Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre, Pavla Rasnerova
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

KR Eduard Harant oslavil své kulaté životní jubileum na vídeňské radnici

Minulé pondělí se zasedací síň Městského senátu na vídeňské radnici naplnila hosty, kteří na pozvání Rakousko-české společnosti a starosty Vídně Michaela Ludwiga přišli k významným kulatým narozeninám osobně poblahopřát panu KR Eduardovi Harantovi, nakladateli a mediálnímu podnikateli.

Rádio Dráťák Magazín

29.6.2020 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Ač se narodil ve Vídni, svá první slova se naučil v češtině. Avšak chodit do české školy nebylo během válečného období možné, a snad také proto bylo pro něj později důležité ji podporovat. Není to jen české školství ve Vídni, které právě i díky němu dnes může vzkvétat, k jeho neodmyslitelným zásluhám patří dále také budování a prohlubovaní rakousko-českých vztahů.

Eduard Harant
orf | pavla rašnerová
Češství si v sobě nese celý svůj život – ikona a mecenáš české národnostní menšiny ve Vídni, letošní jubilant, komerční rada Eduard Harant

TV příspěvek z oslavy pro Eduarda Haranta na vídeňské radnici uvidíte i v srpnovém vydání televizního magazínu národnostních menšin v Rakousku „České Ozvěny a Slovenské Ozveny“, a sice v neděli 9. srpna od 13:05 hod. na programu ORF 2 Vídeň

Starosta Vídně Michael Ludwig uvítal ve svém projevu Eduarda Haranta jako obzvláště významného a laskavého Vídeňana. S každým v sále pojilo jubilanta vřelé pouto, ani Ludwig nebyl výjimkou:

„Lieber Edi, ich möchte Dir ganz herzlich danken für Dein Engagement in unserer Heimatstadt Wien in Österreich, vor allem aber Dein Engagement in dieser Brückenfunktion zwischen Österreich und unseren tschechischen Freundinnen und Freunden und diese zwischenmenschlich positiven Begegnungen, die verdanken wir zu einem sehr großen Teil Dir und das wird bleibend sein, denn das sind Beziehungen, die sich auch in Zukunft fortsetzen werden und die wir, und das haben wir uns vorgenommen, auch politisch entsprechend unterstützen werden.“

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre, Ivana Cervenkova, Michael Häupl, Michael Ludwig
orf | pavla rašnerová
Michael Häupl, uprostřed Michael Ludwig a Eduard Harant
Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre
orf | pavla rašnerová

Obklopen podobiznami bývalých starostů v zasedací síni Městského senátu na vídeňské radnici popřál Eduardovi Harantovi k úctyhodným 90. narozeninám také Michael Häupl, který byl v roce 2009 zvolen prezidentem Rakousko-české společnosti:

„Was schenkt man jemand wie Dir, lieber Edi, außer unserer Zeit, unserer Zuneigung, unserer Dankbarkeit. Die Österreichisch-Tschechische Gesellschaft hat Meinungen eingeholt, Statements, Wünsche und daraus ein Buch gemacht und dieses Buch würde ich Dir dann auch gerne überreichen. Es ist ein ganz einfacher Titel: Danke, Eduard.“

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre, Michael Häupl
orf | pavla rašnerová
Rudolf Jindrak
orf | pavla rašnerová
Diplomat Rudolf Jindrák

V zastoupení prezidenta České republiky Miloše Zemana dojel do Vídně panu Harantovi pogratulovat a poděkovat za vše, co pro Česko udělal, diplomat Rudolf Jindrák, dříve také velvyslanec ve Vídni.

„Alle diese Projekte hier zu erwähnen, das wäre wirklich eine lange Liste, darum möchte ich nur die wichtigsten nennen – den Schulverein Komenský, die Unterstützung tschechischer Schriftsteller, den Wiederaufbau von Karl Renner Geburtshaus in Dolní Dunajovice und so gut wie letzt die Mitbegründung der Österreichisch-Tschechischen Gesellschaft.“

Harant v roce 2014 od Zemana obdržel za rozvoj demokracie Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre, Vaclav Klaus
orf | pavla rašnerová
Bývalý prezident ČR Václav Klaus

Příležitost pogratulovat si nenechali ujít ani bývalí prezidenti obou zemí – Heinz Fischer a Václav Klaus. V roce 2005 byli oba u slavnostního otevření Muzea Dr. Karla Rennera, prvního rakouského prezidenta, v Dolních Dunajovicích. To vzniklo rekonstrukcí jeho rodného domu, kterou dal do pohybu právě oslavenec Eduard Harant.

„Co mě přimělo přijet, je mimořádně pozitivní vztah, který už tři desetiletí cítím k panu Harantovi, kterého si považuji – tady to bylo řečeno mnohokrát – za nejlepšího vyslance České republiky v Rakousku a rakouského velvyslance v České republice. On opravdu dělá most mezi našimi zeměmi a já bych si dokonce troufal říci, že nevím, jestli mám někoho na celém světě v cizině, který by mě byl tak blízký a který by byl tak dlouholetým a dobrým přítelem jako je pan Harant. Vždycky si ho vážím nesmírně ve všech svých politických funkcích, ale i lidsky jako člověka,“ vypráví Klaus.

