Nogometna grupa divičic iz Nove Gore
Marcel Pomper
Marcel Pomper
Nogomet

Nogometna grupa divičic pri turniru

Nogometna ekipa divičic SV-a Nove Gore je na vikend sudjelivala pri turniru u malom nogometu u Velikom Petarštofu. U grupi ispod 11-ljetnih su položile drugo mjesto a u grupi ispod 13-ljetnih peto a tim i zadnje mjesto.

Nogometno društvo SV Nova Gora je pred prilično petimi ljeti osnovalo ekipu divičic s ciljem da bi imale mogućnost druženja i redovitoga gibanja. Kot je rekao trener ove nogometne grupe, Andi Konrad, je ekipa u medjuvrimenu narasla na 16 kotrigov u starosti od 7 do 13/14 ljet.

Nogometna grupa divičic iz Nove Gore
Marcel Pomper
Po turniru su si divičice zaslužile picu

Dvakrat u tajednu da imaju trening, koga u ljeti održavaju vani na terenu a sada u zimi u osnovnoj školi. Pri treniranju podupira Andija Konrada Viktoria Konrad. Osamkrat u ljetu organiziraju četira društva južnoga Gradišća, ka imaju ekipe divičic, turnire. Projdući vikend su ga održali u Velikom Petarštofu.

Navijači nogometne grupe divičic iz Nove Gore
Marcel Pomper
Navijači nogometne grupe divičic