MiniMulti
ORF
ORF
Školstvo

Animirani filmići za dvojezičnu nastavu

Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC) će u svojem uredu u Željeznu inštalirati mali tonski študio. Tim kani HKDC biti fleksibilniji pri produkciji animiranih filmićev na tri manjinski jeziki Gradišća. Kratki filmi ćedu se moći koristiti u dvojezičnom podučavanju na osnovni škola Gradišća.

HKDC je jur aktualizirao svoje školske knjige za podučavanje u dvojezični obavezni škola. U nji su jur zastupane vesele figure klauna i štroka, ke se uču skupa s dicom i je motiviraju za učnju hrvatskoga jezika. U daljnjem koraku će HKDC s novim školskim ljetom 2023/2024 nuditi i animirane filmiće.

Figure Memo i Mimi, Klepeto i Klepeta
ORF
Klaunski duo Memo i Mimi i štroki Klepeto i Klepeta su glavne figure filmićev, ki ćedu se s novim školskim ljetom moći koristiti pri dvojezičnom podučavanju u osnovni škola

Muškomu klaunu Memo su sada dodali sestru Mimi, a štrok Klepeto je dostao družicu, ka se zove Klepeta. U času džendranja smo mislili, da je važno upeljati i ženske figure, je rekao Martin Ivančić, predsjednik HKDC-a.

Martin Ivančić
ORF
Martin Ivančić, predsjednik HKDC-a

Klauni i štroki govoru samo na manjinskom jeziku

Klauni Memo i Mimi i štroki Klepeto i Klepeta se pominaju samo na hrvatskom jeziku i na zabavan način posreduju dici hrvatski jezik. Ali predvidjeno je, da produciraju ove klipe istotako na ugarskom i romskom jeziku. U okviru Forum4Gradišće naime sudjeluju sve tri jezične manjine Gradišća na području školstva. Ali i sa strani Koruških Slovencev, da postoji zanimanje za ove animirane klipe, ovako Ivančić.

Produkcija animiranih filmićev, ki ćedu imati dužinu od 20 sekundov do trih minut je jur u punom toku. HKDC pri tom sudjeluje s poduzećem u Beču, ko da ima dobre veze študijom za produkciju animiranih filmov. Predvidjeno je ukupno 40 klipov za svaki školski stepen osnovne škole. Audio-snimanje ćedu u budućnosti upraviti direktno u uredu HKDC-a u Željeznu, ar će se onde stvoriti mali tonski študio.