Nova lodna u kontejneru Čemba
ORF
ORF
Gospodarstvo

Čemba ima novu lodnu u kontejneru

Po 25 ljeti je Čemba opet dostala lodnu. Posebno je, da sada imaju takozvani „Kastlgreissler“, ada lodnu u kontejneru prez personala. Nova lodna za samoposluživanje stoji uz kafić Tafolli, koga podvaraju isti vlasniki.

Načelnik Bernhard Herić se veseli da imaju po dugom času opet prodavaonicu u selu, i to s velikom ponudom.

Nova lodna u kontejneru Čemba
ORF
Lodna u kontejneru u Čembi
načelnik Bernhard Herić
ORF
Bernhard Herić, načelnik Čembe

Lodna važna za Čembance i stanovnike okolišnih sel

Nova lodna je važna za selo, u kom imaju starački dom i u kom od oktobra lanjskoga ljeta stanuje za 25 procentov već ljudi, tako Bernhard Herić. Bolta, kako se u Čembi veli za
prodavaonicu, je i važna za stanovnike okolišnih sel, naime Čajte, Vincjeta, Porke (Burg) i Šampovara (Hannersdorf), ki moru sada kupovati dugovanje u Čembi.

Dvi ljeta dugo su se bavili s ovim projektom i izdjelali koncepte, je rekao načelnik Bernhard Herić. Ispitivali su stanovnike, ča bi rado kupovali, a općina Čemba i podupira vlasnike nove lodne u kontejneru.

Nova lodna u kontejneru Čemba
ORF
Izbor je za kupce dost velik.
Nova lodna u kontejneru Čemba
ORF
Kupci moraju sami skenirati dugovanje i platiti karticom ili pinezi na blagajni.

Prodavaonica funkcionira na bazi samoposluge

Lodna ima otprto od pandiljka do subote, od 6.30 do 18.30, i funkcionira na bazi samoposluge: ljudi si zamu dugovanje, je vržu u košaru i idu k blagajni. Onde skeniraju dugovanje i platu karticom ili pinezi, tako Bernhard Herić.

Personala nije, ali u kafiću rado pomažu kupcem odnosno personal kafića i redovito vrže hranu i dugovanje u police, je rekao načelnik Bernhard Herić.