Dobar dan Hrvati

ORF svaku nedilju producira novo izdanje magazina na hrvatskom jeziku. Na ovoj stranici si morete pogledati zadnje tri emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati - emisija od nedilje

Dobar dan Hrvati 19.3.2017.

Neki prinosi: Hrvatska maša u Dubravki, tečaj tancanja u Cogrštofu, ionska terapija u novom centru za vračenje u Bečkom Novom Mjestu i prezentacija dičje knijge „Črljeni plašć“.

Dobar dan Hrvati u TVteki

Program „Dobar dan Hrvati“ 26. marca 2017. ljeta

U dojdućoj emisiji morete viditi sljedeće prinose: Hajdenjaki svečevali 40 ljet postojanja, u Filežu je otvorila nova lodna, Snežana Herek primila nagradu Metron, otkrivanje spomen-kamena u Petrovom Selu i sajam za vježbanje u trgovačkoj akademiji u Gornjoj Pulji.

„Dobar dan Hrvati“- uživo

nedilju, 26. marca u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće

„Dobar dan Hrvati“ - repriza

pandiljak, 27. marca u 4.20 (VPS 4.20) ORF 2
utorak, 28. marca u 9.00 (VPS 9.00) ORF III

40 ljet folklorni ansambl Hajdenjaki

Dolnjopuljansko folklorno društvo Hajdenjaki svečuje ljetos 40. obljetnicu postojanja. Prilikom toga je društvo subotu navečer pozvalo u velikoborištofsku Kugu na posebno svečevanje, ko je pohodilo prilično 600 ljudi. Geslo jubilarnoga nastupa je bilo „Hajde na put“, s kim su folkloraši pozvali svoje goste i prijatelje na skupno putovanje krez regije južnih Slavov.

Nova lodna otvorila u Filežu

U Filežu su otvorili novu lodnu. Po umirovljenju fileškoga pekara Franje Horvata i zatvaranju njegove lodne lani u novembru su stanovniki Fileža bili prez lokalne opskrbe. Fileški krčmari Divoš-Karall su se odlučili, da će uz svoju krčmu otvoriti malu lodnu. Otvaranje je bilo prošli tajedan.

Nagrada Metron za 2016. Snježani Herek

Novinarka i korespondentica Snježana Herek je u Hrvatskom centru u Beču primila kulturnu nagradu Metron za 2016. ljeto. Snježana Herek piše za različne novine kot su to Večernji list ili Fenix. Sedmeročlani žiri ju je jednoglasno nominirao za primanje nagrade za nje izvještavanje o dogodjaji i priredba med Gradišćanskimi Hrvati.

Otkrivanje spomenkamena u Petrovom Selu

U Petrovom Selu su svetačnim aktom otkrili spomenkamen, na kom piše odakle su se doselili Hrvati u Petrovom Selu i kada su po prvi put spomenuti. Spomenkamen je dala napraviti Hrvatska samouprava u Petrovom Selu. Pri tom ju je podupiralo Hrvatsko veleposlanstvo u Ugarskoj.

Sajam za vježbanje u trgovačkoj akademiji

U trgovačkoj akademiji u Gornjoj Pulji su priredili prvi sajam za fiktivne firme u Gradišću. Pozvani su bili školari trgavačkih akademijov i trgovačkih škol iz cijele zemlje, da tako bolje upoznaju praksu. U Gornju Pulju je došlo prik 20 fiktivnih firmov.

Dobar dan Hrvati - Prošle emisije

Dobar dan Hrvati 12.3.2017.
s ovimi prinosi: invazija azijatskih puzepavetov, prezentacija zbornika o Nikoli Benčiću, igrokaz o svetom Lovrencu, zbor Otvorena srca se oprostio od peljača Farkaša,hartanje na rastoku u Borištofu.

Dobar dan Hrvati 5.3.2017.
s ovimi prinosi: Otvaranje putujuće izložbe o manjinskom školstvu, 25. smrtni dan Ina Franka, skijanje školarov u Mönichkirchenu, kazališne grupe Židana i Fileža gostovale u Hercegovcu i ženski mesopusni bal u Novom Selu.

Dobar dan Hrvati 26.2.2017.

s ovimi prinosi: Hrvatica iz Mjenova pri otvaranju Opernoga bala u Beču, Dan otvorenih vrat u BAfEP-u Borta, 1 ljeto seoska trgovina u Stinjaki, šaro otpodne Zelenjakov i skupni koncert Olivera i Gibonnija u Beču