Dobar dan Hrvati

ORF svaku nedilju producira novo izdanje televizijskoga magazina na hrvatskom jeziku. Na ovoj stranici si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati - emisija od nedilje

Dobar dan Hrvati 22.4.2018.

S ovimi temami: Cesar kruha 2018. iz Štikaprona, finale Grajama, spominki na 1938. ljeto, Ferenc Grandić od srca rado pomaže i Hrvatska noć u Pinkovcu.

Dobar dan Hrvati u TVteki

„Dobar dan Hrvati“ 29.4.2018.

U ovoj emisiji morete viditi sljedeće prinose: jezična hiža za dicu u Hrvatskom centru, 1. sajam za žene u Vulkaprodrštofu, Koprive su prezentirale svoj 4. CD, premijera komedije u Uzlopu i protulićni koncert u Šuševu.

„Dobar dan Hrvati“- uživo

nedilju, 29. aprila u 13.30 (VPS 13.30), ORF 2 Gradišće

„Dobar dan Hrvati“ - repriza

pandiljak, 30. aprila u 5.10 (VPS 4.55), ORF 2

srijedu, 2. maja u 9.00 (VPS 9.00), ORF III

Jezična hiža u Hrvatskom centru

U Hrvatskom centru u Beču nudu subotom takozvanu „Jezičnu hižu“ za dicu čuvarnice i osnovne škole. Ovde dica u starosti od trih do 10 ljet moru na igrajući način upoznati hrvatski jezik i proširiti svoje jezično znanje.

1. sajam za žene u Vulkaprodrštofu

U Vulkaprodrštofu su na vikend održali 1. sajam za žene. U dvorani za priredbe je 13 izlagačev predstavilo svoje produkte. Inicijatorica sajma Ingrid Carić je nekoliko puti bila izlagačica na spodobni sajmi. Predstavili su nakiti, različni produkti iz kosmetike, dugovanja za domaćinstvo, ponude za zdravlje i drugoga.

Koprive prezentirale svoj 4. CD

Koprive iz Petrovoga Sela su u Sambotelu predstavile svoj novi CD. Za novi album s jednostavnim naslovom „4.“ su snimili 14 jačak. Pri prezentaciji albuma su kot gosti nastupili glumica Petra Grišnik i Klapa Pinkovac. Odziv je bio tako velik, da su dvakrat napunili Bartókovu dvoranu u Sambotelu.

Premijera komedije u Uzlopu

„Med vašim i našim“ se zove aktualni kusić koga je ljetos zavježbala Tamburica Uzlop na inicijativu Monike Šumić, ka je kusić i napisala. Dvojezična komedija povida o svadji dvih susjedskih familjov zbog 20 centimetrov grunta. Uzlopka Monika Šumić je napisala komediju jur pred 13 ljeti na podlogi spodobnih vlašćih doživljajev.

Protulićni koncert u Šuševu

Hrvatsko kulturno društvo je u suradnji s društvom „Kultura na selu“ priredilo protulićni koncert u šuševskom kaštelu. Četiri muzičari i pjevačica Kinga Horvath-Altorjay su predstavili klasične kusiće različnih kompozitorov.

Dobar dan Hrvati - Prošle emisije

Dobar dan Hrvati 15.4.2018.

S ovimi temami: protulićni koncert u Cogrštofu, kazališće u Trajštofu, e-učnja u Štikapronu, izložba fotografijov, promjene u Seljačkoj komori kot i sjednica svih Savjetov narodnih grup.

Dobar dan Hrvati 8.4.2018.
S ovimi temami: FUEN bilancira europsku inicijativu gradjanov Minority SafePack, protulićni koncert mladih muzičarov u Kugi, kazališna premijera u Novoj Gori i tradicionalni vazmeni tanac Baranov.

Dobar dan Hrvati 1.4.2018.
S ovimi temami: jubilarno shodišće u Vincjetu, akutne ordinacije u Gradišću, sabirač automatov i jukeboksov kot i izložba fotografijov Hanzija Nabingera.