Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
ORF
školstvo

Završetak ERASMUS+-projekta

U Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof su četvrtak navečer prezentirali završni projekt ERASMUS-a s imenom „Back2Roots – Povratak korijenima“ i „Ja sam za ples“. Oko 60 dice iz četirih zemalj je prezentiralo kratak mjuzikl. Kazali su i opširnu izložbu o projektu.

S partnerskimi školami iz Hrvatske, Srbije i Italije se je tri ljeta dugo djelalo na različni tema okolo jezične situacije hrvatskih manjin u ovi zemlja. O projektu veli direktor muzičke sridnje škole Veliki Petarštof, Andrija Benčić, da je europska dimenzija stup školskoga koncepta:

U toku projekta su imali programe u svi pojedini zemlja, a iz velikopetarštofske škole je bio svenek ki drugi razred na putovanju. Muzička sridnja škola Veliki Petarštof ima četire hrvatske razrede.

4 jezične grupe u projektu:

Gradišćanski Hrvati, hrvatska manjina u Srbiji, Moliški Hrvati u Italiji i Hrvatska kot matična zemlja su bili tema projekta.

Projekt su krenuli kratko pred pandemijom

Jur u 1990i ljeti da su imali na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof prve europske naozbrazbene projekte. U zadnji deset ljet da su organizirali jezične tečaje u Hrvatskoj. Kratko pred koronom, početkom 2020. ljeta, da su se naticali za ERASMUS-projekt i se odazvali pozivu osnovne škole Bakar, tako Benčić.

Fotostrecke mit 28 Bildern

Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
ORF
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Andrija Benčić, direktor muzičke sridnje škole Veliki Petarštof
ORF
Direktor Andrija Benčić
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof
Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Završetak ERASMUS+-projekta na Muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof

Osnovna škola Bakar da je preuzela ulogu koordinatora a cijelu ideju da su pak skupa razvili, tako Benčić. Zbog pandemije da je ljeto duglje duralo nek predvidjeno.

Skupni mjuzikl je bio vrhunac završne priredbe

Cilj cijeloga projekta da je bio, gajiti medjusobnu akceptanciju i toleranciju i se spomenuti jezičnih korijenov, je rekao direktor Benčić. Zanimljivo da je bilo prispodabljanje izrazov iz različnih zemalj a dica da su se sprijateljila i komunikacija da je dobro funkcionirala, je istaknuo Andrija Benčić.

Erasmus+-projekt na muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštofof
ORF
Dica su predstavila mali mjuzikl

Geslo velikopetarštofske škole je bilo „Ja sam za ples/I wanna dance“ i na temelju toga su izdjelali mali mjuzikl, koga su školarice i školari iz svih četirih zemalj pri završnoj priredbi skupa predstavili. Zvana toga su kazali opširnu izložbu o cijelom projektu.