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre, Ivana Cervenkova
orf | pavla rašnerová
Ivana Červenková, současná velvyslankyně České republiky v Rakousku, během své gratulace promluvila k Harantovi jako k jednomu z nejdůležitějších rakouských Čechů

„Der Aufschwung kam aber nicht von sich selbst. Gerade in den Mangelzeiten waren Sie es unter anderen, Herr Harant, der diese Schule immer beigestanden sind und sie tatkräftig unterstützt haben. Dank Ihnen ist die Flamme des tschechischen Lebens in Wien nie erloschen wurde und die Schule konnte sich zu ihrer heutigen Stärke entwickeln,“ zdůraznila velvyslankyně Ivana Červenková Harantovu pomoc české škole ve Vídni a v rozhovoru pro Rádio Dráťák pokračovala:

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre
orf | pavla rašnerová

„Život pana Haranta je jako kronika znovuobnovených česko-rakouských vztahů. On nám tenkrát velmi pomohl, když jsme se po pádu železné opony snažili dostat do Evropy, tak on byl jeden z těch vůdčích osobností, který tady založil už v roce 1994 Rakousko-českou společnost s panem Häuplem, který podporoval naši kulturní výměnu, hlavně pomáhali krajanům. Pomáhali v rozvoji hospodářských vztahů. Pan Harant je pojem pro každého nejen z velvyslanců, ale i z rakouských představitelů. Pomáhal, kde mohl."

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre
orf | pavla rašnerová

Stejně intenzivně se o krajanské záležitosti ve Vídni zasazoval také Jan Sechter, předešlý velvyslanec České republiky v Rakousku:

„Pro mě bylo nejdůležitější, že se nám podařilo, oběma vládám – české i rakouské – postavit Komenského školu jako projekt na nohy tak, že dostala podporu od obou vlád a pan Harant mi byl přitom dobrým rádcem. Pro mě je to nejkrásnější happyend, co se mohlo stát, že je přejmenovaná škola a že dostal naše státní vyznamenání. Myslím, že můžeme být na pana Haranta hrdí, protože takových krajanů, kteří drží historii, tradice, ale myslí i do budoucnosti, bychom potřebovali více.“

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre, Karl Hanzl, Jan Sechter
orf | pavla rašnerová
Karel Hanzl a Jan Sechter

V jednom z příštích letních Dráťáků se v rámci příspěvku o nově vydané dvojjazyčné publikaci historičky Vlasty Valeš „Školský spolek Komenský. 150 let českého školství ve Vídni“ budeme také konkrétněji věnovat novinkám ohledně financování českých škol ve Vídni.

Karel Hanzl, předseda Školského spolku Komenský, vidí podporu Eduarda Haranta jako „pomoc, která víceméně také honoruje vývoj školy Komenského“. Minulý rok dostalo bilingvní gymnázium v Schützengasse jako projev díků nové jméno: Škola komerčního rady Eduarda Haranta.

„Já jsem mu úžasně vděčný za to, že byl osobně ochotný podpořit školu a výstavbu školy. To znamená, že bychom neměli zahradu v takovém stavu, v jakém je a neměli bychom velkou část naší školy v Schützengasse. Darovat část z osobního majetku, to je něco vysoce neuvěřitelného a za to jsem mu vždycky vděčen,“ říká do mikrofonu Rádia Dráťák Hanzl.

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre, Ivana Cervenkova, Karl Hanzl, Serdar Erdost
orf | pavla rašnerová
Jubilant Eduard Harant a vedoucí vysílání ORF Volksgruppen Wien Serdar Erdost

A jak oslavu prožíval skromný a dobrosrdečný Eduard Harant? „Daří se mně dobře. Dnešek mě dojal, poněvadž jsem to nečekal. Škola se musí podporovat pořád, pořád, pořád. Musí se najít někdo, kdo to bude dělat zase po mně. Ti lidé, co tam pracují, to jsou báječní lidé. Ti by mohli pracovat všude jinde, nejen v české škole, ale to je, že jsou Češi a na to jsme hrdí.“

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre
orf | pavla rašnerová
Vincenc Ignác Novotný

„Tu naši písničku českou“ panu Eduardovi Harantovi zazpíval student operního zpěvu na Univerzitě hudebních a dramatických umění ve Vídni Vincenc Ignác Novotný, v doprovodu příčné flétny a akordeonu.

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre, Michael Ludwig
orf | pavla rašnerová
Milos Avramovic a Eliška Bošková

Také naše česká a slovenská redakce národnostních menšin v Rakousku přeje panu Eduardovi Harantovi do dalších let jen to nejlepší!

Wiener Rathaus Eduard Harant 90 Jahre, Karl Jan Kolarik
orf | pavla rašnerová
Karel Jan Kolařík
Hannes Androsch
orf | pavla rašnerová
Hannes Androsch

Eduard Harant feierte sein rundes Lebensjubiläum im Wiener Rathaus | Artikel auf Deutsch

Aktuální Magazín Rádio Dráťák začíná dnes v 21:10 na Radiu Burgenland. Zprávy a pozvánky pro Vás připravila Tereza Chaloupková.