Richard Basler novým předsedou ARGE Volksgruppen
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

Richard Basler | V tradici předchůdců za zajištění budoucnosti národnostních menšin

Už jako malého jej prarodiče často brávali do spolku České srdce a právě tam se seznámil s manželi Matalovými. Karl Matala, jeden ze zakládajících členů ARGE Volksgruppen, jej o léta později – konkrétně v listopadu 1999 – pozval na jejich akci. Činnost spolku Richarda Baslera ihned oslovila.

Rádio Dráťák Magazín

9.8.2021 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream |
94,7 MHz pro Vídeň

Hájí zájmy národnostních menšin Rakouska a stará se, aby byla zajištěna jejich budoucnost. Vídeňské pracovní společenství pro národnostní otázky ARGE Volksgruppen napomáhá v porozumění mezi národnostními menšinami a rakouskou majoritní veřejností. V neposlední řadě také komunikuje s politiky.

Pracovní společenství donedávna velice úspěšně vedli Heinz Tichy a později Stefan Pauer. V tradici svých předchůdců chce pokračovat také jeho novopečený předseda – vídeňský Čech, ekonom, historik a sociolog Richard Basler, který byl do funkce zvolen 12. července.

Rodící se myšlenky na založení spolku, který by hájil zájmy všech národnostních menšin

Samotnému založení Pracovního společenství předcházela v roce 1981 jedna velká akce. Šlo o první společnou prezentaci všech národnostních menšin ještě ve staré vídeňské radnici – o symposium Etnické skupiny ve Vídni. Heinz Tichy, Ernö Deák, Feliks Bister a Karl Matala si v té době velmi silně uvědomovali, že zde chybí spolek, který by hájil zájmy všech národnostních menšin a stejně tak je koordinoval.

Z toho důvodu bylo 30. června 1983 založeno Pracovní společenství ARGE Volksgruppen. Podle slov Richarda Baslera – „s cílem soudržnosti jak mezi národnostními menšinami, tak mezi majoritní populací a etnickými menšinami ve Vídni.“

Richard Basler novým předsedou ARGE Volksgruppen
orf | pavla rašnerová
Novopečený předseda ARGE Volksgruppen – vídeňský Čech, ekonom, historik a sociolog Richard Basler ve studiu ORF-Funkhaus Wien

To, že národnostní skupiny Rakouska mají větší vliv i na politiky, když spolupracují, si uvědomovali členové ARGE Volksgruppen hned v začátcích. V průběhu svého působení přišli jak na společné, tak i odlišné problémy, což je dané především jak historicky, tak také teritoriálně.

Za odbourávání předsudků a posilňování vlastní identity

Jako jeden z úspěchů Pracovního společenství vidí jeho nový předseda Richard Basler odbourávání předsudků a lepší povědomí o národnostních menšinách ze strany majoritního obyvatelstva. Důležitost ARGE Volksgruppen cítí Basler také v poslání pomoct snadněji pochopit vlastní identitu a posilňovat ji.

Heinz Tichy | Znalec a přítel národnostních menšin

Jednou z výrazných osobností ARGE Volksgruppen byl bezesporu Heinz Tichy, jurista se specializací na ústavní právo. Spolek vedl podle slov Richarda Baslera velice pozitivně, energicky a především kompetentně. Otázkami týkajícími se národnostních menšin se začal zabývat již koncem 60. let.

arge volksgruppen: otvoreno pismo kancelaru heinz tichy
orf
Heinz Tichy | Jeden ze zakladatelů a bývalý čestný předseda ARGE Volksgruppen

V roce 1984 se stal vedoucím Oddělení pro záležitosti národnostních menšin ve Spolkovém kancléřství. Byl také přítomen u všech jednání, kde se projednávalo, kteří čeští zástupci budou zasedat v poradním sboru.

„V Rakousku nebylo tolik lidí, co by na tak vysoké právnické úrovni mohli hájit zájmy národnostních menšin a zároveň mít o nich takové vědomosti,“ zdůrazňuje Basler. Má ve vzpomínkách také to, jak jej Tichy přátelsky přijal, když právě dopisoval jeden ze svých článků, i když na tom zdravotně už nebyl nejlépe.

Dr. Heinz Tichy, znalec a přítel národnostních menšin zemřel 24. června 2018 ve věku 70 let.

Blížící se oslavy výročí 100 let Burgenland

Vídeňské pracovní společenství pro národnostní otázky na začátek listopadu plánuje symposium k výročí 100 let Burgenland. Diskutovat se bude jak o historickém vývoji a současné situaci jeho národnostních menšin, tak především o budoucnosti.

K tomuto velkému výročí, které spadá na 5. prosince, kdy se Burgenland stal formálně součástí Rakouské republiky, se ARGE Volksgruppen spolupodílí na publikaci. Ta bude přinášet historický vhled do této spolkové země a jejích národnostních menšin, a to hned z několika úhlů. Priblíží tak jak burgenlandskou literaturu, tak například i tamní gastronomické speciality.

Vysíláním Vás provede Pavla Rašnerová. Zprávy a pozvánky připravila Katarína Ugróczi.