Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dráťák Magazín

„Pomáhej druhým, hlavně dětem a mládeži“ | Tělocvična Ing. Evžena Mertla

„Pomáhej druhým, hlavně dětem a mládeži“ – tak znělo životní krédo Ing. Evžena Mertla, vídeňského podnikatele původem z Česka, podle něhož dostala tělocvična Gymnázia Školského spolku Komenský koncem října tohoto roku své jméno.

On demand | Rádio Dráťák | 25.11.2019

Rádio Dráťák Magazín

25.11.2019 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Jeho rodina Gruscher-Mertl přispěla posledním zbývajícím, avšak nemalým finančním obnosem, díky kterémuž se podařilo úspěšně ukončit stavební práce na tělocvičně, a tak ji uvést do provozu po zhruba sedmi letech, kdy se na ni sháněly potřebné peněžní příspěvky. Dále se o tento jeden z posledních nedokončených dílků gymnázia významně zasadilo jak Ministerstvo školství a zahraničí České republiky, tak také rakouské Spolkové ministerstvo školství, vědy a výzkumu a Československý ústav zahraničí. Nesmí být opomenuty ani soukromé sponzorské dary.

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová
Nová tělocvična v Schützengasse

Tomuto tématu se budeme věnovat rovněž v jednom z dalších vydání našeho televizního magazínu „České Ozvěny, Slovenské Ozveny“, který běží na ORF 2 Vídeň šestkrát do roka.

Nyní již žákyně a žáci gymnázia mohou zase cvičit ve svých vlastních útulných prostorách, které po dlouhých 80 letech Školský spolek Komenský znovu využívá a používá.

Slavnostní otevření tělocvičny ve znamení nové éry gymnázia

Za pár let umocní kulaté jubileum Školského spolku Komenský – 150 let založení – jeho dlouhou a na tradice bohatou historii. V závislosti na dějinných změnách jak uvnitř Rakouska, tak i Československa se měnily počty žáků, a tím pochopitelně také osudy škol spolku.

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová
Školní orchestr Komenský

Dějiny tělocvičny sahají do roku 1910, kdy také začíná ve školní budově na adrese Schützengasse 31 výuka, která ale netrvá dlouho. Politická situace ve Vídni nabírá jiný spád a rok 1911 je ve znamení uzavření školy, vedoucího až k jejímu zapečetění. České gymnázium ve Vídni se zakládá 1919. Na přelomu roku 1934-35 získává svou vlastní budovu na Sebastianplatz 3. Příchod armády nacistického Německa na území Rakouska přeruší na několik dlouhých desítek let propojení českého školství a Schützengasse. Teprve v roce 2001 se škola vrací nazpět Školskému spolku Komenský z pronájmu městské školní rady. O pět let později následuje stěhování žákyň a žáků gymnázia právě na nynější aktuální adresu. Od té doby díky renovaci budova doslova rozkvetla.

24. říjen odstartoval novou éru gymnázia v Schützengasse, která nepředstavuje jen vlastní prostory ke cvičení, ale také zhmotnění úsilí a chuti i nadále rozvíjet a podporovat jak českou, tak slovenskou menšinu ve Vídni.

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová
Slavnostní atmosféra v Schützengasse

Odhalením pamětní tabule, na které stojí „Tělocvična Ing. Evžena Mertla“, byl předán pomyslný klíč nejen všem těm, kdo jej využijí ke sportu, ale i těm, kterým na české a slovenské menšině ve Vídni záleží.

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová
Karel Hanzl a Jaromír Šlápota

„V současnosti máme 560 dětí od dvou do osmnácti let, což je epochální úspěch. Budoucnost vidím pozitivně,“ hodnotí vývoj českého školství ve Vídni Karel Hanzl, předseda Školského spolku Komenský.

Dnes již více jak 25letý předseda Školského spolku Komenský Karel Hanzl prováděl celým programem této velké události menšinového školství. V tělocvičně, vonící novotou a srdečností všech, kteří se o ni zasadili, se na jedné straně sešli jak pedagogové s žáky, tak na druhé ti, kteří jim s plným nasazením pomáhají – od finančních podporovatelů po zástupce českých a slovenských spolků. Jak ale Hanzl ve svém proslovu uvedl: „Ihr sitzt nicht gegeneinander, sondern miteinander“.

Ještě před dvěma lety vypadala situace rozestavěné tělocvičny neutěšeně – stejně tak jako stav rozpočtu určeného pro národnostní skupiny či potřeba modernizace jejich zákona.

