkové země Burgenland budeme pokračovat také ve slovenském vysílání Rádio Dia:tón, které začíná ihned po Dráťáku. Kolegyně Miriam Spring dále hovořila s Vladimírem Mlynárem o postavení Slováků a slovenské národnostní menšiny v Rakousku. Od mikrofonu Vás pozdraví Pavla Rašnerová, zpravodajství a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.