Dobar dan Hrvati

ORF svaku nedilju producira novo izdanje magazina na hrvatskom jeziku. Na ovoj stranici si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati - emisija od nedilje

Dobar dan Hrvati 20.8.2017.

s ovimi prinosi: 750 ljet Pajngrt i prezentacija seoske kronike, polumaraton u Stinjaki, Tamburica uz oganj u Filežu, gotova je Lovretanska kapela i Gabriela Novak-Karall kot gost u študiju.

Dobar dan Hrvati u TVteki

Program „Dobar dan Hrvati“ 27. augusta 2017.

U dojdućoj televizijskoj emisiji morete viditi sljedeće prinose: hodočasniki na putu u Celje, Kuga4kids s jahanjem u Lučmanu, 30 ljet TOČ i sastanki na klupi u Uzlopu.

„Dobar dan Hrvati“- uživo

nedilju, 27. augusta u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće

„Dobar dan Hrvati“ - repriza

pandiljak, 28. augusta u 4.05 (VPS 4.05) ORF 2
utorak, 29. augusta u 9.00 (VPS 9.00) ponavljanje na ORF III

Hodočasniki na putu u Celje

Pandiljak su krenule prve grupe hodočasnikov na hrvatsko shodišće u Celje. 12 ljudi iz Hrvatskoga Jandrofa nosu sa sobom štatuu Putujuće celjanske Marije, ka je ljetodan dugo gostovala u Hrvatskom Jandrofu. Njim se je pridružila grupa od 38 ljudi iz Pandrofa.

Kuga4kids s jahanjem u Lučmanu

Na obiteljskom renču Meršić u Lučmanu su priredili treti dio ljetnoga programa Kuge za dicu, Kuga4kids. 14 dice u starosti od 6 do 12 ljet su se onde zabavljala konji i drugimi živinami i doživila različne pustolovine u prirodi.

30 ljet TOČ iz Čembe

TOČ, tamburaški orkestar i zbor Čemba ljetos svečuje 30. jubilej postojanja grupe. U toku ovih ljet je grupa imala oko 100 članov, producirala svega skupa tri CD-e i imala nastupe u inozemstvu, Austriji i širom Gradišća. Projduću subotu su svetačnim koncertom svečevali svoj jubilej.

Sastanki na klupi u Uzlopu

Klup pred stanom na placi nima samo dekorativnu funkciju. Ona se ni hasnuje samo za kratko odmaranje pri šetanju. U neki seli su klupi pred stanom prave institucije. Tako na primjer i u Uzlopu, kade u različni ulica sela klupice na placi ispunjuju važnu društvenu zadaću.

Dobar dan Hrvati - Prošle emisije

„Dobar dan Hrvati“ 13. augusta 2017.

s ovimi prinosi: škode i intervencije po vihoru, 250 ljet farska crikva Trajštof, lozari iz Srbije na ekskurziji u Cogrštofu, HKD tečaj u Puli, ploča za Pavla Rittera Vitezovića i 10 ljet Lole.

„Dobar dan Hrvati“ 6. augusta 2017.

s ovimi prinosi: Djelati u tropskoj vrućini, trgadba borovnic i malinov u Mjenovu, vjerniki iz Bizonje hodočastili u Hrvatski Jandrof, Dica HKD-kempa na pohodu u Željeznu i naticanje ognjogascev u ribarenju u Cindrofu.

Dobar dan Hrvati 30.7.2017.

s ovimi prinosi: ORF emitirao radiomašu iz Celindofa, protestantizam kod gradišćanskih Hrvatov, Kuga4kids s tancanjem i lončarenjem za dicu, trgovina hrvatskih delikatesov u Beču.