10 Jahre Ozevny
ORF | Thomas Jantzen
ORF/Thomas Jantzen
České Ozvěny | Slovenské Ozveny

Ozvěny | Klenotnice plná historie národnostních skupin | 15. prosince 2019 | 13:05 hod. | ORF2 Vídeň

V sobotu 9. listopadu česká a slovenská národnostní skupina oslavila společně se svou redakcí první kulaté výročí televizního magazínu „České Ozvěny, Slovenské Ozveny“, a kde jinde než ve velkém vysílacím sále ORF RadioKulturhaus. V prosincovém vydání „Ozvěn“ na Vás čeká to nejlepší z programu této jubilejní oslavy.

ORF TVthek | České Ozvěny | Slovenské Ozveny

10 Jahre Ozveny Jubiläumsfeier
ORF/Thomas Jantzen
Gratulanti Elena Repka | folklórní skupina Vinica, Thomas Frey-Materna | předseda, Sokol Rakousko
10 Jahre Ozveny Lumír Gesangverein
ORF/Thomas Jantzen
Českoslovanský zpěvácký sbor Lumír, založený v 19. století ve Vídni především řemeslníky s českými kořeny
10 Jahre Feier Ozveny | ORF Radiokulturhaus Wien
ORF/Thomas Jantzen
Česko-rakouský autor Stanislav Struhar čte ze svého v češtině a němčině vydaného díla „Fremde Männer“
10 Jahre Feier Ozveny | ORF Radiokulturhaus Wien
ORF/Thomas Jantzen
Gratulantky Ingrid Konrad | Rakousko-slovenský kulturní spolek, Věra Gregorová | spolek „České srdce“ ve Vídni
10 Jahre Ozveny Helena Basler Kulturklub
ORF/Thomas Jantzen
Gratulantka Helena Basler | Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku
10 Jahre Feier Ozveny | ORF Radiokulturhaus Wien
ORF/Thomas Jantzen
Slovenský folklórní spolek ve Vídni | Rozmarín
10 Jahre Feier Ozveny | ORF Radiokulturhaus Wien
ORF/Thomas Jantzen
Školní orchester bilingvní (česko-rakouské | slovensko-rakouské) školy spolku Komenský a zpěvácký sbor Lumír
Volkstanzgruppe Vinica
ORF/Thomas Jantzen
Slovenský folklórní ansámbl ve Vídni | Vinica

10.12.2019 | Artikel auf Deutsch | Ozveny | Schatzkammer der Volksgruppenhistorie | 15. Dezember 2019 | 13:05 | ORF 2 Wien

11.11.2019 | Rádio Dráťák | 10 let „České Ozvěny | Slovenské Ozveny | Klenotnice plná historie národnostních skupin“