„V Rakousku je historická tradice, že pokud jsou stavby, které nestaví jen stát sám, ale na ně přispívá, tak ponejvíc musí zajistit ten, který to chce dát do provozu – tři třetiny podpor. Zpravidla je to v Rakousku podpora celostátní – z ministerstva, obce a podpora také té organizace. V našem případě jsme oslovili jak rakouský stát, tak Českou republiku a měli jsme to štěstí, že v Rakousku ministerstvo reagovalo a dalo nám na třikrát podporu po 40 000 euro. Na to reagovala potom Česká republika, konkrétně pan premiér Sobotka, který ten samý obnos zajistil ze strany České republiky. Pořád nám ale chyběla třetí třetina. Tam jsme jednali s vídeňským starostou Dr. Häuplem, ale nebyli jsme úspěšní. Nakonec zaskočila rodina Gruscher-Mertl, která nám tu poslední zbývající třetinu poskytla darem a z toho máme velkou radost. Tak jsme to dílo mohli zakončit,“ popisuje Hanzl cestu financování nové tělocvičny.

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová
Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová

U slavnostního otevření tělocvičny v Schützengasse byla přítomna také rodina Gruscher-Mertl, která se svým finančním darem zasadila o zdárné dokončení tělocvičny. Ing. Evžen Mertl podporoval Školský spolek Komenský po celý svůj život. Dcera pana Mertla, Marie Gruscher, současná jednatelka rodinného podniku Rohr Mertl, sama absolventka školy Školského spolku Komenský, zdůraznila významné postavení školy jako centra české a slovenské národnostní skupiny.

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse, Marie Gruscher
orf | pavla rašnerová
Marie Gruscher-Mertl
Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová
Na slavnostním aktu nechyběli ani žačky a žáci z mateřské a obecné školy, kteří tak s sebou přinesli oslavnou náladu ze Sebastianplatzu

V minulosti se slavnostního znovuotevření školní budova v Schützengasse dočkala v roce 2012 a od té doby se postupně dostavovala jednotlivá patra a především tělocvična, na kterou se sháněly potřebné finanční prostředky až do letoška. Jednou z českých institucí, které výrazně pomohly, bylo také ministerstvo zahraničí, za které do Vídně přijel Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti: „Školy jsou pro nás budoucností krajanské komunity. Za ministerstvo zahraničí bychom se rádi zastali toho, aby škola jako taková měla systémovou podporu ideálně z několika institucí tak, aby mohla počítat s pravidelným rozpočtem a to je naším cílem do budoucna. Tato škola je skutečně monument kultury a vysoké kvality českého, středoevropského školství, který existuje v zahraničí.“

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse Jiří Krátký
orf | pavla rašnerová
Jiří Krátký | Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničí ČR

Dalším hostem dnešního magazínu Rádia Dráťák je Jaromír Šlápota, předseda Československého ústavu zahraničního v Praze, který již více jak 20 let spolupracuje se Školským spolkem Komenský. Krajanské organizace začal ústav podporovat již od svého založení, a sice roku 1928. Od doplňování knihovny přes zařizování počítačových učeben či zaštiťování školního plesu po financování tělocvičny – to je ve Vídni rozpětí finanční pomoci členů Československého ústavu. Šlápota je také místopředsedou Školského spolku Komenský.

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse, Jaromír Šlápota
orf | pavla rašnerová
„Je to další krok, který napomůže tomu, že bude zájem, aby žáci přicházeli do této školy. S úctou se dívám na všechny ty, kteří se spoluzúčastnili na tom, aby škola mohla projít rekonstrukcí“ | Jaromír Šlápota

Karel Hanzl | „Sen je realitou“

V moderních dějinách gymnázia Školského spolku Komenský je to již 15 let, co zde česky a slovensky mluvící žákyně a žáci mohou skládat maturitní zkoušku. Jako další významná událost – úspěšné dokončení tělocvičny – se nedávno taktéž vepsalo jak do historie spolku, tak celé české a slovenské národnostní skupiny.

Karel Hanzl vzpomíná na jednu z diskuzí se starším členstvem různých menšinových organizací z doby, kdy nastoupil na pozici předsedy Školského spolku Komenský. Chtěl také vědět, co by jejich zástupci ještě rádi zažili a jedním z bodů byla i realizace maturit. „Když budeme mít sen, tak potom máme něco, co bychom mohli realizovat a když to vezmete dnes – sen je realitou. Budova je dobudována, další na Sebastianplatze bude opravena, takže pokračujeme,“ s optimismem hovoří Hanzl.

25.11.2019 | Artikel auf Deutsch | „Hilfe anderen, vor allem Kindern und Jugendlichen“ | Turnsaal Ing. Eugen Mertls

Feierliche Eröffnung der Turnhalle des Schulvereins Komenský in Schützengasse
orf | pavla rašnerová

4.11.2019 | Slavnostní otevření tělocvičny gymnázia v Schützengasse

23.9.2019 | Rádio Dráťák | Velké absolventské setkání Reálného gymnázia Školského spolku Komenský

Poslechněte si v dnešním magazínu Rádio Dráťák od 21:10 na Radiu Burgenland reportáž ze slavnostního otevření tělocvičny v Schützengasse, u čehož byla i s mikrofonem Pavla Rašnerová. Vysíláním Vás provede Tereza Chaloupková.