Dobar dan Hrvati

ORF svaku nedilju producira novo izdanje magazina na hrvatskom jeziku. Na ovoj stranici si morete pogledati zadnje tri emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati - emisija od nedilje

Dobar dan Hrvati 16.4.2017.

prinosi: korizmena vešpera u Dolnjoj Pulji, spominki Vulkaprodrštofke na Ameriku, habilitacija znanstvenice Petre Herczeg, maratonka Natalija Steiger-Rath, Mjenovke na festivalu u Varaždinu.

Dobar dan Hrvati u TVteki

Program „Dobar dan Hrvati“ 30. aprila 2017. ljeta

Prilikom posebne emisije iz pišačke zone u Željeznu će nastupiti Tamburica Klimpuh, predstavit ćemo željezanske Hrvate, a direktor zemaljskoga študija ORF-a Werner Herić će objasniti smisao jednotajednoga kotarskoga relija ORF-a Gradišće, zvana toga ćemo izvještavati o premijeri mjuzikla „Vila Mila“ u Kugi.

„Dobar dan Hrvati“- uživo

nedilju, 30. aprila u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće

„Dobar dan Hrvati“ - repriza

pandiljak, 1. maja u 4.50 (VPS 4.50) ORF 2
utorak, 2. maja u 9.00 (VPS 9.00) ORF III

Kotarski reli ORF-a Gradišće

Kotarski reli ORF-a Gradišće - naše zvijezde, naši moderatori, naš program i vaš dobitak. Pod ovim geslom će ORF Gradišće u dojdućem tajednu pohoditi sve kotare Gradišća. Prva štacija će biti petak 28. aprila Niuzalj, a zadnja 4. maja u Jeništrofu. Subotu 29. aprila će se Hrvatska redakcija predstaviti posebnim programom u glavnom varošu Gradišća Željeznu.

Razgovor s Wernerom Herićem

U razgovoru s moderatorom emisije Marinom Berlakovićem će direktor zemaljskoga študija ORF-a Werner Herić objasniti smisao i cilje jednotajednoga kotarskoga relija ORF-a Gradišće.

Tamburica Klimpuh nastupa pri reliju ORF-a

Jedna od atrakcijov kotarskoga relija subotu u Željeznu će biti Tamburica Klimpuh, ka se pripravlja na svečevanje 60. obljetnice postojanja. Tamburaši ćedu zasvirati od 14.30 uri početo na glavnom trgu Željezna, a od 15.00 do 16.00 ćedu nastupiti uživo u emisiji „Dobar dan Hrvati“.

Željezanski Hrvati kažu svoj zavičaj

U glavnom varošu Gradišća živi velik broj Gradišćanskih Hrvatov. U posebnom izdanju od „Dobar dan Hrvati“ ćedu nam domaći Hrvati pokazati svoje Željezno.

Premijera mjuzikla „Vila Mila“

U Kugi u Velikom Borištofu je na vikend bila premijera vlašće muzičke produkcije „Vila Mila“. Lani su počeli s probami za ov mjuzikl, u kom ide za iskanje korijenov, ljubav i razliku med varošćani i seoskimi ljudi. Štorica je skrojena okolo 19 jačak iz gradišćanskohrvatske rok i pop-scene kot i poznatih medjunarodnih hitov.

Dobar dan Hrvati - Prošle emisije

Dobar dan Hrvati 9.4.2017.

prinosi: Lucija Binder šije bordure za oltare, grob od papira u Frakanavi, literarno otpodna za Vladimira Vukovića, protuteroristički špecijalci vojske, projekt s biljkami i 11. Recital.

Dobar dan Hrvati 2.4.2017.

prinosi: prezentacija knjige „Kad sam bila mala“ u Prisiki, sastavljač intarzijov Franc Buranić, 100-ljetna Dolnjopuljanka Johanka Šatović, Trajštofke se turnaju „Smovey“ i „Zajačimo si“ u južnogradišćanskom selu Poljanci.

Dobar dan Hrvati 26.3.2017.

S ovimi prinosi: 40 ljet Hajdenjaki, Luodna u Filežu, Metron za Snježanu Herek, spomenkamen u Petrovom Selu i sajam za fiktivne firme Gornjoj Pulji.